Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Noodhulp voor daklozen

Laatste nieuws

Definitieve balans Hitteplan : meer dan 26.000 flesjes water, 1000 veldflessen en bijna 14.000€ geschenkt. Van harte Bedankt!

Definitieve balans Hitteplan : meer dan 26.000 flesjes water, 1000 veldflessen en bijna 14.000€ geschenkt. Van harte Bedankt!

04/09/2018

Op 16 juli lanceerde Samusocial een giftoproep-campagne naar flesjes water in het kader van zijn hitteplan voor dakloze personen in Brussel. Vandaag wensen we de definitieve balans van de verzamelde donaties met u delen ! De vrijgevegheid van burgers en bedrijven hebben het mogelijk gemaakt om 26.326 flessen water te verzamelen, inclusief 21.000 flessen water, aangeboden door Nestlé Belgium ! Maar dat is niet alles! 1.000 veldflessen werden ook aangeboden door Vivaqua. Deze worden verdeeld met een plan van de waterfonteinen* voor de meest mobiele en autonome personen. Voor veel andere mensen bijft de verdeling van flesjes water noodzakelijk. Sommige mensen bevinden zich ver van stedelijke centra, in parken, kraakpanden, langs snelwegen. Andere personen zijn gedestructureerd, niet erg mobiel, of aarzelen […]

Meer info

Amando, vroegere patiënt van de Medihalte, heeft nu zijn eigen woning !

Amando, vroegere patiënt van de Medihalte, heeft nu zijn eigen woning !

16/08/2018

Amando, afkomstig uit Ghana en tot Belg genaturaliseerd, was patiënt in de MediHalte. Hij heeft nu een privéwoning. Amando kwam in februari 2005 naar België en kreeg in 2006 het statuut van politiek vluchteling. Amando heeft gezondheidsproblemen door poliomyelitis en kreeg in Ghana geen goede zorg. Hij werkt enige tijd onder Artikel 60 voor het OCMW van Elsene en trekt daarna naar Ghana om te trouwen. Hij keert alleen terug naar België, maar in 2010 volgt een gezinshereniging met zijn echtgenote. Het koppel heeft het echter niet gemakkelijk en in 2016 scheiden ze. “Ik heb het appartement verlaten en had dus geen adres meer. Ik ben meteen naar het OCMW van Neder-Over-Heembeek gegaan om een referentieadres te vragen om een […]

Meer info

Samusocial heeft een tekort aan partners en doet een oproep naar flesjes water

Samusocial heeft een tekort aan partners en doet een oproep naar flesjes water

16/07/2018

  Het is bekend dat Samusocial een vertrouwenscrisis doormaakt als gevolg van de werking van zijn voormalige raad van bestuur. Samusocial vestigt de aandacht op het feit dat de organisatie vandaag volledig correct functioneert. Er is een nieuwe leiding die afkomstig is uit de civiele maatschappij en die werkt met één grote doelstelling : de vereniging op het juiste spoor zetten en ze uitbouwen tot een voorbeeld van goed en transparant bestuur. Daartoe zijn al heel wat maatregelen genomen: onbezoldigde bestuurdersmandaten, een dubbele handtekening voor alle beslissingen, transparantie in de rekeningen en in de toewijzing van giften. We kunnen vandaag echter veel minder dan vroeger rekenen op bijdragen van particulieren en privébedrijven om onze werking met de kansarmen van deze […]

Meer info

Samusocial is op zoek naar flesjes water en babypottjes

Samusocial is op zoek naar flesjes water en babypottjes

03/07/2018

Bent u een particulier of een bedrijf? U unt ons helpen met een gift van flesjes water en/of kleine voedingspotjes voor babies. Zoals iedereen weet heeft Samusocial een vertrouwwenscrisis doorgemaakt, in navolging van de praktijken van sommige leden van de voormalige raad van bestuur. Nu is Samusocial beheerd door nieuwe leiders uit het maatschappelijk middenveld, die allemaal hetzelfde doel nastreven ; onze vzw een nieuwe leven inblazen en er een voorbeeld van goed bestuur en transparent management van maken. Het is nu wel veel moeilijker voor onze organisatie om te kunnen rekenen op de steun van partners en particuliere bedrijven. Dit partnertekort heeft helaas een onmiddelijke impact op onze actie ter plaatse : het brengt  de hulp  die onze medische […]

Meer info

Julien is niet langer dakloos ! Dank het programma “Step Forward” heeft hij zijn eigen woning

Julien is niet langer dakloos ! Dank het programma “Step Forward” heeft hij zijn eigen woning

22/06/2018

Hij is nog maar 25, maar Julien heeft al een rijkgevuld en eerder chaotisch leven achter de rug. Zijn ouders waren zelf ook dakloos. Al heel jong wordt hij een speelbal van de sociale diensten, wordt van internaat naar internaat gestuurd, kruist onderweg soms zijn oudere broer, die zelf ook in een instelling werd geplaatst. Op zijn 18de haalt hij zijn diploma mecanicien-carrossier en gaat hij bij het leger. Op zijn 20ste gaat hij samenwonen met zijn vriendin in Sint-Joost. Maar zijn wereld stort in: “Het leger was hard. Op mijn 22ste besloot ik te stoppen. Ik stond op trouwen, maar we zijn uit elkaar gegaan. Ik vond geen job, maar ik wilde niet zoals mijn ouders eindigen en ben […]

Meer info

Ze maakten ooit gebruik van de diensten van Samusocial … maar vandaag zijn ze niet langer dakloos!

Ze maakten ooit gebruik van de diensten van Samusocial … maar vandaag zijn ze niet langer dakloos!

11/06/2018

Mevrouw Annie, afkomstig uit Kameroen, verbleef in het centrum Vestje, de Medihalte en het Familiecentrum, en heeft vandaag een privéwoning. Februari 2015. Enkele maanden geleden huurde mevrouw Annie nog een appartementje in een ongezond huis, dat uiteindelijk in beslag werd genomen en verkocht. Ze was net geopereerd en was nu dakloos. Het personeel van het revalidatiecentrum begeleidt haar naar het centrum van Samusocial aan het Vestje. “Toen ik aankwam bij Samusocial kon ik niet meer stopen met huilen. Ik was uitgeput en moest nog herstellen van mijn operatie, waardoor ik in een rolstoel zat. En toen, in oktober bleek ik zwanger, hoewel men me in het ziekenhuis had gezegd dat ik nooit een kind zou krijgen. Ik dacht dat ik […]

Meer info

Activatie van de “Hitteplan voor dakloze personen” en verhoogde waakzaamheid voor de meest kwetsbaren

Activatie van de “Hitteplan voor dakloze personen” en verhoogde waakzaamheid voor de meest kwetsbaren

28/05/2018

Voor onderkoeling hoeven we tijdens de zomer niet te vrezen, maar dit betekent niet dat daklozen vrij zijn van risico’s. Bij grote warmte bestaat er een reëel gevaar op uitdroging, zeker voor een publiek dat op straat leeft. Sommige mensen van deze risicogroep zijn zo gedestructureerd dat ze niet de evidente maatregelen nemen om zich te beschermen tegen de zon en de warmte door bijvoorbeeld in de schaduw te blijven e.d.. Daarom zorgen wij ervoor dat we op ieder ogenblik ons hitteplan kunnen ontplooien bij onze interventies voor de daklozen. Bij de activering van het hitteplan doorkruisen onze teams de stad, de parken en  openbare ruimten om flesjes water en fonteinenplannen* te verdelen aan daklozen en ze bewust te maken van de preventieve […]

Meer info

Sluiting van het opvangcentrum voor asielzoekers van Neder-Over-Hembeek : Samusocial verplicht om afscheid te nemen van 31 werknemers

Sluiting van het opvangcentrum voor asielzoekers van Neder-Over-Hembeek : Samusocial verplicht om afscheid te nemen van 31 werknemers

23/05/2018

Samusocial zal na de binnenkorte sluiting van het opvangcentrum van Neder-Over-Hembeek gedwongen zijn om afscheid te nemen van 31  werknemers die betrokken zijn bij zijn programma voor asielzoekers.  Deze beslissing moest genomen worden  na de niet-verlenging van de overeenkomst van het federale agentschap Fedasil, die Samusocial tot 30 juni 2018 machtigd voor het beheer van 250 pre-opvangplaatsen in dit centrum. De niet-verlenging van het mandaat en de sluiting van dit opvangprogramma volgen het besluit van de federale regering om meer dan 6.450 opvangplaatsen in het asielnetwerk van asielzoekers te sluiten. Samusocial maar ook Caritas en het Rode Kruis worden inderdaad geconfronteerd met dezelfde behoefte om plaatsen te sluiten bij programma’s waarvan de financiering niet wordt verlengd. 42 werknemers blijven betrokken bij […]

Meer info

Activiteit 2017 : het Jaarrapport is online!

Activiteit 2017 : het Jaarrapport is online!

18/05/2018

2017 zal een gekweld jaar blijven in de geschiedenis van Samusocial. Maar 2018 zal een jaar van wederopbouw zijn. We gaan niet terug naar de betreurenswaardige praktijken die leidden tot het aftreden van de hele vorige raad van bestuur. We kiezen ervoor om ons te concentreren op de toekomst en de continuïteit van de organisatie. Vandaag hebben de nieuwe leiders van Samusocial verschillende maatregelen van goed bestuur en transparantie aangenomen (vrijwillige bestuurders, dubbele handtekening voor alle handelingen, beginsel van transparatie bij de de toewijzing van donaties.) Er is nog werk aan de winkel, maar de wil om voorbeeldig te zijn is echt. Ongeacht de moeilijkheden die de organisatie in 2017 ondervond lieten zich de terreinmedewerkers noit van hun werk afhouden […]

Meer info

Het Gewest geeft Samusocial opdracht voor de opening van 200 extra plaatsen voor de meest kwestbaren.

Het Gewest geeft Samusocial opdracht voor de opening van 200 extra plaatsen voor de meest kwestbaren.

04/05/2018

Goed nieuws voor de hulpverlening aan daklozen! Het Gewest geeft Samusocial opdracht voor de onmiddelijke opening van 200 nieuwe plaatsen voor de meest kwetsbare daklozen. Samusocial verwelkomt de beslissing van ministers Fremault en Smet om te hebben gereageerd op de dringende behoefte die onze psycho-sociale en medische terrein-medewerkers hebben geïdentificeerd. Met deze financiering kunnen we de dringende opvangcapaciteit van 200 plaatsen uitbreiden om de meest kwetsbare mensen op te vangen, die misschien hadden op straat moeten landen met de sluiting van het winterplan deze week. Onder de kwetsbare geïdentificeerde daklozen : vele gezinnen met kinderen, kwetsbare mannen, alleenstaande vrouwen voor wie een nacht op straat synoniem van een directe risico op agressie. De 200 nieuwe plaatsen worden geopend in het […]

Meer info

close

Newsletter

Ces informations seront uniquement utilisées pour envoi de la Newsletter à l'adresse indiquée.