Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

14 november : lancering van de wintermaatregelen

13/11/2014

Op vrijdag 14 november start Samusocial de wintermaatregelen voor de Brusselse daklozen op met de opening van het gewestelijk winterplan op initiatief van de Ministers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Céline Fremault en Pascal Smet. Zo komen vandaag onmiddellijk 550 opvangplaatsen ter beschikking in het centrum van de Koningsstraat dat ter beschikking wordt gesteld door het OCMW van Brussel, in het permanent centrum van Samusocial en in het centrum voor gezinnen in de Troonstraat. De opvangcapaciteit kan later geleidelijk worden opgevoerd op initiatief van het Coördinatiecomité van het Winterplan, bestaande uit de Kabinetten van de Ministers van de GGC, het OCMW van Brussel en Samusocial. In totaal kunnen zo binnen de globale wintermaatregelen op termijn meer dan 1.100 plaatsen opengesteld worden als het bar koud wordt. •Een geïntegreerde opvang : Iedereen die wordt opgevangen, kan gebruik maken van het dienstenaanbod van Samusocial, dus bovenop het onderdak : -Een warme maaltijd ‘s avonds en ‘s morgens een ontbijt. -Vrij toegang tot sanitair (douches, WC). -Een psychosociale permanentie : individuele gesprekken tijdens de avond met oriëntering naar dagdiensten (OCMW, sociale restaurants, sociale diensten, …). -Een psychologische raadpleging. -Een medische en paramedische permanentie : raadplegingen door de vrijwillige artsen en verpleegkundigen van Dokters van de Wereld. De wintercentra voor alleenstaanden bieden alleen ‘s nachts opvang. Het permanente gebouw van Samusocial en het gezinscentrum verzorgen een residentiële opvang de klok rond. Hier kunnen voor het grootste deel gezinnen met kinderen terecht en iedereen die in een situatie verkeert die zowel ‘s nachts als overdag permanente opvang vereist (medische problemen, psychologische breekbaarheid, partnergeweld, enz.). De gebruikers van de winteropvang worden ‘s avonds opgevangen als ze hun plaats reserveren via het groene nummer 0800/99.340, waar hun vraag vanaf 14u geregistreerd wordt. De mensen die als het meest kwetsbaar geïdentificeerd worden krijgen in overleg met verenigingen uit de daklozensector echter hoe dan ook een plaats voorbehouden om de voor hen intimiderende reservering per telefoon weg te nemen. •Een mobiele aanpak – de ‘maraude’ Om compleet te zijn moet het winterplan ook voorzien in een mobiele component, die iedereen tegemoet treedt die zelf niet langer een vraag om onderdak kan formuleren of die weigert in een centrum voor noodopvang te overnachten. Zoals tijdens de andere periodes van het jaar verzorgen de mobiele hulpteams ook tijdens de winter een regelmatige aanwezigheid bij geïsoleerde mensen. Dit leidt tot een constant sociaal toezicht dat het contact levend houdt met een publiek dat volledig heeft afgehaakt en zorgt ervoor dat zij toch ten gronde kunnen worden begeleid. Elke avond doorkruisen 2 tot 3 mobiele teams met medisch, psychologisch en sociaal geschoold personeel de straten van het Brussels Gewest om bijstand te verlenen aan de meest gedesocialiseerde stadsbewoners. Wij vestigen er eens te meer de aandacht op dat uitsluiting niet aan een seizoen gebonden is. Toch verplicht het gebrek aan structurele plaatsen ons een specifiek winterplan op te zetten om zoveel als mogelijk te voorkomen dat mensen doodvriezen op straat. Samusocial dankt van harte zijn privépartners : Belgacom, Recticel en L’Oréal en eveneens de vrijwilligers van Rotaract en van de vzw Solidarité Grand Froid voor hun steun bij het opzetten van het plan voor de winteropvang voor daklozen.
close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.