Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Laatste nieuws

Het opvangprogramma voor alleenstaande vrouwen wordt voortgezet in Molenbeek

Het opvangprogramma voor alleenstaande vrouwen wordt voortgezet in Molenbeek

07/09/2020

Op dinsdag 25 augustus sloot het opvangcentrum voor vrouwen aan de de Meeûssquare de deuren na vier maanden activiteit in het Helmut Kohlgebouw dat het Europees Parlement op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis door Covid-19 ter beschikking had gesteld. De kantoren die enkele dagen voordien nog gebruikt waren door Europese ambtenaren werden op initiatief van Parlementsvoorzitter Sassoli in een spoedtempo omgevormd tot kamers om de nood van de dakloze vrouwen in ons Gewest te lenigen. Er zijn ongeziene middelen ingezet om de opgevangen vrouwen een kwalitatief hoogstaande en permanente opvang te kunnen bieden, maar vooral een optimale omkadering en begeleiding bij het zoeken naar oplossingen. Tijdens die 16 weken verzorgden de veertig medewerkers die op de de Meeûssquare actief waren de […]

Meer info

Josimar, van Angola naar België: de ouderdomsdeken in het centrum voor asielzoekers van Neder-Over-Heembeek.

Josimar, van Angola naar België: de ouderdomsdeken in het centrum voor asielzoekers van Neder-Over-Heembeek.

08/08/2020

In de eetzaal van het centrum voor asielzoekers in Neder-Over-Heembeek vinden de bewoners elkaar voor alle mogelijke activiteiten. Achterin de grote ruimte lijkt een rij zetels verlaten, maar bij nader toezien blijkt er toch iemand te zitten. Met de benen gekruist zit een man rustig te lezen in zijn notaboekje en schrijft af en toe enkele opmerkingen neer. De man met zijn zwart-wit gestreepte hemd en passende das lijkt volledig verzonken in zijn lectuur.  Bij onze aankomst klapt hij zijn schriftje echter fluks toe, staat op en stelt zich voor, steunend op zijn wandelstok: “Ik ben Josimar, maar hier noemt iedereen mij Tonton. Heel mijn leven lang ben ik opgekomen voor anderen. Als oud-vakbondsman kreeg ik al snel door dat […]

Meer info

Ilham, bewoonster van ons transithuis Cardijn: “Het was altijd mijn droom om naaister te worden”.

Ilham, bewoonster van ons transithuis Cardijn: “Het was altijd mijn droom om naaister te worden”.

02/08/2020

In het salon van het transithuis worden we ontvangen door Ilham, een alleenstaande moeder met twee kinderen, om haar verhaal te vertellen en haar dromen met ons te delen. Tijdens het lange gesprek dat blijk geeft van haar optimisme vertelt ze over de toekomst maar ook over de tegenslag waarmee ze tot nog toe te maken heeft gekregen. “Mijn naam is Ilham. Vroeger zat ik in informatica, maar nu droom ik ervan om naaister te worden. Op een dag ben ik ziek geworden en daarmee ging heel mijn leven onderuit. Uiteindelijk ben ik met mijn twee kinderen terechtgekomen in een opvangcentrum van Samusocial. Vandaag wonen we samen met twee andere vrouwen in het Cardijnhuis. In het dagelijks leven ga ik […]

Meer info

Oproep tot kandidaatstellingen : (New) Samusocial zoekt een bestuurder uit het maatschappelijk middenveld

Oproep tot kandidaatstellingen : (New) Samusocial zoekt een bestuurder uit het maatschappelijk middenveld

27/07/2020

Al meer dan een jaar geleden werd Samusocial een publiekrechtelijke gewestelijke vzw met de naam New Samusocial. Onze Raad van Bestuur, nu voorgezeten door Stéphane Heymans, Operationeel Directeur bij Dokters van de Wereld, is op zoek naar een bestuurder uit het maatschappelijk middenveld, om de samenstelling van de raad te voltooien. Overeenkomstig de statuten van de vereniging zoals deze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt en bij de Griffie neergelegd dient New Samusocial bestuurd te worden door een raad van bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, van de associatieve daklozensector en van het maatschappelijk middenveld, hetzij : Zes leden aangesteld door het Verenigd College die de overheid vertegenwoordigen Twee bestuurders uit de sector van de bijstand aan daklozen Drie onafhankelijke […]

Meer info

De teams van Samusocial blijven de daklozen bijstaan deze zomer

De teams van Samusocial blijven de daklozen bijstaan deze zomer

17/07/2020

Terwijl België stilaan uit de lockdown komt en er nog steeds onzekerheid heerst over een mogelijke opflakkering van de Covid-19 pandemie zet Samusocial de bijstand aan daklozen onverminderd voort op schaal van de talloze initiatieven die de voorbije maanden zijn genomen. Alle bijkomende opvangvoorzieningen die zijn geopend omwille van de gezondheidscrisis blijven minstens tot eind september open. Toen de gezondheidscrisis half maart uitbrak, opende Samusocial bijkomende opvangcentra om te voldoen aan de regels voor de social distancing: een hotel voor 400 personen in gezinsverband, een hotel van 70 plaatsen voor personen die genezen zijn van Covid en hun ziekenhuisverblijf beëindigen in het zorgcentrum dat Artsen zonder Grenzen met ondersteuning van Samusocial heeft geopend het centrum van 110 plaatsen voor alleenstaande vrouwen […]

Meer info

Het Cardijnhuis, een transitwoning op weg naar een nieuw leven

Het Cardijnhuis, een transitwoning op weg naar een nieuw leven

13/07/2020

Het Cardijnhuis, een transitwoning op weg naar een nieuw leven. De gemeente Laken vormt het decor voor het nieuwste project van Samusocial. Vanaf maandag nemen twee vrouwen en een gezin hun intrek in wat voortaan het Cardijnhuis heet: een transitwoning die de herinschakeling en de oriëntering van mensen naar een duurzame oplossing om te wonen moet vergemakkelijken.             Na weken voorbereiding is het huis eindelijk klaar om zijn eerste bewoners te ontvangen. Het hele gebouw is gerenoveerd, van de loodgieterij en het schilderwerk tot nieuwe meubelen … En het komt al snel tot leven. Sandrine, die instaat voor de ontwikkeling van het project leggen uit: “Het Cardijnhuis is een transitwoning, een opvangruimte die qua verblijf ver […]

Meer info

#DoelstellingKwaliteit : het renovatieproces van de slaapkamers is aan de gang

#DoelstellingKwaliteit : het renovatieproces van de slaapkamers is aan de gang

10/07/2020

Ook al is noodopvang een van de belangrijkste missies van Samusocial, toch blijft ook de sociale ondersteuning essentieel in al onze centra. Ondanks de dagelijkse inspanningen van onze terreinmedewerkers laten soms administratieve situaties niet toe dat mensen snel worden doorverwezen, wat soms hun verblijf verlengt. De kwaliteit van de opvang binnen de verschillende opvangcentra is daarom essentieel. In 2018 zijn daartoe aanzienlijke inspanningen gestart. Dit proces staat nu op de rails, via verschillende maatregelen: renovatiewerken, installatie van nieuw meubilair, respect voor privacy, maar ook aanbod van artistieke, sportieve en culturele activiteiten…Onze algemeen directeur Sébastien legt uit: “Wat belangrijk is bij noodopvang, is de sociale band en de behoefte om als persoon te worden verwelkomd en erkend, en niet als een […]

Meer info

Hittegolf : activatie van het hitteplan, verhoogde waakzaamheid voor de meest kwetsbare daklozen

Hittegolf : activatie van het hitteplan, verhoogde waakzaamheid voor de meest kwetsbare daklozen

25/06/2020

Voor onderkoeling hoeven we tijdens de zomer niet te vrezen, maar dit betekent niet dat daklozen vrij zijn van risico’s. Bij grote warmte bestaat er een reëel gevaar op uitdroging, zeker voor een publiek dat op straat leeft. Sommige mensen van deze risicogroep zijn zo gedestructureerd dat ze niet de evidente maatregelen nemen om zich te beschermen tegen de zon en de warmte door bijvoorbeeld in de schaduw te blijven e.d.. Daarom zorgen wij ervoor dat we op ieder ogenblik ons hitteplan kunnen ontplooien bij onze interventies voor de daklozen. Bij de activering van het hitteplan doorkruisen onze teams de stad, de parken en  openbare ruimten om flesjes water en fonteinenplannen* te verdelen aan daklozen en ze bewust te maken van de preventieve […]

Meer info

Het jaarverslag 2019 staat online !

Het jaarverslag 2019 staat online !

22/06/2020

Wij hebben het genoegen ons jaarverslag 2019 met u te delen. 2019 is gekenmerkt door een ongeziene activiteit: 8.874 daklozen en 844 mensen die internationale bescherming vragen vonden bij ons onderdak, van wie 1.312 kinderen. En er waren ook de 11.342 ontmoetingen met 1.791 personen op straat en de 866 personen die door onze teams naar een verblijfsoplossing zijn begeleid. Maar ons verslag vertelt meer dan cijfers. Er waaide een nieuwe wind door Samusocial in 2019. De maatregelen die zijn getroffen om de kwaliteit van de opvang te verbeteren, zijn een illustratie van de nieuwe dynamiek die op gang is gekomen. De slaapzalen, waar soms wel dertig tot veertig bedden samenstonden, zijn opgedeeld in kamers van hoogstens 12 bedden, met een gemiddelde […]

Meer info

Het leven van de vrouwen in het verblijfcentrum aan de de Meeûssquare

Het leven van de vrouwen in het verblijfcentrum aan de de Meeûssquare

21/05/2020

Nu de lockdown voorbij is, ontdekt heel de bevolking een landschap dat zwaar getekend wordt door barrièrehoudingen en mondmaskers. De meeste mensen kunnen opnieuw terecht op openbare plaatsen maar daklozen zijn doorgaans nog steeds aangewezen op de structuren die in het leven zijn geroepen om hen in staat te stellen de lockdown in de best mogelijke omstandigheden door te komen. Het Europees Parlement is één van de instellingen die hun ruimte ter beschikking hebben gesteld om iedereen de kans te geven bescherming te vinden tegen het virus. Het Helmut Kohlgebouw is omgevormd tot een verblijfcentrum met een capaciteit van 100 plaatsen, exclusief voorbehouden voor vrouwen. Op een paar dagen tijd onderging het gebouw een grondige gedaanteverwisseling: er zijn douches en […]

Meer info

close

Newsletter

Ces informations seront uniquement utilisées pour envoi de la Newsletter à l'adresse indiquée.