Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Laatste nieuws

Avondklok Covid-19: Een “certificaat van niet-verblijf” om de daklozen te helpen

Avondklok Covid-19: Een “certificaat van niet-verblijf” om de daklozen te helpen

26/10/2020

Mensen die nergens heen kunnen voor enig onderdak zijn op zich reeds bijzonder kwetsbaar voor alle risico’s verbonden aan Covid-19. De maatregelen die de Regering recent nam om de verspreiding van Covid-19 in te perken, houden een bijkomend risico in voor deze mensen. Omdat de opvangcentra verzadigd zijn, kunnen veel dakloze personen niet anders dan op straat blijven. Hierdoor kunnen ze niet voldoen aan de verplichtingen van de avondklok die wegens de gezondheidscrisis is ingesteld. Tien organisaties hebben beslist om alvast niet bij de pakken te blijven zitten en deze verzwakte bevolkingsgroep te beschermen. Vanaf maandag krijgen de mensen op straat een “certificaat van niet-verblijf” van de terreinwerkers, de maraudeteams, straathoekwerkers, de spoeddiensten van de ziekenhuizen… In deze bijzonder moeilijke […]

Meer info

« Vrouwen », een reeks portretten. Het zijn daklozen, maar in de eerste plaats vrouwen

« Vrouwen », een reeks portretten. Het zijn daklozen, maar in de eerste plaats vrouwen

16/10/2020

Aan de vooravond van de internationale dag voor de uitroeiing van armoede op 17 oktober stelt Samusocial de reeks “Vrouwen” voor in samenwerking met het Europees Parlement. « Vrouwen », een reeks van 15 portretten van vrouwen die door Samusocial zijn begeleid, gezien door de lens van fotograaf Gaël Turine en de teksten van Anne-Cécile Huwart. De reeks wordt enerzijds getoond als tentoonstelling van 16/10 tot 28/2 in het Parlamentarium, het bezoekerscentrum van het Europees Parlement, en anderzijds als de webexpo http://www.samusocial.be/vrouwen. Het webformat presenteert vier van de vijftien portretten die in het Parlamentarium te zien zijn en combineert foto’s en tekst met een audiocomponent waarin een actrice telkens woordelijk het verhaal van de vrouwen vertelt. Het is een bijzonder actueel […]

Meer info

Afbouw van de opvangcapaciteit en sluiting van het Poincarécentrum

Afbouw van de opvangcapaciteit en sluiting van het Poincarécentrum

29/09/2020

Samusocial ziet zich genoodzaakt zijn opvangcapaciteit te verminderen met 80 plaatsen voor alleenstaande mannen, waarmee deze vanaf 1 oktober van 1.070 plaatsen tot 990 plaatsen terugvalt. Deze vermindering van de capaciteit is het gevolg van de vermindering van de buitengewone financiering van het Gewest voor Samusocial om de Covidcrisis op te vangen. Ze is ook gegrond omdat wij vasthouden aan een basiskwaliteit voor de geboden opvang op basis van de beschikbare begrotingsmiddelen. In de praktijk wordt de vermindering doorgevoerd in de bredere context van de herschikte opvangcapaciteit door de sluiting van het opvangcentrum Poincaré vanaf 1 oktober omdat daar ingrijpende renovatiewerken gepland staan waardoor het gebouw een jaar lang niet beschikbaar zal zijn. Dankzij de financieringen die het Gewest ons […]

Meer info

Het opvangprogramma voor alleenstaande vrouwen wordt voortgezet in Molenbeek

Het opvangprogramma voor alleenstaande vrouwen wordt voortgezet in Molenbeek

07/09/2020

Op dinsdag 25 augustus sloot het opvangcentrum voor vrouwen aan de de Meeûssquare de deuren na vier maanden activiteit in het Helmut Kohlgebouw dat het Europees Parlement op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis door Covid-19 ter beschikking had gesteld. De kantoren die enkele dagen voordien nog gebruikt waren door Europese ambtenaren werden op initiatief van Parlementsvoorzitter Sassoli in een spoedtempo omgevormd tot kamers om de nood van de dakloze vrouwen in ons Gewest te lenigen. Er zijn ongeziene middelen ingezet om de opgevangen vrouwen een kwalitatief hoogstaande en permanente opvang te kunnen bieden, maar vooral een optimale omkadering en begeleiding bij het zoeken naar oplossingen. Tijdens die 16 weken verzorgden de veertig medewerkers die op de de Meeûssquare actief waren de […]

Meer info

Josimar, van Angola naar België: de ouderdomsdeken in het centrum voor asielzoekers van Neder-Over-Heembeek.

Josimar, van Angola naar België: de ouderdomsdeken in het centrum voor asielzoekers van Neder-Over-Heembeek.

08/08/2020

In de eetzaal van het centrum voor asielzoekers in Neder-Over-Heembeek vinden de bewoners elkaar voor alle mogelijke activiteiten. Achterin de grote ruimte lijkt een rij zetels verlaten, maar bij nader toezien blijkt er toch iemand te zitten. Met de benen gekruist zit een man rustig te lezen in zijn notaboekje en schrijft af en toe enkele opmerkingen neer. De man met zijn zwart-wit gestreepte hemd en passende das lijkt volledig verzonken in zijn lectuur.  Bij onze aankomst klapt hij zijn schriftje echter fluks toe, staat op en stelt zich voor, steunend op zijn wandelstok: “Ik ben Josimar, maar hier noemt iedereen mij Tonton. Heel mijn leven lang ben ik opgekomen voor anderen. Als oud-vakbondsman kreeg ik al snel door dat […]

Meer info

Ilham, bewoonster van ons transithuis Cardijn: “Het was altijd mijn droom om naaister te worden”.

Ilham, bewoonster van ons transithuis Cardijn: “Het was altijd mijn droom om naaister te worden”.

02/08/2020

In het salon van het transithuis worden we ontvangen door Ilham, een alleenstaande moeder met twee kinderen, om haar verhaal te vertellen en haar dromen met ons te delen. Tijdens het lange gesprek dat blijk geeft van haar optimisme vertelt ze over de toekomst maar ook over de tegenslag waarmee ze tot nog toe te maken heeft gekregen. “Mijn naam is Ilham. Vroeger zat ik in informatica, maar nu droom ik ervan om naaister te worden. Op een dag ben ik ziek geworden en daarmee ging heel mijn leven onderuit. Uiteindelijk ben ik met mijn twee kinderen terechtgekomen in een opvangcentrum van Samusocial. Vandaag wonen we samen met twee andere vrouwen in het Cardijnhuis. In het dagelijks leven ga ik […]

Meer info

Oproep tot kandidaatstellingen : (New) Samusocial zoekt een bestuurder uit het maatschappelijk middenveld

Oproep tot kandidaatstellingen : (New) Samusocial zoekt een bestuurder uit het maatschappelijk middenveld

27/07/2020

Al meer dan een jaar geleden werd Samusocial een publiekrechtelijke gewestelijke vzw met de naam New Samusocial. Onze Raad van Bestuur, nu voorgezeten door Stéphane Heymans, Operationeel Directeur bij Dokters van de Wereld, is op zoek naar een bestuurder uit het maatschappelijk middenveld, om de samenstelling van de raad te voltooien. Overeenkomstig de statuten van de vereniging zoals deze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt en bij de Griffie neergelegd dient New Samusocial bestuurd te worden door een raad van bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, van de associatieve daklozensector en van het maatschappelijk middenveld, hetzij : Zes leden aangesteld door het Verenigd College die de overheid vertegenwoordigen Twee bestuurders uit de sector van de bijstand aan daklozen Drie onafhankelijke […]

Meer info

De teams van Samusocial blijven de daklozen bijstaan deze zomer

De teams van Samusocial blijven de daklozen bijstaan deze zomer

17/07/2020

Terwijl België stilaan uit de lockdown komt en er nog steeds onzekerheid heerst over een mogelijke opflakkering van de Covid-19 pandemie zet Samusocial de bijstand aan daklozen onverminderd voort op schaal van de talloze initiatieven die de voorbije maanden zijn genomen. Alle bijkomende opvangvoorzieningen die zijn geopend omwille van de gezondheidscrisis blijven minstens tot eind september open. Toen de gezondheidscrisis half maart uitbrak, opende Samusocial bijkomende opvangcentra om te voldoen aan de regels voor de social distancing: een hotel voor 400 personen in gezinsverband, een hotel van 70 plaatsen voor personen die genezen zijn van Covid en hun ziekenhuisverblijf beëindigen in het zorgcentrum dat Artsen zonder Grenzen met ondersteuning van Samusocial heeft geopend het centrum van 110 plaatsen voor alleenstaande vrouwen […]

Meer info

Het Cardijnhuis, een transitwoning op weg naar een nieuw leven

Het Cardijnhuis, een transitwoning op weg naar een nieuw leven

13/07/2020

Het Cardijnhuis, een transitwoning op weg naar een nieuw leven. De gemeente Laken vormt het decor voor het nieuwste project van Samusocial. Vanaf maandag nemen twee vrouwen en een gezin hun intrek in wat voortaan het Cardijnhuis heet: een transitwoning die de herinschakeling en de oriëntering van mensen naar een duurzame oplossing om te wonen moet vergemakkelijken.             Na weken voorbereiding is het huis eindelijk klaar om zijn eerste bewoners te ontvangen. Het hele gebouw is gerenoveerd, van de loodgieterij en het schilderwerk tot nieuwe meubelen … En het komt al snel tot leven. Sandrine, die instaat voor de ontwikkeling van het project leggen uit: “Het Cardijnhuis is een transitwoning, een opvangruimte die qua verblijf ver […]

Meer info

#DoelstellingKwaliteit : het renovatieproces van de slaapkamers is aan de gang

#DoelstellingKwaliteit : het renovatieproces van de slaapkamers is aan de gang

10/07/2020

Ook al is noodopvang een van de belangrijkste missies van Samusocial, toch blijft ook de sociale ondersteuning essentieel in al onze centra. Ondanks de dagelijkse inspanningen van onze terreinmedewerkers laten soms administratieve situaties niet toe dat mensen snel worden doorverwezen, wat soms hun verblijf verlengt. De kwaliteit van de opvang binnen de verschillende opvangcentra is daarom essentieel. In 2018 zijn daartoe aanzienlijke inspanningen gestart. Dit proces staat nu op de rails, via verschillende maatregelen: renovatiewerken, installatie van nieuw meubilair, respect voor privacy, maar ook aanbod van artistieke, sportieve en culturele activiteiten…Onze algemeen directeur Sébastien legt uit: “Wat belangrijk is bij noodopvang, is de sociale band en de behoefte om als persoon te worden verwelkomd en erkend, en niet als een […]

Meer info

close

Newsletter

Ces informations seront uniquement utilisées pour envoi de la Newsletter à l'adresse indiquée.