Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Noodhulp voor daklozen

Samusocial is een stedelijke voorziening die sociale noodhulp verstrekt en strijdt tegen uitsluiting. Het heeft de volgende taken:
• noodhulp bieden aan daklozen met problemen in de straten van Brussel (onderdak, medische zorg, psychosociale begeleiding, maaltijd, douche);
• een menswaardige relatie herstellen en, als de persoon dat wenst, hem begeleiden op weg naar een oplossing om weg te raken van de straat.

De Brusselse Samusocial maakt deel uit van Samusocial International

 

Historiek :

Een schakel in de solidariteitsketen voor daklozen

Edito

Ontmoeting met Christophe Happe, onze nieuwe voorzitter

Christophe Happe is de nieuwe Voorzitter van Samusocial Brussels. Deze 44jarige man werd benoemd door onze nieuwe Raad van Bestuur. Hij is ook de Algemeen Directeur van het Jean Titeca ziekenhuis. Hij heeft al ruime ervaring in het beheer van gezondheidszorg en persoonsgebonden steun. Ontmoeting.

Lees verder

Christophe Happe is de nieuwe Voorzitter van Samusocial Brussels. Deze 44jarige man werd benoemd door onze nieuwe Raad van Bestuur. Hij is ook de Algemeen Directeur van het Jean Titeca ziekenhuis. Hij heeft al ruime ervaring in het beheer van gezondheidszorg en persoonsgebonden steun. Ontmoeting.

Goeiemorgen Christophe. De nieuwe Raad van Bestuur heeft u als Vorzitter benoemd van Samusocial, dat de laatste tijden sterk geschudd werk.  Hoe overweegd u deze functie?

Dit is natuurlijk een functie met grote verantwoordelijkheid. Er zal werk genoeg zijn zowel voor de mobilisatie van de Raad van Bestuur om nieuwe managementpraktijken op te zetten als voor het behoud van het instrument en de ondersteuning van de medewerkers.

Ik wil transparant werken. Ik ben benoemd tot president maar het is de collegialiteit van de raad van bestuur die voorrang krijgt in het beheer van dit systeem.

U heeft een lange ervaring in gezondheid en persoonsgebonde steun. Kunt u ons meer vertellen over uzelf en uw motivaties?

 Sinds heel jong ben ik gepassioneerd door de ziekenhuissector, ik wilde me daarin investeren.  Geleidelijk vond ik veel tevredenheid bij het helpen van de personen.  Ik vind het een van mijn karaktereigenschappen om naar de mensen die het nodig hebben, te gaan.
Tijdens mijn professionele carrière heb ik snel verantwoordelijkheidsposities ingenomen. Met 28 stond ik aan het hoofd van een hospital met 300 personeelsleden.

Ik ging verder vooruit, werkte later in het Jean Titeca Ziekenhuis…nu ben ik de Directeur. Ik werk aan de ontwikkeling van een institutionneel project gebaseerd op mijn visie van gezondheidszorg.

Wat de hulp aan de kwetsbaare mensen betrefd werkt de Titeca Ziekenhuis al 2 jaren samen met Samusocial, in het kader van een team “armoede en geestelijke gezondheid.” Toen ik leerde over de moeilijkheden van Samusocial, wilde ik de teams steunen …en zeker niet vallen in de makkelijke samensmelting tussen bestuursproblemen en veldwerk.

Toen het voorstel aan mij werd gedaan om administrator te worden heb ik het natuurlik geaccepteerd.

De daklozen problematiek is eigenlijk niet nieuw voor u…

 In zekere mate niet. Het ziekenhuis waarvan ik directeur ben verzorgt mensen met psychiatrische problemen. Sommige van onze patiënten vinden zich vrij snel in een onzekere situatie, omdat hun ziekte een professioneel leven moeilijk of onmogelijk maakt, ze zijn gedesocialiseerd, hun toegang tot de andere mensen is moeilijk. Het ziekenhuis heeft een maatschappelijke dienst die de administratieve en sociale situatie van onze patiënten herstelt. Sommige onder hen zijn bijzonder kwetsbaar, een challenge voor onze team is een woning te vinden voor wanneer hun ziekenhuisopname gedaan is. Daarvoor werken we samen met de sociale dienst van Samusocial. Maar ik ben ver geen expert van de daklozen problematiek.

Wat zijn uw prioriteiten voor deze voorzitterschap? Welke uitdagingen heeft u geidentificeerd ?

 Ik heb natuurlijk wat tijd nodig om de problematief specifiek te begrijpen.

Maar ik denk dat ik al de belangrijkste uitdagingen heb geïdentificeerd : het vertrouw vernieuen, zowel met de doelgroep als met het personeel en het grote publiek; de continuïteit van de diensten garanderen desondanks de verzwakte structuur;  de eerste maatregelen van een goed bestuur in werking zetten.

Dit zijn drie prioritaire uitdagingen die we vandaag moeten aanpakken. Een andere uitdaging dat ik begin te meten is de integratie van een nieuw dakloosbeleid dat in Brussel wordt besproken … Wij moeten Samusocial in de nieuwe gewestelijke ordonnanties inschrijven. Daarom zijn vergaderingen gepland met de autoriteiten van de regio.

Wij moeten de verwachtingen van de sector, maar ook van het beleid over hun wil om bepaalde hervormingen te leiden, waarnemen.

Dit alles kost tijd…
Ik zal zoveel mogelijk ter beschikking blijven van Samusocial en zijn medewerkers, indien nodig na de overgang naar een regionaal instrument

U bent directeur van een ziekenhuis, voorzitter van Samusocial, een grote vereniging dat deel is van een sector die ingrijpende veranderingen ondergaat….

Het gaat allemaal om balans. Je moet een stap terug kunnen doen. Mijn gezin biedt mij de mogelijkheid om uit te rusten en nieuwe energie op te doen. Ik doe ook veel aan sport (joggen), 3 a 5 uur per week.

Dit is van vitaal belang voor mij : zo voel ik me goed  in mijn lichaam en in mijn hoofd.

Het helpt me ook te decanteren en een aantal besluitvorming vanuit een andere hoek te overwegen. Dit helpt me ook om belangrijke kwesties onder een andere invalshoek te bekijken;

Maar wat mij vooral motiveert in deze nieuwe uitdaging is het geloof dat Samusocial een noodzakelijk instrument is.  Daarom wil ik  mezelf in dit voorzitterschap diep investeren!

Bedankt, Meneer de Voorzitter, we heten u welkom !

 

 

Editoriaal Internationaal

Het verheugt mij zeer de website te mogen inhuldigen van wat ik beschouw als een « historische » Samusocial. De Brusselse Samu social, die voordien CASU werd genoemd, is immers één van de eerste Samusocials, na de Parijse Samusocial die ontstond in 1993, die deze vernieuwende benadering van de stedelijke uitsluiting in de praktijk heeft gebracht : de maatschappelijke urgentie.

Lees verder

Het verheugt mij zeer de website te mogen inhuldigen van wat ik beschouw als een « historische » Samusocial. De Brusselse Samu social, die voordien CASU werd genoemd, is immers één van de eerste Samusocials,  na de Parijse Samusocial die ontstond in 1993, die deze vernieuwende benadering van de stedelijke uitsluiting in de praktijk heeft gebracht : de maatschappelijke urgentie.

Ons begrip van de uitsluiting als verschijnsel, met het verlies aan banden met de maatschappij, en vooral aan oriëntatiepunten, geeft aanleiding tot een heel bijzondere interventiemethode. Deze berust op een aantal pijlers :

« naar de mensen toegaan », omdat deze personen niet langer het vermogen, de wil of de mogelijkheid hebben om een beroep te doen op de bestaande bijstand. Daarom is het noodzakelijk dat men deze mensen in de eerste plaats beschouwt als « slachtoffers » en dat we naar hen toestappen, vooral ‘s nachts wanneer de verlatenheid het grootst is;

multidisciplinaire bijstand verlenen, omdat de uitsluitingsproblematiek complex is en niet beperkt blijft tot het sociale, het medische of het psychologische en/of psychiatrische vakgebied;

de actietijd opdelen in drie fasen : dringende opvang, tijd voor contact, nazorg. Er moet tijd zijn voor begeleiding zodat de noodzakelijke codes terugkomen die mogelijkheden creëren voor een toekomst, welke deze ook is. En dan is er de inschakeling. Deze verschillende fasen vereisen een groot aantal verschillende bekwaamheden. Samusocial richt zich systematisch op de eerste twee fasen en heeft dus de taak om een partnernetwerk uit te bouwen voor wat volgt;

dit miskende verschijnsel beter analyseren en begrijpen. Daarom wordt bijzondere aandacht besteed aan het verzamelen en analyseren van informatie zodat de kennis hierover rijker wordt en de actie efficiënter.

Samusocial International, , de Franse organisatie die ik in 1998 heb opgericht, heeft als doel buiten Frankrijk het ontstaan en de ontwikkeling van instrumenten te begeleiden die onze analyse delen. Zo bestaan vandaag 13 Samusocials in grootsteden verspreid over de hele wereld : Lima, Dakar, Moskou en Boekarest. Twee nieuwe organisaties zien momenteel het levenslicht in Vietnam en Egypte.

De Brusselse Samu social heeft zich bij deze dynamiek aangesloten. Ondertussen zijn veelbelovende samenwerkingen tot stand gekomen : de Directeur neemt deel aan de Raad van Bestuur van Samusocial International, er is uitwisseling van personeel in stages en voor volgende zomer staat een project op stapel ter ondersteuning van het verzamelen en analyseren van informatie door de Coördinator van het Observatorium van Samusocial International. Ik zou deze samenwerking graag uitbreiding zien nemen. In die context ligt het mij ook nauw aan het hart dat CASU opnieuw zijn oorspronkelijke naam heeft aangenomen, de Brusselse « Samusocial », waarmee het ook in zijn naam voluit aansluit bij de geest van onze organisatie.

Xavier Emmanuelli,

Voorzitter

Bekijk onze activiteitenverslagen

Handvest van SamusocialInternational

Helpen volgens de de filosofie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, uitgaand van beginselen als Vrijheid, Gelijkheid, Verbondenheid en Solidariteit.

De verschillende Samu socials die verenigd zijn in SAMUSOCIAL INTERNATIONAL, zijn reddingsorganisaties die als doel hebben in de grote wereldsteden dringende interventies te doen voor mensen die in nood verkeren of die te zwak of te gedesocialiseerd zijn om zelf hun behoeften te kunnen uitdrukken, dit met bijstand, troost en assistentie.

Zij zijn de eerste schakel in de keten tussen urgentie en inschakeling.

close

Newsletter

Ces informations seront uniquement utilisées pour envoi de la Newsletter à l'adresse indiquée.