Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Eenmalige online schenking

Maandelijkse online schenking

Een legaat voor de bijstand aan daklozen

Als u Samusocial vermeldt in uw testament helpt u de daklozen.

Download gratis de gids

Om de gids per post te ontvangen of met eventuele vragen kunt u steeds terecht bij de donateursdienst: support@samusocial.be

Waarom uw nalatenschap plannen?

Een testament is een middel om zelf te bepalen aan wie uw nalatenschap toekomt. Hebt u geen testament opgemaakt, dan bepaalt de wet wie uw bezittingen erft. Maar met een testament zorgt u ervoor dat uw laatste wensen zeker worden geëerbiedigd. U kunt het bovendien op elk moment opnieuw wijzigen. Misschien ziet u het wel zitten om naast uw dierbaren ook Samusocial in uw testament op te nemen want daar kan uw steun een enorm verschil maken.

Om Samusocial als begunstigde in uw testament op te nemen, vermeldt u onze vzw als volgt: New Samusocial vzw, Poincarélaan 68-70 te 1000 Brussel, Ondernemingsnummer: BE 0723 631 678.

Waarom Samusocial steunen?

Uitsluiting en armoede groeien sneller dan de voorzieningen die bestaan om ze terug te dringen. Ondanks zijn grote interventiekracht kan Samusocial de vele mensen die onderdak behoeven niet helpen. Het aantal personen in sociale nood op straat blijft jaar na jaar toenemen. Samusocial heeft permanent steun nodig om zijn actiemiddelen te versterken en de kwaliteit van de dienstverlening aan de daklozen te verbeteren.

Een gift doen in natura

Giften in natura

Wij hebben regelmatig behoefte aan materiaal voor onze verblijfscentra voor daklozen. Wenst u een gift te doen, neem dan gerust contact met ons op per e-mail: info@samusocial.be

Enkele voorbeelden:

  • Niet-uitgepakte en niet-vervallen zeep, shampoo en tandpasta → in grote hoeveelheden (minstens 100 stuks);
  • Niet-uitgepakte en niet-vervallen mondmaskers en hydroalcoholische gels → in grote hoeveelheden (minstens 500 stuks);
  • Meubilair in metaal of plastic.

Giften van kleren

Helaas kunnen wij kleren niet rechtstreeks in onze gebouwen verzamelen omdat wij niet over de plaats en de logistieke middelen beschikken om deze samen te brengen en te sorteren.

U kunt echter wel steeds terecht bij Solidarité Grands Froids, dat zich bezighoudt met het verzamelen en sorteren van dit soort giften: info@solidaritegrandfroid.be – +32(0)477 33 85 47.

Vrijwilligers

Samusocial heeft ervoor gekozen om niet te werken met vrijwilligers voor de opvang, de omkadering en de opvolging van daklozen. Deze opdrachten worden vervuld door bezoldigd personeel.

Neem voor alle voorstellen voor ondersteuning zeker contact op met info@samusocial.be

Steun ons

Onze donateursdienst is ter beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via e-mail: support@samusocial.be

Uw solidariteit zorgt ervoor dat wij onze interventiecapaciteit bij de hulpverlening aan daklozen kunnen verhogen. Uw steun is voor ons essentieel om te blijven toestappen op mensen die alles kwijt zijn.
Meer dan ooit hebben wij nood aan de steun van particulieren om antwoorden te vinden voor een uitsluitingsproblematiek die blijft toenemen in onze grote steden.
Als u kiest voor een maandelijkse bijdrage, dan helpt u Samusocial zijn werking vooruit te plannen en zo projecten uit te werken die dank zij de regelmaat van uw bijdrage kunnen blijven draaien.


*Voor elke gift vanaf 40€ per jaar krijgt u belastingvermindering van 45%. 

 

Partners

EEN PARTNERBEDRIJF WORDEN

Steun Samusocial en word partner via uw bedrijf. Het engagement van uw bedrijf betekent het volgende :

  • Mensen te hulp komen die in nood verkeren in de straten van Brussel
  • Uw sociaal geweten, uw maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en uw morele waarden tonen aan de consument
  • Genieten van belastingaftrek
  • Een originele en maatgeknipte samenwerking die voor onze organisaties wederzijds verrijkend is

 

Wenst u uw bedrijf een rol geven in de bijstand aan daklozen ? Contacteer christine.rousseau@ samusocial.be – 02/551 12 43

Samusocial volgt de ethische code van de VEF

Het volgen van deze ethische code houdt in dat onze schenkers, medewerkers en personeelsleden minstens één keer per jaar worden ingelicht over het gebruik van de ingezamelde fondsen.

close

Nieuwsbrief

Deze informatie wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief naar het aangegeven adres te sturen.