Homepage

Financieel verslag

Budget 2020 : 35.962.730 €

  • 35.962.730 € Het budget wordt berekend op basis van het kalenderjaar 2020

Budget 2020 : Financieringsbronnen

1GGC*75,83 %
2Fedasil17,58 %
3Riziv3,05 %
4Brussels Hoofdstedelijk Gewest1,37 %
5Actiris/VDAB0,58 %
6Privé giften0,54 %
7Giften ondernemingen/Stichtingen/vzw0,77 %
8Stad Brussel0,22 %
9Andere opbrengsten0,06 %

*Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad

GGC* (75.83%)Fedasil (17.58%)Riziv (3.05%)Andere (3.54%)GGC* (75.83%)Fedasil (17.58%)Riziv (3.05%)Andere (3.54%)

Budget 2020 : Opsplitsing per missies

1Noodopvang33,3 %
2Housing first1,09 %
3Mobiele teams1,47 %
4Opvangprogramma Fedasil14,85 %
5Crisisvoorzieningen35,26 %
6Medihalte4,89 %
7Ondersteuningskosten9,15 %
Noodopvang (33.3%)Housing first (1.09%)Mobiele teams (1.47%)Opvangprogramma Fedasil (14.85%)Crisisvoorzieningen (35.26%)Medihalte (4.89%)Ondersteuningskosten (9.15%)Noodopvang (33.3%)Housing first (1.09%)Mobiele teams (1.47%)Opvangprog. Fedasil (14.85%)Crisisvoorzieningen (35.26%)Medihalte (4.89%)Ondersteuningskosten (9.15%)

Opgelet, de vermelde cijfers verschillen van de in het boekjaar geboekte inkomsten en uitgaven zoals gepubliceerd bij de Nationale Bank van België omdat : 

  • het 1e boekjaar van New Samusocial liep van medio mei 2019 tot 31/12/2020 ;
  • ze geen rekening houden met de voorzieningen en waardeverminderingen en lasten van de vorige boekjaren.