Huisvesting - Housing

Issue

Het Issue-project biedt toegang tot geïndividualiseerde tijdelijke huisvesting voor een beperkte periode. Het werd gelanceerd in 2020 en is het resultaat van de gecombineerde expertise van vijf partners uit de sector: de Samusocial, Hoeksteen, SMES, l’Îlot en Diogènes.

Opdrachten

De doelstellingen van het maatschappelijk werk variëren naar gelang van de sociaal-administratieve situatie van de persoon vergezeld. Afhankelijk van het gekozen werkterrein is één acteur verantwoordelijk voor de follow-up.

De Samusocial beheert, samen met Diogenes en Hoeksteen, de as Respijt, Stabiliteit en Rechten Opening. Dit omvat :

  • huisvesting;
  • een algemene psychosociale ondersteuning die is afgestemd op de behoeften van de persoon (opening van administratieve rechten, toegang tot zorg, verbetering van het welzijn, motivatie, het opzetten van een stabiel professioneel netwerk om het isolement te doorbreken).

De samenwerking met plaatselijke actoren bevordert ook het gemeenschapswerk, het scheppen van banden en de sociale samenhang.

Ongeacht hun beroep dragen de bewoners van de appartementen financieel bij aan het project naargelang van hun persoonlijke situatie. Elk statuut wordt bepaald op basis van het inkomen van de persoon en evolueert in de loop van het project.

Infrastructuur

Het Issue-project werkt met overeenkomsten inzake onzekere bewoning die zijn gesloten met Openbare Vastgoedmaatschappijen, Sociale Verhuurskantoren en andere exploitanten van openbare huisvesting.

Toen het project van start ging telde het zeven woningen in de woonwijk Peterbos in Anderlecht, waaronder een appartement met twee slaapkamers voor Samusocial. In september 2020 leidde een brand onverwacht tot de sluiting van de bezetting en de herhuisvesting van de mensen die door het project werden gevolgd via noodopvangoplossingen.

Begin 2021 kon het publiek van het project Issue opnieuw gehuisvest worden in de Trois Pommiers, in Etterbeek, in 12 appartementen, waarvan er twee bestemd zijn voor mensen die gevolgd worden door Samusocial.