Homepage - Vaststellingen betreffende het opgevangen publiek

Vaststellingen betreffende het opgevangen publiek – Opdracht daklozen

Verdeling van de 5.965 personen die in 2020 worden ondergebracht

Er is een aanzienlijke daling van 32,8% van het aantal mensen dat is ondergebracht in de huisvestingsprogramma’s van Samusocial in vergelijking met vorig jaar (5.965 tegenover 8.875 in 2019).

Dit kan met name worden verklaard door een lagere omzet dan in andere jaren, in het kader van de bestrijding van het Covid-19-virus. Vanaf half maart is het systeem van overdrachten, dat reeds tijdens de winterperiode werd toegepast, gesystematiseerd. Mensen met een reservering behouden hun plaats en mensen die bekend zijn bij de Samusocial kunnen altijd onderdak krijgen via de telefonische permanentie binnen de grenzen van de beschikbare capaciteit. De opvang van nieuwe mensen zal worden beperkt tot mensen in een bijzonder kwetsbare situatie, d.w.z.: gezinnen, alleenstaande vrouwen, mensen die het ziekenhuis verlaten en door ziekenhuizen worden doorverwezen, en mannen met een bijzondere kwetsbaarheid die door onze medisch-psycho-sociale teams wordt gediagnosticeerd.

Ondanks deze daling was er een lichte stijging van het aantal mensen in gezinsverband (2,35%) en alleenstaande vrouwen (5,8%).

1Alleenstaande mannen2.76046,27 %
2Personen in gezinsverband (704 gezinnen)2.26938,04 %
3Alleenstaande vrouwen93115,61 %
4NBM50,08 %

Leeftijd opgevangen personen

15,17% van het publiek dat door Samusocial-centra wordt opgevangen zijn jonge kinderen onder de 10 jaar;

21,73% van het bediende publiek is minderjarig;

68,63% van het bediende publiek is jonger dan 40 jaaren;

5,74% van het publiek is ouder dan 60 jaar.

10 tot 9 jaar7-7,44
210 tot 19 jaar4-4,98
320 tot 29 jaar7-14,38
430 tot 39 jaar8-14,60
540 tot 49 jaar5-10,04
650 tot 59 jaar3-6,61
760 tot 69 jaar1-3
870 tot 79 jaar0-0,91
9> 80 jaar0-0,1
Vrouwen
Mannen
0 tot 9 jaar7,73%-7,44% 10 tot 19 jaar4,06%-4,98% 20 tot 29 jaar7,09%-14,38% 30 tot 39 jaar8,35%-14,60% 40 tot 49 jaar5,52%-10,04% 50 tot 59 jaar3,47%-6,61% 60 tot 69 jaar1,29%-3% 70 tot 79 jaar0,37%-0,91% > 80 jaar0,07%-0,1%

Verdeling van het ontvangen publiek volgens het jaar van de eerste oproep

40% van het ontvangen publiek was vóór 2020 bekend.

75% van het publiek werd voor het eerst in de afgelopen twee jaar ontvangen.

1202059,85 %
2201915,26 %
320185,65 %
420174,54 %
520163,07 %
620153,12 %
720142,62 %
820134,14 %
920121,76 %
2020 (3.570) 59,85% 2019 (910) 15,26% 2018 (337) 5,65% 2017 (271) 4,54% 2016 (183) 3,07% 2015 (186) 3,12% 2014 (156) 2,62% 2013 (247) 4,14% 2012 (105) 1,76%

Bronnen van inkomsten (alleen volwassenen)

Bijna 2/3 van de gehuisveste personen heeft geen bron van inkomsten (63%), 20% meer dan in 2019.

De meest voorkomende bron van inkomsten is de Leefloon, in 10,5% van de gevallen.

5% ontvangt een ziektekostenverzekering, 5% een werkloosheidsuitkering en 3% kinderbijslag.

3% ontvangt een beloning voor een baan, al dan  aangegeven (2%) of niet (1%). 1% leeft uitsluitend van het bedelen.

1Geen46,82 %
2Onbepaald25,45 %
3Leefloon (OCMW)10,51 %
4Mutualiteit3,89 %
5Werkloosheid3,63 %
6Kinderbijslag2,26 %
7Werk1,74 %
8Invaliditeit1,69 %
9Andere1,39 %
10Pensioen/IGO1,3 %
11Niet opgegeven werk0,83 %
12Bedelen0,28 %
13Leefloon equivalent0,17 %
14Alimentatie0,04 %
Geen (2.156) 46,82% Onbepaald (1.172) 25,45% Leefloon (OCMW) (484) 10,51% Mutualiteit (179) 3,89% Werkloosheid (167) 3,63% Kinderbijslag (104) 2,26% Werk (80) 1,74% Invaliditeit (78) 1,69% Andere (64) 1,39% Pensioen/IGO (60) 1,3% Niet opgegeven werk (38) 0,83% Bedelen (13) 0,28% Leefloon equivalent (8) 0,17% Alimentatie (2) 0,04%

Administratieve status

30,4% van het publiek is houder van Belgische papieren: paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning;

14,55% heeft Europese papieren, d.w.z. 2,47% meer dan vorig jaar. 31,59% van de mensen zijn het bezit van Belgische of Europese papieren, waaruit kan worden afgeleid dat bijna 70% van de in 2020 ondergebrachte personen geen Belgische of Europese papieren heeft.

Het percentage mensen met een paspoort of identiteitskaart die is afgegeven door een land buiten de EU, is daarentegen met 10,24% gedaald, van 36,86% in 2019 tot 26,43% in 2020.

1Niet bekend26,43 %
2Niet-EU identiteitskaart / paspoort26,62 %
3Belgische identiteitskaart / paspoort19,28 %
4EU identiteitskaart / paspoort12,31 %
5Belgische verblijfsvergunning11,12 %
6EU verblijfsvergunning2,24 %
7Bijlage (nr...) 1,89 %
8Stateloos0,11 %
Niet bekend (1.217) 26,43% Niet-EU identiteitskaart / paspoort (1.226) 26,62% Belgische identiteitskaart / paspoort (888) 19,28% EU identiteitskaart / paspoort (567) 12,31% Belgische verblijfsvergunning (512) 11,12% EU verblijfsvergunning (103) 2,24% Bijlage (nr...) (87) 1,89% Stateloos (5) 0,11%

Gemelde oorzaken van breuk

De meestvoorkomende oorzaken van dakloosheid zijn migratie, uitzetting of verlies van huisvesting, gezins- en huwelijksproblemen.

Deze oorzaken sluiten elkaar natuurlijk niet uit, wat de herintegratie nog moeilijker maakt.

Bovendien worden verslaving en geestelijke gezondheidsproblemen duidelijk onderschat in de verklaringen van de betrokken personen, die niet altijd in staat zijn hun situatie te beoordelen.

Opgemerkt zij dat de migratie, die vorig jaar een spectaculaire stijging kende, met 14,97% is gedaald (34,18% in 2020 tegenover 49,15% in 2019).

1Migratie34
2Verlies privéwoning27
3Andere15
4Huiselijk geweld8
5Ontslag uit een |br|instelling (opvangtehuis, rusthuis, ...)2
6Gezondheid2
7Verslaving2
8Mentale gezondheid1
9Financieel1
10Einde ziekenhuisopname1
11Slachtoffer (diefstal, geweld...)0
12Handicap0
13Mislukte doorverwijzing0
Migratie 34,18 Verlies privéwoning 27,97 Andere 15,69 Huiselijk geweld 8,13 Ontslag uit een instelling (opvangtehuis, rusthuis, ...) 2,91 Gezondheid 2,58 Verslaving 2,5 Mentale gezondheid 1,98 Financieel 1,35 Einde ziekenhuisopname 1,35 Slachtoffer (diefstal, geweld...) 0,85 Handicap 0,44 Mislukte doorverwijzing 0,08

Verdeling van de 1591 verwijzingen naar categorie publiek

In 2020 voltooiden de PMS-ondersteuningsteams het straatoriëntatieproject voor 1 591 mensen, d.w.z. 26% van het beschutte publiek. Dit cijfer ligt 84% hoger dan in 2019. Dit kan met name worden verklaard door wat de “nevenvoordelen” van de Covid-19-pandemie zouden kunnen worden genoemd.

De 24-uurs opvang, de scheiding van de verschillende soorten publiek, het hierboven uiteengezette overdrachtssysteem en het feit dat de gehuisveste personen langer in de huisvestingsprogramma’s van Samusocial verbleven, hebben de kwaliteit van de follow-up van het PMS en de uitvoering van de doorverwijzingsoplossingen immers aanzienlijk verbeterd.

1Personen in gezinsverband1.01663,86 %
2Heren30419,11 %
3Vrouwen26816,84 %
4NBM30,19 %
Personen in gezinsverband (63.86%)Heren (19.11%)Vrouwen (16.84%)NBM (0.19%)Personen in gezinsverband (63.86%)Heren (19.11%)Vrouwen (16.84%)NBM (0.19%)