Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Joan: “Als centrumverantwoordelijke moet je luisteren naar je teams.”

02/07/2024

Portret van Joan, verantwoordelijke van ons centrum voor kwetsbare en gemedicaliseerde personen

Ik werk nu iets langer dan 6 maanden bij Samusocial. Ik studeerde politicologie en heb een master in projectmanagement en ontwikkeling. Ik heb negen jaar in de humanitaire hulp gewerkt, maar ik wilde dichter bij huis zijn – ik ben Franse. Ik ben in België beland door een jobopportuniteit. Eerst was ik directrice van een instelling van het Rode Kruis, een gezinscentrum, en daarna werd ik hoofd van het centrum voor kwetsbare en gemedicaliseerde mensen van Samusocial.

Waarom maakte je de overstap van de humanitaire naar de sociale sector en waaruit put je je engagement?

De overstap naar maatschappelijk werk kwam vanzelf. Er is duidelijk een humanitaire kant aan sociaal werk, in de hulp die we mensen geven, het dagelijkse contact, de toewijding van onze teams. Ik heb een job nodig die zinvol is, ik sta graag aan de basis van operationele projecten en ik wilde de expertise die ik onderweg heb opgedaan investeren in een nieuwe uitdaging. En ik kan me helemaal vinden in deze job.

Mijn engagement voor sociaal werk beantwoordt aan een behoefte die ik had op menselijk vlak, en ik wil ook de impact van dit werk kunnen zien. Internationaal humanitair werk leek me wat ver van huis. Ik heb ook vastgesteld hoe de armoede in de afgelopen negen jaar om mij heen toenam en ik wilde mijn steentje bijdragen.

Wat is jouw rol als centrummanager? 

Als centrummanager ben je tegelijkertijd een soort dirigent, een facilitator en een organisator om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt binnen de teams. Daarnaast moet je klaarstaan om alledaagse problemen te helpen oplossen. Je moet ook praktische kwesties aanpakken, zoals hoe we de maaltijden organiseren. Hoe leggen we sancties op indien nodig?  Hoe regelen we het vervoer, en voor wie? 

Bovendien stelt het medische aspect ons voor een aantal specifieke bekommernissen. We spelen een directe rol op het terrein bij het verzamelen van informatie die aan politici kan worden doorgegeven. Vaak zitten er ‘gaten’ in het systeem. Zo hebben we mensen die rechten hebben, die Belg zijn en een inkomen hebben, en toch zijn er geen voorzieningen om hen op te vangen, hetzij omdat ze overbevolkt zijn, hetzij omdat ze een uitsluitingsbeleid op lange termijn hebben. We hebben de taak om te observeren op het terrein, bepaalde bevindingen te verzamelen en die informatie door te geven aan politici. 

Wat vind je leuk aan je werk?

Ik hou van de missie van het centrum en de ondersteuning die we bieden. We zorgen 24 uur per dag voor toezicht op de 150 mensen die we huisvesten. Mensen komen hier nadat ze ontslagen zijn uit het ziekenhuis, zoals wanneer je het ziekenhuis verlaat en thuiszorg nodig hebt. Sommige mensen hebben geen enkele oplossing en zijn extreem kwetsbaar. Wij zijn er voor hen. Ik houd zowel van het operationele als van het strategische aspect, en hier heb je beide.

Er is een zeer sterke band tussen de medewerkers en de bewoners, misschien door hun kwetsbaarheid en hun medische profiel, waardoor ze dagelijkse ondersteuning nodig hebben. Je hebt empathie nodig om de situatie te begrijpen van de bewoners en bewoonsters, maar ook van degenen die hen helpen. Je moet naar je teams luisteren en hen steunen in moeilijke situaties, zoals wanneer iemand sterft.

Hoe ga je om met de verzadiging van de medische spoeddiensten? 

We ondervinden de impact van de sluiting van ziekenhuisbedden. We zien een sterke toename van het aantal aanvragen.* Soms moeten we moeilijke keuzes maken om de ‘ernstigste’ gevallen eruit te halen, gewoon omdat er niet genoeg plaatsen beschikbaar zijn. Daarnaast maken bepaalde situaties van extreme medische kwetsbaarheid een ‘turn-over’ onmogelijk.

Voel je je nuttig in je werk?

Ja, ik ben direct nuttig voor het team en het team is nuttig voor de mensen die we opvangen. Ik ben niet de enige die zich voor hen inzet en wij staan garant voor, en creëren dit kader om de goede werking van het centrum te faciliteren. 

We voelen ons nuttig als we erin slagen manieren te vinden om mensen van de straat te krijgen en als we zien dat familiebanden worden hersteld.

 

* Het aantal verzoeken om medische accommodatie dat de Samusocial ontvangt, zal tussen 2022 en 2023 met 25% stijgen (van 628 verzoeken in 2022 tot 840 in 2023).

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.