Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Noodhulp voor daklozen

Laatste nieuws

Sluiting van het opvangcentrum voor asielzoekers van Neder-Over-Hembeek : Samusocial verplicht om afscheid te nemen van 31 werknemers

Sluiting van het opvangcentrum voor asielzoekers van Neder-Over-Hembeek : Samusocial verplicht om afscheid te nemen van 31 werknemers

23/05/2018

Samusocial zal na de binnenkorte sluiting van het opvangcentrum van Neder-Over-Hembeek gedwongen zijn om afscheid te nemen van 31  werknemers die betrokken zijn bij zijn programma voor asielzoekers.  Deze beslissing moest genomen worden  na de niet-verlenging van de overeenkomst van het federale agentschap Fedasil, die Samusocial tot 30 juni 2018 machtigd voor het beheer van 250 pre-opvangplaatsen in dit centrum. De niet-verlenging van het mandaat en de sluiting van dit opvangprogramma volgen het besluit van de federale regering om meer dan 6.450 opvangplaatsen in het asielnetwerk van asielzoekers te sluiten. Samusocial maar ook Caritas en het Rode Kruis worden inderdaad geconfronteerd met dezelfde behoefte om plaatsen te sluiten bij programma’s waarvan de financiering niet wordt verlengd. 42 werknemers blijven betrokken bij […]

Meer info

Een eerste overzicht op onze activiteit in 2017*

Een eerste overzicht op onze activiteit in 2017*

18/05/2018

2017 zal een gekweld jaar blijven in de geschiedenis van Samusocial. Maar 2018 zal een jaar van wederopbouw zijn. We gaan niet terug naar de betreurenswaardige praktijken die leidden tot het aftreden van de hele vorige raad van bestuur. We kiezen ervoor om ons te concentreren op de toekomst en de continuïteit van de organisatie. Vandaag hebben de nieuwe leiders van Samusocial verschillende maatregelen van goed bestuur en transparantie aangenomen (vrijwillige bestuurders, dubbele handtekening voor alle handelingen, beginsel van transparatie bij de de toewijzing van donaties.) Er is nog werk aan de winkel, maar de wil om voorbeeldig te zijn is echt. Ongeacht de moeilijkheden die de organisatie in 2017 ondervond lieten zich de terreinmedewerkers noit van hun werk afhouden […]

Meer info

Het Gewest geeft Samusocial opdracht voor de opening van 200 extra plaatsen voor de meest kwestbaren.

Het Gewest geeft Samusocial opdracht voor de opening van 200 extra plaatsen voor de meest kwestbaren.

04/05/2018

Goed nieuws voor de hulpverlening aan daklozen! Het Gewest geeft Samusocial opdracht voor de onmiddelijke opening van 200 nieuwe plaatsen voor de meest kwetsbare daklozen. Samusocial verwelkomt de beslissing van ministers Fremault en Smet om te hebben gereageerd op de dringende behoefte die onze psycho-sociale en medische terrein-medewerkers hebben geïdentificeerd. Met deze financiering kunnen we de dringende opvangcapaciteit van 200 plaatsen uitbreiden om de meest kwetsbare mensen op te vangen, die misschien hadden op straat moeten landen met de sluiting van het winterplan deze week. Onder de kwetsbare geïdentificeerde daklozen : vele gezinnen met kinderen, kwetsbare mannen, alleenstaande vrouwen voor wie een nacht op straat synoniem van een directe risico op agressie. De 200 nieuwe plaatsen worden geopend in het […]

Meer info

Afsluiting van het winterplan : vrijwel 1.000 mensen, van wie 300 bijzonder kwetsbare personen, zonder oplossing voor onderdak

Afsluiting van het winterplan : vrijwel 1.000 mensen, van wie 300 bijzonder kwetsbare personen, zonder oplossing voor onderdak

02/05/2018

Het winterplan voor daklozen eindigt nu woensdag 2 mei met de sluiting van het laatste nog actieve wintercentrum, het centrum van de Koningsstraat (300 plaatsen voor mannen en gezinnen). Het einde van het winterplan betekent dat er noodgedwongen teruggeplooid wordt op de permanente capaciteit – waarover we het hele jaar door beschikken – van 378 plaatsen. Dat aantal staat in schril contrast met de 1.400 plaatsen die tijdens de winterperiode iedere nacht ter beschikking werden gesteld in de centra van Samusocial (ruim 1.050 plaatsen, waarvan 700 van het gewestelijk winterplan) en het Rode Kruis (350 plaatsen van het federaal winterplan). Samusocial kan helaas niet langer alle kwetsbare mensen onderdak bieden, wat vooral voor de gezinnen en de alleenstaande vrouwen schrijnend […]

Meer info

Samusocial opent humanitaire opvang voor de meest kwetsbare gezinnen

Samusocial opent humanitaire opvang voor de meest kwetsbare gezinnen

30/04/2018

Samusocial heeft dringendbesloten om  30 humanitaire plaatsen te openen : dit betekend vanaf deze maandag avond. de mogelijke opvang van 5 a 7 extra gezinnen (Samusocial biedt momenteel onderdak aan 79 gezinnen) Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van de sluiting van het Federale Centrum van Haren, dat door het Rode Kruis was beheerd. Met de sluiting van dit centrum blijven 340 personen, waaronder 26 gezinnen zonder overnachting-oplossing. Zou er tegen woensdag 2 mei geen actie worden ondernomen, zal Samusocial gedwongen zijn om ook de accomodatie van 300 mensen, waaronder 25 families, te beëindigen. Discussies zijn momenteel aan de gang bij de regionale autoriteiten over een mogelijke uitbreiding van de winterplaatsen voor de meest kwetsbare mensen.

Meer info

Sluiting van het winterplan op 2mei : 1.000 daklozen, waaronder 300 bijzonder kwetsbaren, landen weer op straat

Sluiting van het winterplan op 2mei : 1.000 daklozen, waaronder 300 bijzonder kwetsbaren, landen weer op straat

27/04/2018

Het winterplan loopt ten einde. Na de sluiting van het « Borrens »-centrum, eind maart, en de sluiting  van de 300 winterplaatsen in het centrum “Poincaré” midden april, zal het centrum van de Koningstraat (300 plaatsen) zijn deuren sluiten op 2 mei om 8uur.  Vanaf 2 mei s’avonds keert Samusocial op zijn oorspronkelijke opvangcapaciteit terug (378 plaatsen): 110 plaatsen in het noodopvangcentrum van het Vestjestraat 110 plaatsen in het noodopvangcentrum van de Poincarélaan 120 plaatsen in het Familiecentrum – Woluwe 38 gemedicaliseerde plaatsen in de MediHalte Het centrum van Haren, beheerd door het Consortium Rode Kruis/DvdW/CAW Brussel, zal deze maandag 30 april sluiten. Vanaf 2 mei zal Samusocial niet meer in staat zijn om de vele aanvragen tot opvang positief te beantwoorden. Dit onvermogen […]

Meer info

De geleidelijke sluiting van de winteropvang is aan de gang

De geleidelijke sluiting van de winteropvang is aan de gang

18/04/2018

Na de sluiting van de 70 plaatsen voor alleenstaande mannen in het centrum “Borrens” (Elsene) zijn de 300 winterplaatsen van het Poincarécentrum deze maandag 16 april  gesloten, waardoor de onmiddelijk beschikbare capaciteit op 678 plaatsen valt. Deze zijn als volgt verdeelt : 300 winterplaatsen int het centrum van de Koningstraat 220 noodopvangplaatsen die het hele jaar door in de centra van het Vestje en van Poincaré open zijn 120 plaatsen in het centrum voor families in Woluwé Sint Lamberts 38 medische plaatsen in de MediHalte in Laken Samusocial kan niet langer een plaats aanbieden aan iedereen die behoefte heeft aan accomodatie. De prioriteit van de opvang wordt daarom verleend aan mensen dis als bijzonders kwetsbaar geidentificeerd worden (zieke mansen, gezinnen […]

Meer info

Samusocial verwelkomd Burgemeester en Voorzitter van het OCMW stad Brussel

Samusocial verwelkomd Burgemeester en Voorzitter van het OCMW stad Brussel

17/04/2018

Deze maandag 16 april kreeg Samusocial het bezoek van de heer Philippe Close, burgemeester van de stad Brussel en de heer Ahmed El Ktibi, Voorzitter van het OCMW, in het centrum van het Vestjestraat. Onze Voorzitter, de heer Christophe Happe en onze Directie konden hem een presentatie geven van onze organisatie en activiteiten. Dit werd gevolgd door een discussie over de Samusocial van vandaang en morgen en over de samenwerking tussen Samusocial en de stad Brussel.  Zowel de heer Close als de heer El Ktibi herhaalden hun oprechte vertrouwen in de instelling. Zij waren ook dankbaar voor de manier waarop de missies worden uitgevoerd, vooral deze winter. Ze hebben allebei ook de expertise van de veldwerkers benadrukt. Ondanks de moeilijke […]

Meer info

Stand van zaken en geleidelijke sluiting van de winteropvang

Stand van zaken en geleidelijke sluiting van de winteropvang

30/03/2018

 Vorige nacht hebben 972 personen in de verschillende centra van Samusocial overnacht :  603 alleenstaande mannen 130 alleenstaande vrouwen 239 personen in gezinsverband (69 families), waaronder 147 kinderen. Dit week-end  is een keerpunt in de winter : deze zondag 1ste april zal het wintercentrum “Borrens” sluiten. De sluiting van dit centrum, geopend tijdens de laatste grote koude golf, zal de wintercapaciteit van 70 plaatsen verminderen.  Alle aanvragen tot opvang werden tot nu toe geaccepteerd tijdens perioden van extreme kou. Vanaf zondag kunnen de ontvangst van alle alleenstaande mannen niet meer garanderen.  De sluiting van de 600 andere winterplaatsen gebeurt op een geleidelijke manier :  sluiting van de 300 winterplaatsen van het Poincarécentrum rond half april geleidelijke sluiting van de resterende […]

Meer info

Bericht van het Raad van Bestuur – 20 Maart 2018

Bericht van het Raad van Bestuur – 20 Maart 2018

20/03/2018

De advocaat van Samusocial, de heer Rijckaert, heeft vandaag een persconferentie gehouden om te antwoorden op het hoger beroep van mevrouw Peraïta, voormalig directeur van Samusocial, voor haar ontslag wegens ernstig wangedrag. Dit is het persbericht dat hij namens de raad van bestuur aan de pers heeft gepresenteerd: Samusocial neemt akte van het feit dat Mevrouw Peraïta haar ontslag om dringende reden aanvecht bij de arbeidsrechtbank. Het betreft een klassieke procedure. De dringende reden waarop Samusocial zich beroept, heeft betrekking op misbruik van vennootschapsgoederen dat is vastgesteld ingevolge een grondige audit besteld door de nieuw geïnstalleerde raad van bestuur.  De arbeidsrechtbank velt haar vonnis in principe binnen het jaar, hetzij over twee jaar na beroep.  Daarnaast heeft Samusocial akte genomen […]

Meer info

close

Newsletter

Onze nieuwsbrief brengt je op de hoogte van het meest actuele nieuws van Samusocial. De nieuwsbrief is gratis en je krijgt ze rechtstreeks in je mailbox. Je kan op elk moment je uitschrijven. Interesse? Vu hier je e-mail adres in!