Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Noodhulp voor daklozen

Laatste nieuws

Winterplan : geen enkel gezin geweigerd

Winterplan : geen enkel gezin geweigerd

10/12/2019

Gisterenavond verstrekte Samusocial onderdak aan 784 personen, van wie: 468 personen in gezinsverband (146 gezinnen) waarbij 259 kinderen 186 alleenstaande mannen 130 alleenstaande vrouwen Ook al nadert de beschikbare opvangcapaciteit voor gezinnen het verzadigingspunt, toch blijft Samusocial alles in het werk stellen om geen enkel gezin te weigeren dat om onderdak vraagt. Gezinnen in een situatie die niet absoluut onmiddellijke opvang vereist (gezinnen met hulp van een vereniging, een OCMW of een bijstandsdienst) worden door de medewerkers van onze telefoonpermanentie soms verzocht opnieuw contact met ons op te nemen na 16u zodat ze zeker zijn dat alle andere pistes naar onderdak (persoonlijk netwerk, opvangtehuizen, …) zijn uitgeput vóór we tot noodopvang overgaan.   Toch blijven wij waakzaam zodat we alle […]

Meer info

Step Forward: 28 jongeren ondergebracht in appartementen met begeleiding van onze teams

Step Forward: 28 jongeren ondergebracht in appartementen met begeleiding van onze teams

27/11/2019

Sinds 2015 werkt « Step Forward », het Housing’s First programma van Samusocial, samen met het OCMW van Brussel. Er bestaan er andere programma’s van deze soort in Brussel, maar het project van Samusocial richt zich exclusief op een publiek van jongeren van 18 tot 25 jaar met verslavingen en psychische problemen. De bedoeling: werken aan de herintegratie van dakloze jongeren door onmiddellijk voor een woning te zorgen. Daarbij bestaat de uitdaging er niet enkel in een plek te vinden om te wonen, maar staat vooral de opvolging van hun installatie en de manier waarop ze zich de nieuwe ruimte eigen maken voorop, samen met de wijze waarop ze opnieuw aansluiting vinden bij de maatschappij. Pierre, onze stagiair bij de communicatie-cel, volgde […]

Meer info

Vrouweljijke slachtoffers van huiselijk geweld : verwelkomen, steunen, begeleiden en doorverwijzen.

Vrouweljijke slachtoffers van huiselijk geweld : verwelkomen, steunen, begeleiden en doorverwijzen.

25/11/2019

25 november : Internationale dag tegen geweld op vrouwen. Onder gewelddaden tegen vrouwen neemt huiselijk geweld een prominente plaats in. Ook al voert Samusocial systematisch een prioritair opvangebeleid voor vrouwen (omdat zij worden beschouwd als een bijzonder kwetsbaar publiek), toch geldt dit nog sterker voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld : voor hen is de opvang bij Samusocial is onvoorwaardelijk, 24/24 toegankelijk en natuurlijk vertrouwelijk. Hiervoor wordt een versterkte psychosociale ondersteuning voorzien. Van de 957 alleenstaande vrouwen die in 2018 in onze verschillende centra onderdak vonden, waren meer dan 200 slachtoffers van huiselijk geweld.             Dit fragiele publiek vereist een specifiek psycho-medisch-sociale benadering, en dit vanbij hun aankomst bij Samusocial. De eerste prioriteit van onze teams is te […]

Meer info

Winterplan: meer dan 700 mensen vinden iedere avond onderdak, van wie 443 personen in gezinsverband

Winterplan: meer dan 700 mensen vinden iedere avond onderdak, van wie 443 personen in gezinsverband

22/11/2019

370 winterplaatsen zijn ondertussen beschikbaar als aanvulling bij de 378 bedden die er het hele jaar zijn in de opvangcentra van Samusocial (110 plaatsen in het noodopvangcentrum van het Vestje, 110 plaatsen in het Poincarécentrum, 120 plaatsen in het gezinscentrum van Woluwe, 38 plaatsen in het centrum MediHalte). Van deze 370 plaatsen zijn er 320 voorbehouden om gezinnen op te vangen in het centrum van Evere en 50 voor alleenstaande mannen en vrouwen in de noodopvangcentra aan de Poincarélaan en het Vestje. Deze week donderdag 22 november konden we 713 personen onderbrengen in onze opvangcentra, hetzij: – 443 personen in gezinsverband van wie 243 kinderen (137 gezinnen) – 149 alleenstaande mannen – 121 alleenstaande vrouwen Alle gezinnen en alleenstaande vrouwen die daarom […]

Meer info

19 november : Wereld Toilet Dag. Samusocial opent een netwerk van solidaire toiletten voor de vrouwen van het Maximiliaanpark

19 november : Wereld Toilet Dag. Samusocial opent een netwerk van solidaire toiletten voor de vrouwen van het Maximiliaanpark

19/11/2019

Het is een behoefte waarop wordt gewezen door heel wat actoren die hulp bieden aan de mensen in het Maximilaanpark: ze kunnen niet veilig naar het toilet. Er bestaan wel diensten, maar er zijn tijdstippen waarop zij geen toegang hebben tot een toilet. Om tegemoet te komen aan deze behoefte is Samusocial begonnen met de uitbouw van solidaire toiletten nabij het Maximiliaanpark, waarvan vrouwen gebruik kunnen maken. Voorlopig richt het project zich op vrouwen. Want ook al is dit zowel voor vrouwen als voor mannen een basisbehoefte, toch is de situatie heel wat delicater voor vrouwen omdat zij geen toiletten vinden die veilig zijn. Als zij zich verwijderen om een rustige plek te zoeken, bestaat steeds het risico dat ze […]

Meer info

Winterplan : Samusocial is op zoek naar dekens !

Winterplan : Samusocial is op zoek naar dekens !

18/11/2019

Samusocial heeft grote nood aan dekens ! Elk jaar worden vrijwel 15.000 dekens gebruikt in onze opvangcentra en verdeeld door onze mobiele teams aan de meest kwetsbare en gedesocialiseerde mensen op straat.  Natuurlijk zijn de behoeftes groter in de winter.  U kunt de actie van onze mobiele teams steunen! Breng uw dekens (geen donsdekens of fleece dekens aub, deze worden vochtig op straat…) 7/7, 24u/24, naar de hoofdzetel van Samusocial, Poincarélaan 68-70, 1070 Brussel.  Luister naar onze algemeen directeur, Sébastien Roy, geïnterviewd door de RTBF, over het winterplan 2019-2020 Meer info nodig? Schrijf naar info@samusocial.be ! Dank voor uw steun!

Meer info

15 november : Lancering van het Winterplan 2019-2020

15 november : Lancering van het Winterplan 2019-2020

15/11/2019

Deze 15 november opent Samusocial de eerste plaatsen van het Winterplan 2019-2020, gecoördineerd door Bruss’Help, de regionale coördinerende instantie van de thuislozensorgsector. Samusocial heeft inderdaad van het Brussels Gewest een mandaat gekregen om 700 tot 750 winterplaatsen beschikbaar te stellen bovenop de 378 plaatsen die het hele jaar door ter beschikking zijn in onze vier centra (110 plaatsen in het noodopvangcentrum aan het Vestje, 110 plaatsen in het Poincarécentrum, 120 plaatsen in het gezinscentrum van Woluwe, 38 plaatsen in de MediHalte). Deze 700 tot 750 winterplaatsen komen stapsgewijs vrij, gespreid over de drie opvangcentra: Tot 140 plaatsen zijn voorbehouden voor de meest kwetsbare groep mensen,bovenop de 110 bestaande plaatsen in het gebouw dat het Gewest ter beschikking stelt aan de Poincarélaan […]

Meer info

Winterplan 2019-2020 : opening over 15 dagen!

Winterplan 2019-2020 : opening over 15 dagen!

31/10/2019

Voor de teams van Samusocial zet de maand november alvast het Winterplan op de rails om zeer binnenkort te kunnen starten. Op termijn zullen tot 1.200 mensen elke avond onderdak kunnen krijgen in de noodopvang, voorzien van medische verzorging en sociale begeleiding op zoek naar een oplossing om weg te raken van de straat. Bij deze groep mensen zijn ook heel wat gezinnen met kinderen voor wie in een specifiek centrum een aangepaste opvang verzorgd moet kunnen worden. We zijn vijftien dagen verwijderd van de start van het Winterplan, die zoals elk jaar rond half november gepland staat. De opvangcapaciteit van Samusocial wordt geleidelijk opgevoerd om op termijn uit te komen bij 1.150 à 1.200 plaatsen, waarvan 800 winterplaatsen gefinancierd door het Brussels […]

Meer info

Mijnheer Khalouani*, gehost bij Samusocial, wacht op een aangepaste woning

Mijnheer Khalouani*, gehost bij Samusocial, wacht op een aangepaste woning

28/10/2019

Mr. Khalouani verblijft nu zeven maanden bij Samusocial.  Deze Belg van Marokkaanse origine lijdt aan een neurologische ziekte die de mobiliteit van zijn benen sterk beïnvloedt. Hij had nooit gedacht dat hij een beroep zou doen op onze diensten, maar door een onvoorziene wending in zijn leven was dat wel zo. Deze energieke, vastberaden man maakt gebruik van zijn verblijf in het centrum voor noodopvang om zich samen met onze sociale teams voor te bereiden op een terugkeer naar een eigen woning en de arbeidsmarkt. Een ontmoeting. Al bij de handdruk valt zijn dynamische houding op. Ondanks zijn motorische handicap waardoor hij zijn benen moeilijk kan gebruiken, verplaatst Khaoulani zich met een verbazend gemak.  Met diezelfde gedrevenheid vertelt hij zijn weinig alledaags […]

Meer info

Workshop « Ordi mon ami » bij Samusocial : computer als hulpmiddel voor integratie

Workshop « Ordi mon ami » bij Samusocial : computer als hulpmiddel voor integratie

17/10/2019

Donderdagmiddag, 13u : De laatste module van de computerworkshop gegeven door onze partner, HOBO vzw, in het centrum van het Vestje. Deze training is twee dagen eerder gestart en heeft als doel de mensen die we helpen zelfstandigheid te laten verwerven in een courant gebruik van de computer : een brief schrijven met de tekstverwerker, bestanden beheren, een mailbox gebruiken, op Internet surfen en een aantal nuttige websites leren kennen , zoals het platform SurvivingInBrussels*. Een pertinente aanpak om de digitale kloof te dichten.  Ze zitten met een tiental mensen rond de tafel. Sommigen hebben al noties van het computergebruik, maar voor de meesten is het de eerste keer dat ze in contact komen met een computer.            […]

Meer info

close

Newsletter

Ces informations seront uniquement utilisées pour envoi de la Newsletter à l'adresse indiquée.