Huisvesting - Housing

Casa Resalto

Casa Resalto, geopend in juli 2020, is een tijdelijke accommodatie voor alleenstaande vrouwen en eenoudergezinnen.

In 2020

  • 10 opgevolgde personen
  • 423 ondersteunende prestaties
  • 252 individuele interviews

Opdracht

Uit de grote noodcentra mensen halen voor wie een domiciliëring van essentieel belang is voor het deblokkeren van administratieve situaties (inkomen, kinderbijslag, openen van een bankrekening, enz.), medische situaties (medische kaart, ziekteverzekering, bezoek aan arts,enz.), verblijf kwesties…

Infrastructuur

Met de steun van de Cel Huisvesting en L’Îlot heeft Samusocial in juli 2020 de huur van een huis in Laken toegewezen gekregen voor een periode van tweeënhalf jaar. Het is een eengezinswoning met een maximale capaciteit van 12 personen.

Dienstenaanbod

Overgangsaccommodatie beoogt het isolement te doorbreken via een globale en multidisciplinaire aanpak.

In de praktijk: geïndividualiseerde begeleiding en een persoonlijk project dat samen met de bewoners wordt opgesteld door middel van regelmatige bijeenkomsten; algemene doelstellingen die tijdens de verblijfsperiode moeten worden bereikt, met inachtneming van het tempo en het vermogen van elke persoon om zijn middelen te mobiliseren. De verblijfsduur is vastgesteld op drie maanden, driemaal verlengbaar, onder bepaalde voorwaarden.

Er wordt ook steun verleend na de huisvesting. Een jaar lang wordt elk kwartaal telefonisch contact opgenomen met mensen die Casa Resalto hebben bezocht.