Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Noodhulp voor daklozen

Laatste nieuws

Workshop « Ordi mon ami » bij Samusocial : computer als hulpmiddel voor integratie

Workshop « Ordi mon ami » bij Samusocial : computer als hulpmiddel voor integratie

17/10/2019

Donderdagmiddag, 13u : De laatste module van de computerworkshop gegeven door onze partner, HOBO vzw, in het centrum van het Vestje. Deze training is twee dagen eerder gestart en heeft als doel de mensen die we helpen zelfstandigheid te laten verwerven in een courant gebruik van de computer : een brief schrijven met de tekstverwerker, bestanden beheren, een mailbox gebruiken, op Internet surfen en een aantal nuttige websites leren kennen , zoals het platform SurvivingInBrussels*. Een pertinente aanpak om de digitale kloof te dichten.  Ze zitten met een tiental mensen rond de tafel. Sommigen hebben al noties van het computergebruik, maar voor de meesten is het de eerste keer dat ze in contact komen met een computer.            […]

Meer info

Start van een nieuwe wintercoördinatie

Start van een nieuwe wintercoördinatie

27/09/2019

De voorbije jaren was de Brusselse daklozensector bijzonder actief met meerdere overlegplaatsen. Onder impuls van het nieuwe Verenigd College met Minister van gezondheid en welzijn Alain Maron in samenwerking met Minister Elke Van den Brandt, start de daklozensector deze winter met een nieuwsoortige coördinatie in het teken van het overleg.. Screening van de stand van zaken voor de verschillende voorzieningen, de dag en de nacht beter op elkaar afstemmen, complementariteit van de verschillende programma’s, delen van informatie over de ontplooiing van de diensten in real time, sectorale en intersectorale samenwerking, de uitdagingen zijn legio. Deze nieuwe coördinatie gaan wij vanaf de maand september samen uitbouwen met een maandelijkse opvolging. De Coördinatie wordt voortaan gestuurd door Bruss’help, in overleg met de […]

Meer info

Ontmoetingen en geprekken, een avond in het noodopvangcentrum Vestje.

Ontmoetingen en geprekken, een avond in het noodopvangcentrum Vestje.

20/09/2019

Het Vestje is de naam van een straat in hartje Brussel. Daar ligt een opvangcentrum van Samusocial met 110 plaatsen voor noodopvang. Het is 24u/24 toegankelijk. Momenteel worden er gezinnen, alleenstaande mannen en vrouwen ondergebracht.  Met de noodopvang worden primaire behoeften opgevangen, aangevuld met psychosociale begeleiding, zodat uiteindelijk naar oplossingen kan worden toegewerkt die de mensen weghalen van de straat. Het centrum van het Vestje is rijk aan ontmoetingen en gesprekken. Pierre, onze communicatiestagiair, heeft er een avond doorgebracht. Twee banken, een salontafel : de sfeer is aangenaam aan de receptie. De bewoners komen naar hier om te lezen, te rusten of te praten. Een rij rode kasten siert de muren van de ruimte. Bewoners kunnen er hun bezittingen afgeven. Naderhand […]

Meer info

Samusocial is op zoek naar gebouwen voor het Winterplan voor daklozen en doet een oproep aan de privésector

Samusocial is op zoek naar gebouwen voor het Winterplan voor daklozen en doet een oproep aan de privésector

17/09/2019

In Brussel en het hele gewest is er een nijpende nood aan gebouwen om mensen onderdak te geven die zich genoodzaakt zien om op straat leven. Net zoals het Burgerplatform dat eveneens zoekt naar een plek om 350 transmigranten te blijven opvangen maakt Samusocial zich zorgen over het gebrek aan geschikte gebouwen voor de winteropvang van daklozen. Nu de eerste koude nachten hun opwachting maken, twee maanden voor de start van het Winterplan, zoekt Samusocial nog steeds naar gebouwen om zijn opvangcapaciteit uit te breiden voor het winterplan dat half november wordt opgestart met een mandaat van de gewestelijke overheid. Tot nog toe hebben de vele prospectie-inspanningen zowel bij de openbare als de privésector niets opgeleverd.  Daarom doen wij vandaag […]

Meer info

Opvangprogramma Maximiliaan : verlenging van de gewestelijke financiering

Opvangprogramma Maximiliaan : verlenging van de gewestelijke financiering

02/09/2019

New Samusocial kreeg eind juni een mandaat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een maand lang 90 personen zonder verblijf op te vangen – hoofdzakelijk migranten in transit – die zich bevinden in het Maximiliaanpark, het Noordstation en omgeving. De gewestelijke financiering loopt normaal gezien af op 31 augustus maar de humanitaire situatie van de mensen in het Maximiliaanpark en de omgeving is niet veranderd en hun noden zijn nog steeds dezelfde. In die context zijn wij met de gewestelijke overheid overeen gekomen om het bestaande programma te verlengen tot eind september om de nieuwe Regering de tijd te geven een antwoord te formuleren op langere termijn. Zoals eerder al aangegeven, beantwoordt de financieringsduur (van één tot meerdere maanden) en […]

Meer info

Dagopvang in het centrum Botanique : uitrusten in een kalme omgeving

Dagopvang in het centrum Botanique : uitrusten in een kalme omgeving

31/08/2019

Sinds 28 juni 2019 zijn er in het opvangcentrum Botanique van Samusocial 90 plaatsen beschikbaar voor zogenaamde “transmigranten”, maar ook voor de mensen zonder verblijf in het Maximiliaanpark, aan het Noordstation en in de onmiddellijke omgeving.   De bedoeling van het mandaat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat aan de basis ligt van dit programma, is om dit publiek een opvang- en rustplek te bieden, maar ook toegang tot een permanentie voor begeleiding en oriëntering naar externe partners toe. De opvang die hier wordt georganiseerd, is voorlopig enkel een overgangsmaatregel die op langere termijn moet uitmonden in een beter aangepast programma. Pierre, onze communicatie-stagiair, trad maandagmorgen de mensen die in het centrum aanwezig waren tegemoet. 10u, alles is rustig in het […]

Meer info

Deze week donderdag vonden 1.014 mensen onderdak in de centra van Samusocial.

Deze week donderdag vonden 1.014 mensen onderdak in de centra van Samusocial.

23/08/2019

Dakloosheid, extreme armoede en sociale ontreddering zijn in deze zomertijd even nijpend als in de andere periodes van het jaar. De teams van Samusocial hebben het bijzonder druk en de verblijfsactiviteit neemt een groot deel van onze inspanningen in beslag, naast de actie van de mobiele teams, onze sociale begeleidingsdiensten en de medische raadplegingen. Vorige donderdag zijn 685 mensen opgevangen in onze centra voor daklozen :  361 personen in gezinsverband, van wie 210 kinderen 211 alleenstaande mannen 113 alleenstaande vrouwen   95 van deze 685 personen – 90 mannen en 5 vrouwen – werden ondergebracht in het kader van het opvangprogramma voor migranten in transit van het Maximiliaanpark. Het publiek dat binnen dit programma wordt opgevangen, krijgt ook permanente toegang overdag, met een […]

Meer info

Onderdompeling  in het opvangcentrum van de Koningstraat

Onderdompeling in het opvangcentrum van de Koningstraat

08/08/2019

Aan de rand van de bekende Brusselse Kruidtuin ligt sinds 2011 een noodopvangcentrum voor daklozen. Het centrum biedt onderdak aan alleenstaande vrouwen en mannen. Pierre, stagiair bij de communicatiecel, vertelt over zijn onderdompeling in deze aparte wereld.  Woensdag 17 juli, voor de deur van het centrum staan een paar mensen te roken. Jimmy, de centrumcoördinator, wacht op mij bij de receptie, de ogen gericht op zijn werkstation. Hij stelt zich voor en waarschuwt: “je zult zien, vanavond wordt het kalm.” Een man komt aan de receptie met een tunesisch voetbalshirt. Hij spreekt me aan : “vanavond speelt Tunesië tegen Nigeria. Vele mensen hier gaan naar de wedstrijd kijken. Maar ik denk niet dat Tunesië zal winnen!” De team lacht en […]

Meer info

Een namiddag mee met de maraude van een mobiel team

Een namiddag mee met de maraude van een mobiel team

02/08/2019

Pierre, stagiaire bij de Communicatiecel, kon een hele namiddag met een mobiel team meerijden. Volg hem ! 13u, Cristina, maatschappelijk werkster en Roberto, verpleger, stappen in het busje. Klaar om te vertrekken. De voornaamste opdracht van de middag is een begeleiding. Sociale begeleiding heeft tot doel de persoon bij te staan bij de stappen die deze moet zetten om zijn situatie te verbeteren. Vandaag begeleiden ze Gérard naar het ziekenhuis. Maar eerst richting Solidarité Grands Froids, de partner van Samusocial in vestiairebeheer. Dominique is dakloos. Hij heeft het team verwittigd dat hij kleding nodig heeft. Op de lijst staan onderbroeken, sokken, t-shirts, dekens en truien. Met de koffer vol gaan we weer op pad. Maar Dominique blijft onbereikbaar, en onvindbaar.     […]

Meer info

Maximiliaanpark : Verlenging van het gewestelijk mandaat voor de opvang van 90 personen

Maximiliaanpark : Verlenging van het gewestelijk mandaat voor de opvang van 90 personen

29/07/2019

Vandaag, maandag, eindigde normaal gezien de gewestelijke financiering voor het mandaat van Samusocial voor de opvang van 90 kwetsbare personen – in hoofdzaak migranten – zonder verblijf in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation. De gewestelijke overheid heeft bevestigd dat de financiering tot eind augustus verlengd wordt om de nieuwe Regering de kans te geven het beleid dat zij voor ogen heeft in de steigers te plaatsen. Samusocial behoudt daarmee de 90 gefinancierde plaatsen vanuit dezelfde visie als bij het eerste mandaat van de Gewestregering dat wij destijds hebben opgenomen : de kans om onze interventiemiddelen te versterken en zo tegemoet te komen aan de onmiddellijke noden van kwetsbare mensen die nergens naartoe kunnen voor onderdak. De financieringsduur (van één […]

Meer info

close

Newsletter

Ces informations seront uniquement utilisées pour envoi de la Newsletter à l'adresse indiquée.