Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Laatste nieuws

Opvang daklozen: bijkomende winterplaatsen voor een totale opvangcapaciteit van ruim 1.150 bedden

Opvang daklozen: bijkomende winterplaatsen voor een totale opvangcapaciteit van ruim 1.150 bedden

01/12/2023

Samusocial heeft ondertussen al 70 bijkomende winterplaatsen geopend om de totale opvangcapaciteit van zijn daklozenprogramma op te voeren tot 1.109 bedden. Er zijn op meerdere plaatsen aanpassingen gebeurd om de opvangcapaciteit in drie centra te verhogen: het centrum voor alleenstaande mannen in Anderlecht (+30 plaatsen), het centrum voor kwetsbare personen in Anderlecht (+20 plaatsen) en het gezinscentrum in Oudergem (+20 plaatsen). In deze 3 centra kan nog een bijkomende buffer van 55 plaatsen geactiveerd worden als het extreem koud zou worden. Daarbovenop gaat er in de komende weken een nieuw centrum open om alleenstaande mannen op te vangen, die nog in grote aantallen op straat of in metrostations slapen met de winter voor de deur. In totaal zullen de daklozencentra […]

Meer info

De dood bij Samusocial – Aude, coördinatrice van het Step Forward programma.

De dood bij Samusocial – Aude, coördinatrice van het Step Forward programma.

24/11/2023

Aude coördineert het ‘Step Forward’ programma van Samusocial, een Housing First project dat jongeren tussen de 18 en 25 jaar met verslavings- en/of psychologische of psychiatrische problemen herhuisvest. Sinds de start van het programma in 2015 hebben Aude en haar teams drie sterfgevallen meegemaakt. “Het publiek dat we begeleiden, kampt met een heleboel problemen tegelijk“, legt Aude uit. “Soms vertellen ze ons dat het enige wat ze willen, doodgaan is. Ze slagen er niet in om hun weg te vinden”.   De eerste woonde al vier jaar in een woning toen hij overleed. Hij leed aan het foetale alcoholsyndroom en stierf aan een te hoge dosis medicatie. De tweede leed ook aan een ernstige verslaving en stierf aan een overdosis. […]

Meer info

De dood bij Samusocial – Céline, psycho-medisch-sociaal referentiepersoon in ons centrum voor alleenstaande mannen getuigt.

De dood bij Samusocial – Céline, psycho-medisch-sociaal referentiepersoon in ons centrum voor alleenstaande mannen getuigt.

24/11/2023

Céline heeft een lange staat van dienst bij Samusocial, twintig jaar al. Vandaag is ze de PMS-referent in ons centrum voor alleenstaande mannen en kent ze de bewoners waarschijnlijk beter dan wie ook. Ze waarschuwt ons van meet af aan: ze is al vaak met de dood geconfronteerd. Afgelopen jaar alleen al zeven keer. Overdosissen, geweigerde zorg, ziekten… In de gangen van ons centrum aan de Poincarélaan is er geen gebrek aan mannen in een precaire situatie. Sommigen van hen zijn verplicht om elke dag om 14.00 uur naar de telefoonpermanentie te bellen in de hoop diezelfde avond een bed te bemachtigen. Anderen, die nóg kwetsbaarder zijn, verkrijgen na hun sociaal onderhoud de toestemming om een paar dagen of weken […]

Meer info

De dood bij Samusocial – Rafaël, coördinator van de mobiele teams getuigt.

De dood bij Samusocial – Rafaël, coördinator van de mobiele teams getuigt.

24/11/2023

Sommige onderwerpen liggen moeilijker dan andere. Ze verschijnen terloops in onze artikels, in onze bewustmakingscampagnes en in de getuigenissen die we samenbrengen, maar we snijden ze zelden frontaal aan. Zijn we bang om bij anderen pijnlijke wonden open te halen? Wellicht. Uit kiesheid ook. Uit angst om niet de juiste woorden te vinden om de smart te benoemen. De dood is zo’n onderwerp. En toch… Toch is de dood een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse leefwereld van onze medewerkers, omdat ze er elke dag de strijd mee aangaan. De dood kan een sociaal, fysiek of ideologisch gezicht hebben en de daklozen die wij ontmoeten, komen op hun weg vaak van nabij of van ver in aanraking met de dood. In […]

Meer info

Bezoek onze gratis tentoonstelling “Zonder papieren, zonder rechten, zonder thuis” in het Beursgebouw

Bezoek onze gratis tentoonstelling “Zonder papieren, zonder rechten, zonder thuis” in het Beursgebouw

14/11/2023

Samusocial, CIRÉ, l’Ilot, Dokters van de Wereld en het Brussels Platform Armoede stellen voor: Zonder papieren, zonder rechten, zonder thuis, een campagne en een tentoonstelling bedoeld als getuigenis over de dagelijkse realiteit van mensen “zonder papieren” die door Samusocial worden begeleid en om oplossingen aan te reiken die de zwaksten onder hen kunnen helpen. Nu de voorbije tijd het vraagstuk van de mensen “zonder papieren”; opnieuw op een hoop is gegooid met onveiligheid en terrorisme pleiten verenigingen voor nuancering en verantwoordelijkheidszin, zowel bij de overheid als bij instellingen en burgers. Wij delen de stad met heel veel mensen die van elders komen en die soms “geen papieren” hebben, geen geldige verblijfsdocumenten. Vaak zijn zij gevlucht uit een moeilijke, soms dramatische […]

Meer info

Zonder papieren, zonder rechten, zonder thuis: een onhoudbaar status quo!

Zonder papieren, zonder rechten, zonder thuis: een onhoudbaar status quo!

06/11/2023

Verenigingen trekken aan de alarmbel en komen met oplossingen om de zwakste mensen van de straat te halen. Nu de voorbije dagen het vraagstuk van de mensen ‘zonder papieren’ opnieuw op een hoop is gegooid met thema’s als onveiligheid en terrorisme pleiten verenigingen voor nuancering en verantwoordelijkheidszin, zowel bij de overheid als bij instellingen en burgers. Samusocial, CIRÉ, Dokters van de Wereld, l’Ilot en het Brussels Platform Armoede richten zich tot de Brusselaars, de media en tot beleidsverantwoordelijken met de campagne Zonder Papieren, zonder rechten, zonder thuis. Om te getuigen over de dagelijkse realiteit van de mensen zonder papieren die door Samusocial worden begeleid, maar ook om oplossingen voor te stellen en de meest kwetsbare mensen uit hun thuisloosheid te […]

Meer info

Alcoholschade beperken: leren van beste praktijken bij Samusocial in Parijs

Alcoholschade beperken: leren van beste praktijken bij Samusocial in Parijs

25/10/2023

Wij zijn op bezoek geweest bij het team van Samusocial de Paris met een aantal van onze partners in de daklozenopvang: Het Eilandje, Cover, Bruss’Help en Projet Lama. Wij hebben er samen een aantal projecten bezocht die inzetten op risicobeperking voor alcoholgebruik die in een aantal Parijse centra voor noodopvang zijn ontwikkeld. Hun resultaten zijn bemoedigend, met minder geweld en minder stigmatisering van het alcoholgebruik. De teams zijn er positief over de start van het project en hebben gemerkt dat er meer bereidheid tot gesprek is ontstaan en dat het bingedrinken (in zeer korte tijd dronken willen worden) afneemt. Deze teams volgen permanente opleiding en worden begeleid door externe actoren om de begunstigden een aangepaste begeleiding te kunnen geven. Het is […]

Meer info

17/10: Werelddag van het Verzet tegen Armoede – Samusocial verwelkomt 1.641 mensen zonder huisvestingoplossing in haar centra.

17/10: Werelddag van het Verzet tegen Armoede – Samusocial verwelkomt 1.641 mensen zonder huisvestingoplossing in haar centra.

17/10/2023

Op deze Werelddag van het Verzet tegen armoede willen wij u graag herinneren aan de essentiële rol van onze mobiele hulpteams, die elke dag en elke nacht op pad gaan om de daklozen in de hoofdstad tegemoet te treden. Onze maraudemedewerkers (maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, opvoeders, ezv..) bieden eerstelijnszorg en verdelen warme dranken, voedsel, warme kleding en dekens. Het doel is om een vertrouwensrelatie op te bouwen met daklozen, hen een luisterend oor te bieden en indien nodig door te verwijzen naar onze verblijfscentra. Toch kunnen alleen de meest kwetsbare mensen worden opgevangen, omdat onze centra vaak verzadigd zijn. Afgelopen nacht hebben we in onze verschillende centra 1.641 mensen zonder onderdak opgevangen: 777 mensen die vragen om internationale bescherming en 864 daklozen. Onder deze laatsten bevonden zich 245 […]

Meer info

#StopdeOpvangcrisis Het tentenkamp van het Heilig-Kruisplein als symptoom van een systeemcrisis die onmiddellijke structurele antwoorden vraagt

#StopdeOpvangcrisis Het tentenkamp van het Heilig-Kruisplein als symptoom van een systeemcrisis die onmiddellijke structurele antwoorden vraagt

18/09/2023

Vrijdagavond is op het Heilig-Kruisplein een tentenkamp opgezet in een poging om hulp te bieden aan meerdere honderden dakloze mensen op zoek naar internationale bescherming die verstoken blijven van hun wettelijk recht op opvang en verblijf. De 80 mensen die in het kamp verbleven, werden zaterdag uiteindelijk ondergebracht in hotels onder beheer van het Brussels Gewest, dat daarmee de nalatigheid van de federale regering tracht te compenseren. Dit kamp is echter maar het topje van de ijsberg voor een toestand die al meer dan twee jaar aanhoudt en die, met de winter voor de deur, dag na dag erger wordt na de beslissing van de federale regering om mannen die internationale bescherming zoeken niet langer op te vangen. De mensen […]

Meer info

Een ontmoeting met Serge-Patrick, die van de ene op de andere dag op straat kwam te staan

Een ontmoeting met Serge-Patrick, die van de ene op de andere dag op straat kwam te staan

07/09/2023

Serge-Patrick, 56 jaar oud, gescheiden vader van 2 kinderen Hoe bent u op straat beland? Ik ben naar Congo vertrokken, mijn geboorteland waar ik al heel lang niet meer was geweest. Daar ben ik drie maanden gebleven omdat ik toe was aan nieuwe energie en mijn familie wilde zien. Dat was jaren geleden. Bij mijn terugkomst bleek de huisbaas het met me gehad te hebben omdat ik hem die 3 maanden huur schuldig was. Hij zei dat hij zijn pand zelf nodig had waardoor ik zonder woning kwam te zitten. We hebben dat als volwassenen opgelost, ik heb hem de sleutels teruggegeven en ben vertrokken. Ik kom uit Luik. Maar daar wilde ik niet blijven. Dan ging ik liever naar […]

Meer info

close

Nieuwsbrief

Deze informatie wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief naar het aangegeven adres te sturen.