Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Noodhulp voor daklozen

Laatste nieuws

Covid-19 : AZG opent een opvangcentrum in samenwerking met Samusocial en de Burgerplatform

Covid-19 : AZG opent een opvangcentrum in samenwerking met Samusocial en de Burgerplatform

30/03/2020

Twee weken na de eerste afzonderingsmaatregelen nadert het Covid-19-centrum van Samusocial het verzadigingspunt : het centrum biedt 19 plaatsen, waarvan 15  al bezet zijn met personen waarvan wordt vermoed dat ze besmet zijn. Vandaag presenteerde Artsen zonder Grenzen aan de pers het triage- en zorgcentrum dat in recordtijd was opgezet op de site van Thurn en Taxis om de meest kwetsbare mensen (daklozen en migranten zonder papieren) te huisvesten en te verzorgen met een vermoedelijke besmetting op Covid-19. Het doel van het apparaat is om mensen die geen accommodatie hebben isolatie te bieden, waar ze de nodige medische follow-up kunnen krijgen en, indien nodig, kunnen worden overgebracht naar de medische structuren van de stad. Dit centrum zal binnenkort zijn eerste […]

Meer info

Covid19: Samusocial zet een specifiek doorverwijzingssysteem op met ambulances voor daklozen

Covid19: Samusocial zet een specifiek doorverwijzingssysteem op met ambulances voor daklozen

28/03/2020

Het vervoer van daklozen van wie vermoed wordt dat ze besmet zijn met Covid-19 is een delicate fase in de operaties die momenteel worden ontplooid in de bijstand aan daklozen. Het is belangrijk dat mensen die symptomen vertonen afgezonderd kunnen worden in de speciaal daartoe voorziene centra zonder het risico te lopen om andere mensen te besmetten. Om aan deze essentiële behoefte tegemoet te komen, heeft Samusocial een doorverwijzingssysteem opgezet waarmee daklozen van wie vermoed wordt dat ze besmet zijn, naar de afzonderingscentra gebracht kunnen worden die Samusocial en het Rode Kruis hebben geopend.  Sinds woensdag kunnen in totaal tot 10 ziekenwagens ingezet worden om personen te vervoeren voor wie een medisch vermoeden van besmetting bestaat, en wel met inachtneming […]

Meer info

Dringend meer testen nodig om epidemie te vertragen. Betere zorg voor de zieken en de hulpverleners

Dringend meer testen nodig om epidemie te vertragen. Betere zorg voor de zieken en de hulpverleners

23/03/2020

Dokters van de Wereld, Samusocial en Straatverplegers vzw roepen samen op meer in te zetten op actief testen op Covid19 om de epidemie in te dijken.    Dokters van de Wereld, Samusocial en Straatverplegers maken zich ernstige zorgen over de impact van de Coronacrisis zolang niet meer werk gemaakt wordt van een methodische opsporing van het Covid-19-virus. De organisaties roepen op zeker kwetsbare groepen als dakloze mensen en migranten die in precaire omstandigheden moeten overleven, evenals hulpverleners en zorgverstrekkers, meer actief en systematisch te testen. Vervolgens kunnen de recente contacten, inclusief sociale werkers en medische hulpverleners, van besmette personen opgespoord, getest en indien nodig in quarantaine geplaatst worden. Dat kan overigens perfect gebeuren door niet medisch personeel. Op basis van […]

Meer info

Samusocial opent een centrum waar bewoners met symptomen van Covid19 afgezonderd kunnen worden

Samusocial opent een centrum waar bewoners met symptomen van Covid19 afgezonderd kunnen worden

21/03/2020

Dakloze mensen zijn bijzonder kwetsbaar nu Covid19 het land treft. Zij kunnen zich enkel afzonderen door naar onze opvangstructuren te komen. Wat momenteel essentieel is voor Samusocial en voor de andere opvangdiensten voor daklozen is dat onze centra open blijven maar ook dat we elke persoon kunnen beschermen en voor zover dat mogelijk is de verspreiding van het virus in onze opvangstructuren beperken. Daarom leek het ons essentieel dat er een aparte ruimte komt waar we onze bewoners van wie vermoed wordt dat ze besmet zijn, kunnen afzonderen. Daarom hebben wij vrijdag een Covid19-eenheid geopend in ons gebouw naast het centrum van het Vestje. In deze eenheid kunnen wij bewoners van onze centra afzonderen als ze symptomen van Covid19 vertonen. […]

Meer info

Covid-19: het leven in de centra gaat door ondanks de nieuwe preventiemaatregelen.

Covid-19: het leven in de centra gaat door ondanks de nieuwe preventiemaatregelen.

19/03/2020

We zijn er : België is deze middag tot algemene opsluiting overgegaan. Het land staat bijna stil. Hoewel de instructies van de autoriteiten iedereen aanraden, thuis te blijven is dit natuurlijk onmogelijk voor degenen die geen dak hebben. De opvangcentra van Samusocial blijven open om elke avond meer dan 1.000 mensen, geïsoleerde mannen en vrouwen en talrijke gezinnen zonder huisvesting te kunnen blijven opvangen. Ondanks het grote aantal mensen dat aanwezig is in de centra, wordt er alles aan gedaan om de regels van bescherming en sociale afstand te respecteren. Wanneer we binnenkomen in onze centra worden we nu getroffen door een sterke geur van ontsmettingsmiddel. Hygiëne-en preventiemaatregelen werden geimplementeerd in onze opvangcentra : terbeschikkingstelling van sensibiliseringsaffiches met voorzorgsmaatregelen voor de bewoners […]

Meer info

Covid 19 – De centra van Samusocial blijven open

Covid 19 – De centra van Samusocial blijven open

13/03/2020

De regering heeft sterke maatregelen getroffen om de Covid-19 pandemie en de effecten ervan te stoppen op de publieken die gevaar lopen. Samusocial wil logischerwijs zijn missie voortzetten om de meest kansarme mensen te helpen, door zijn opvangcentra open te houden. Er werden echter maatregelen genomen om de risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen en tegelijkertijd toegankelijke hulp te garanderen aan de meest kwetsbare daklozen in het Brussels Gewest. Tussen 1.000 et 1.070 dakloze personen kunnen ieder avond steeds op ons rekenen voor accomodatie, maaltijden, zorg en sociale begeleiding. Tot nu toe heeft alleen het centrum Botanique zijn opvangcapaciteit zien afnemen van 300 tot ongeveer 270 plaatsen, om zo goed mogelijk aan de eisen op het gebied van bescherming […]

Meer info

Coronavirus (Covid-19) : waakzaamheid is geboden.

Coronavirus (Covid-19) : waakzaamheid is geboden.

08/03/2020

De daklozen die bij ons onderdak vinden, zijn soms kwetsbaar en gelden daarom als specifieke risicogroep voor virussen zoals Corona. Onze opvangcentra zijn daarom een gevreesde voedingsbodem voor het virus. Samusocial heeft niet gewacht op de eerste gevallen van mensen die getroffen zijn door het Coronavirus om preventieve maatregelen te nemen. Onze teams zijn klaar om te reageren om zowel de opgevangen personen als onze werknemers te beschermen : sinds we op de hoogte zijn van het bestaan van het virus en zijn zeer besmettelijke aard werken wij aan een strikt preventie- en responsprotocol onder de verantwoordelijkheid van de medische referent van Samusocial en de verantwoordelijke hygiëne en sanering. Dit protocol geldt nu voor iedereen van wie geacht kan worden dat […]

Meer info

Tijd en ruimte specifiek voor de vrouwen in het Gezinscentrum van Evere

Tijd en ruimte specifiek voor de vrouwen in het Gezinscentrum van Evere

08/03/2020

« Vrouwenactiviteiten » in ons noodopvangcentrum voor gezinnen: even het dagelijks bestaan opzij zetten als investering in de toekomst. Alleenstaande vrouwen, zwangere vrouwen, moeders, vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld… Dakloze vrouwen zijn een bijzonder kwetsbare groep en Samusocial biedt hun een onvoorwaardelijke opvang. Het leven in een noodopvangcentrum blijft voor ieder publiek moeilijk. In de verschillende centra van Samusocial organiseert men activiteiten specifiek voor vrouwen: “Vrouwendonderdag”, gespreksgroepen, wellnessactiviteiten… Vandaag beijken we het positief effect van ludieke activiteiten (tekenen, schilderen…) en van de “wellness”-sessies die worden georganiseerd voor de moeders in onze noodopvang voor gezinnen in Evere, met Sacha, (kinderverzorgster), Valentine (psychologe), Norma en Perle (opvoedsters). Activiteiten om afstand te nemen van de dagelijkse moeilijkheden, zich te ontspannen … Bij hun […]

Meer info

Vincent Simon, nachtcoördinator van een noodopvangcentrum

Vincent Simon, nachtcoördinator van een noodopvangcentrum

04/03/2020

Het is ondertussen tien jaar geleden dat Vincent Simon bij Samusocial kwam. Van stagiaire tot nachtreferent met een ommetje langs de « streetfundraising », van de daklozenopdracht naar de asielzoekersopdracht… Vincent kent onze organisatie door en door. Sinds twee en een half jaar verzorgt hij ‘s nachts de coördinatie van het Poincarécentrum. Vincent werkt zeven op zeven van 16u tot 02u ‘s morgens. Wat is zijn rol? Hoe is zijn werk georganiseerd in het centrum? We brachten een avond met hem door op de werkplek. 16u. Debriefing-Invulling van de teams « Zodra ik er ben, gaan we van start met de debriefing van de maatschappelijk werkers: dit is het moment waarop de dagploeg alle belangrijke informatie doorspeelt aan de nachtploeg. Opgestarte sociale procedures, […]

Meer info

Mijnheer Peters werd doorverwezen naar een rusthuis na 19 maanden verblijf bij Samusocial

Mijnheer Peters werd doorverwezen naar een rusthuis na 19 maanden verblijf bij Samusocial

01/03/2020

Wij ontmoeten Dhr. Peters in een rusthuis in Ganshoren waar hij woont sinds juli 2019. Hij is 70 jaar oud. Niemand kan vermoeden dat hij 19 maanden lang heeft doorgebracht in onze noodopvangcentra en dat hij uit die situatie is weggeraakt met zorgvuldig opgevolgde sociale begeleiding. Relaas van een hachelijke periode in zijn leven, die vandaag gelukkig achter de rug is. De kamer van Mijnheer Peters is netjes opgeruimd. De ruimte op de vierde verdieping van het rusthuis baadt in het licht. Alles is rustig. Maar niet Dhr. Peters: hij beent door de kamer terwijl hij graaft in zijn herinneringen en inwendig opnieuw de weg aflegt die hem bij Samusocial bracht. En vervolgens in deze oase van rust. « Vroeger werkte […]

Meer info

close

Newsletter

Ces informations seront uniquement utilisées pour envoi de la Newsletter à l'adresse indiquée.