Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Noodhulp voor daklozen

Laatste nieuws

Winterplan : bijna 850 personen overnachten bij Samusocial, waaronder 362 gezinsleden

Winterplan : bijna 850 personen overnachten bij Samusocial, waaronder 362 gezinsleden

30/11/2018

Op 15 november activeerde Samusocial het Brussels gewestelijk Winterplan voor daklozen met de opening van de eerste 500 winterplaatsen : 200 plaatsen voor de opvang van gezinnen in het centrum van de Koningstraat, en 300 plaatsen voor alleenstaande mannen en vrouwen in het centrum van de Poincarélaan. Dit centrum gaf al opvang aan 110 personen voor de lancering van het winterplan. Nu heeft het dus een totale opvangacapaciteit van 410 plaatsen. Deze 500 winterplaatsen komen bovenop de 378 plaatsen die het hele jaar door beschikbaar zijn in onze vier centra. (110 plaatsen in het noodopvangcentrum van het Vestje, 110 plaatsen in het Poincarécentrum, 120 plaatsen in het gezinscentrum van Woluwe en 38 plaatsen in de MédiHalte) In totaal is een […]

Meer info

15 november: start van het gewestelijk winterplan 2018-2019

15 november: start van het gewestelijk winterplan 2018-2019

15/11/2018

Op 15 november activeert Samusocial het Brussels gewestelijk Winterplan voor daklozen op initiatief van de Ministers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Céline Fremault en Pascal Smet. Samusocial krijgt een mandaat van het Brussels Gewest om 600 bijkomende opvangplaatsen open te stellen, bovenop de 378 plaatsen die het hele jaar door al beschikbaar zijn in onze vier centra (110 plaatsen in het noodopvangcentrum van het Vestje, 110 plaatsen in het Poincarécentrum, 120 plaatsen in het gezinscentrum van Woluwe, 38 plaatsen in de MediHalte). Deze 800 plaatsen zijn gespreid over drie opvangcentra : 300 plaatsen die worden opengesteld vanaf 15 november voor de meest kwetsbare mensen als aanvulling bij de 110 reeds beschikbare plaatsen in het gebouw aan de Poincarélaan dat ter beschikking wordt […]

Meer info

Lancering van het winterplan op 15 november

Lancering van het winterplan op 15 november

09/11/2018

De winter staat voor de deur. Vanaf 15 november opent Samusocial de eerste regionale opvangplaatsen. De opvangcapaciteit zal geleidelijk toenemen om plaats te bieden aan 1000 tot 1200 personen elk avond, op het hoogtepunt van de winter. Deze donderdag zal een familiecetrum met een maximale caaciteit van 200 plaatsen worden geopend in een gebouw in de Koningstraat, beschikbaar gesteld door het OCMW van de Stad Brussel.  Vanaf de opening  zullen meer dan de helft van deze plaatsen worden bezet door gezinnen die tot die datum in het centrum Poincaré opgevangen werden. De ontvangstmodus zal residentieel zijn (24u/24). In het centrum Poincaré worden ook vanaf 15 november 300 winterplaatsen ter beschikking gezet van alleenstaande mannen en vrouwen. Gezien de 378 plaatsen […]

Meer info

Bijstand aan daklozen : Het complementair aspect van de verschillende benaderingen moet centraal staan

Bijstand aan daklozen : Het complementair aspect van de verschillende benaderingen moet centraal staan

09/11/2018

Twee dakloze vrouwen zijn vorige week overleden in de straten van onze hoofdstad. Deze twee drama’s hebben voor heel wat beroering gezorgd, in de associatieve sector maar ook bij het brede publiek. Ook in onze organisatie leven deze emoties bijzonder sterk. Onze teams voelen zich bijzonder sterk bij deze toestand betrokken, te meer aangezien één van de slachtoffers actief werd opgevolgd door onze mobiele hulpteams. De verleiding was uiteraard groot om onmiddellijk te reageren op de talloze reacties over wat moet of had moeten gebeuren, maar we hebben er de voorkeur aan gegeven even te tijd te nemen om hierover te communiceren. Als een dakloze doodgaat op straat of in een instelling, dan voelen alle betrokkenen op het terrein dat […]

Meer info

Wordt u onze Algemeen Directeur/trice ?

Wordt u onze Algemeen Directeur/trice ?

06/11/2018

U heeft een belangrijke sociaal bewustzijn en u staat klaar voor nieuwe uitdagingen? Onze vereniging is op zoek naar een Algemeen Directeur(trice) !  Geinteresseerd? Bekijk onze offerte hieronder ! CONTEXT U rapporteert aan de raad van bestuur. U leidt de juridische entiteit SAMUSOCIAL VZW en verzorgt het algemene beheer van de vzw met inachtneming van de strategische richtsnoeren en beslissingen die genomen worden door de raad van bestuur. Hierbij wordt u dagelijks ondersteund door een operationeel directeur, een directeur administratie en financiën en een managementteam. FUNCTIE • U bent verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de budgetten en de financiële plannen. U houdt toezicht op en ontwikkelt de sturings- en rapportagetools. • U begeleidt het beheer van de vele lopende […]

Meer info

Twee dakloze vrouwen sterven in de straten van Brussel

Twee dakloze vrouwen sterven in de straten van Brussel

31/10/2018

In de afgelopen 24 uur zijn er twee dakloze vrouwen gestorven in de straten van Brussel. De teams van Samusocial kenden Louise, een van de slachtoffers. Nog op 27 oktober werd Louise op straat geholpen door een van onze mobiele teams. Ze weigerde ons aanbod om de nacht door te brengen in een opvangcentrum. Onderkoeling is niet de enige oorzaak waarom daklozen sterven bij koud weer. Het is de moeilijkheid om zeer kwetsbare mensen te overtuigen die soms geen hulp wensen te aanvaarden. En het is ook de uitdaging om een omgeving te kunnen aanbieden die deze mensen aanmoedigt om te komen schuilen in de opvangcentra. De uitdagingen zijn groot. Samen en verenigd met de organisaties in de daklozensector en […]

Meer info

L’Oreal steunt Samusocial !

L’Oreal steunt Samusocial !

26/10/2018

Goed nieuws ! Na Nestlé, die Samusocial gesteunt heeft  met een donatie van 21.000 flessen water tijdens ons hitteplan is het nu de beurt aan L’Oreal ! L’Oréal heeft zojuist een belangrike donatie van hygiëneproducten aan Samusocial gedaan : 7.000 handdoeken en 180.000 staaltjes shampoo om het comfort van onze gasten te verhogen. De volledige donatie wordt verdeeld onder de verschillende opvancentra van Samusocial. Bedankt L’Oréal voor uw vertrouwen!  

Meer info

Neem een kijkje in de coulissen van het Winterplan 2018-2019 met Jérémie Krol, coördinator van het hele wintergebeuren !

Neem een kijkje in de coulissen van het Winterplan 2018-2019 met Jérémie Krol, coördinator van het hele wintergebeuren !

25/10/2018

Voor de vierde opeenvolgende keer is Jérémie Krol coördinator van het Winterplan van Samusocial. Zes maanden lang leidt hij meer dan 100 medewerkers. Deze 36-jarige papa vervoegde Samusocial in december 2006 als gespecialiseerd opvoeder. Wij hebben hem ontmoet. Jérémie, welke gebouwen gaan we gebruiken voor deze twaalfde editie van het Winterplan van Samusocial ? We kunnen dit jaar opnieuw 300 plaatsen openstellen in het centrum van de Koningsstraat dat het OCMW van Brussel ons sinds de winter van 2011 ter beschikking stelt. Dit centrum wordt a priori voorbehouden voor mannen alleen. Ons centrum Poincaré, waar het hele jaar door al 200 plaatsen beschikbaar zijn, ziet zijn opvangcapaciteit voor de winter met minstens 200 plaatsen toenemen. Voor de vraag of er […]

Meer info

Asiel aanvragen in België en onderdak vinden bij Samusocial.

Asiel aanvragen in België en onderdak vinden bij Samusocial.

23/10/2018

Mariam, 31 jaar oud, is één van de langst verblijvende bewoners van het centrum. Meer dan drie jaar nadat ze in België aankwam is haar aanvraag nog steeds in behandeling. Februari 2015, Burkina Faso. Mariam heeft zopas haar vader verloren. Haar oom laat de kans niet voorbijgaan om haar moeder tot vrouw te nemen, de traditie staat hem dit toe. Al haar zussen zijn het huis uit en haar staat hetzelfde lot te wachten. De oom, die nu haar wettelijke voogd is, wil haar uithuwelijken aan één van de ouderen van het dorp. De man is 65 jaar oud. Zij is ondertussen zwanger van haar vriendje. In augustus, ze is dan zes maanden zwanger, beslist ze te vluchten. « Een vriendin […]

Meer info

17 oktober : Werelddag van verzet tegen armoede? Onze dagelijkse missie bij Samusocial !

17 oktober : Werelddag van verzet tegen armoede? Onze dagelijkse missie bij Samusocial !

17/10/2018

Volgens de laatste EU-SILC 2017 enquete behoort 15,9% van de Belgische bevolking tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen (“European Union -Statistics on Income and Living Conditions”). Dit is een verhoging van 0,4% in vergelijking met 2017. 2018 is ook de  70e verjaardag van de Verklaring van de Rechten van de Mens: het is voor ons essentieel om ons eraan te herinneren dat extreme armoede de waardigheid van de mens aantast en dus een directe aanval op de mensenrechten vormt. Elke dag van het jaar werkt Samusocial aan het bestrijden van armoede en uitsluiting; onze teams proberen ook de mensen die we verwelkomen hun waardigheid te herstellen.   Vandaag is de werelddag van verzet tegen armoede : […]

Meer info

close

Newsletter

Ces informations seront uniquement utilisées pour envoi de la Newsletter à l'adresse indiquée.