Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Eenmalige online schenking

Maandelijkse online schenking

Een legaat voor de bijstand aan daklozen

Geef uw vrijgevigheid een vervolg ! U beschikt over de mogelijkheid om de bijstand aan daklozen te blijven steunen door Samusocial op te nemen in uw testament. 

Download de gratis brochure om u te helpen bij het opstellen van uw testament.


Welk type legaat kiest u ?

 • Het algemeen legaat : u laat al uw bezittingen na aan een persoon of aan Samusocial.
 • Het legaat onder algemene titel : u laat uw bezittingen na aan meerdere legatarissen (bv. 1/3 aan Pierre, 1/3 aan Marie en 1/3 aan Samusocial).
 • Het bijzonder legaat : u beslist dat een specifiek element van uw bezittingen (een piano, een juweel, een som geld) moet toekomen aan Samusocial.

NB : de verschillende legaten die hierboven staan vermeld, kunnen gecombineerd worden.

Welk soort testament ?

 • Het authentiek testament : akte die wordt opgesteld door de notaris in het bijzijn van twee getuigen. Dit is het testament waarvan de bewaring het best is gewaarborgd.
 • Het holografisch testament : dit is een door u eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend document (niet met de tekstverwerker). U kunt dit wijzigen wanneer u wenst, maar het risico bestaat dat men het niet terugvindt bij uw overlijden. Ideaal gezien vertrouwt u het toe aan een notaris om het na te lezen en te laten registreren.

Tarieven van de successierechten betaald door Samusocial : 
De successierechten worden vastgesteld door het Gewest waar zich de laatste woonplaats van de erflater bevond (de laatste vijf levensjaren).

 • Woonde deze in Brussel : van 6,6% tot 12,5%
 • Woonde deze in Wallonië : 7%
 • Woonde deze in Vlaanderen : 8,5%

Duolegaten : 
Alle noodzakelijke informatie vindt u op de pagina Testament.be, partner van Samusocial : http://www.testament.be/nl/juridisch

Hoe kunt u Samusocial nog helpen ?

 • Een occasionele of maandelijkse gift door storting  op onze bankrekening [LINK]
 • Een levensverzekering met ons als begunstigde : u kunt Samusocial aanwijzen als begunstigde van uw levensverzekering. De successierechten voor Samusocial vallen daarbij onder hetzelfde tarief als bij een legaat. Vergeet niet uw verzekeraar op de hoogte te brengen. Het volstaat niet om dit gewoon in een testament in te schrijven. Pas uw levensverzekeringscontract aan.
 • Een schenking : u kunt bij leven voorwerpen schenken aan Samusocial (contacteer ons).

 

Hoe stelt u een testament op ? Alle vereiste informatie vindt u op de website van onze partner Testament.be in de rubriek «Testament opmaken ».

 

Wenst u Samusocial aan te wijzen als begunstigde in uw testament ? Benoem onze vzw dan als volgt : Samusocial vzw, Poincarélaan 68-70 te 1070 Brussel, Ondernemingsnummer: BE 0475 326427

 

Met alle vragen kunt u terecht bij Marie-Anne Robberecht : 02/551.12.26 – marie-anne.robberecht@samusocial.be

Een gift doen in natura

Dekens !

Wij hebben permanent behoefte aan dekens (opgelet, geen dekbedden of donsdekens), hygiëneproducten, verplegingsmateriaal (rolstoelen, krukken, enz.).
U kunt deze giften steeds binnenbrengen op onze zetel, Vestje 5 te 1000 Brussel of gewoon contact met ons opnemen neem contact met ons op.

Kleren schenken

Wij kunnen rechtstreeks in onze lokalen helaas geen kleren aanvaarden. Wij beschikken immers niet over de plaats of de logistieke middelen om deze samen te brengen en te sorteren.

Hiervoor kunt u echter wel steeds contact opnemen met onze partner “Solidarité Grands Froids”, die zich over de inzameling en het sorteren ontfermt voor Samusocial (info@solidaritegrandfroid.be – +32(0)477 33 85 47).

Vrijwilligerswerk

Wij zoeken occasioneel vrijwilligers voor het opzetten en inrichten van onze opvangcentra (plaatsen van bedden, schilderen van kamers en gemeenschapsruimten, …).
Samusocial heeft ervoor gekozen om niet te werken met vrijwilligers voor het onthaal, de begeleiding en de opvolging van ons publiek. Dit gebeurt door ervaren en gekwalificeerd personeel in een regelmatige betrekking.

Voor elk voorstel voor steun kunt u steeds contact opnemen : info@samusocial.be

Steun ons

Uw solidariteit zorgt ervoor dat wij onze interventiecapaciteit bij de hulpverlening aan daklozen kunnen verhogen. Uw steun is voor ons essentieel om te blijven toestappen op mensen die alles kwijt zijn.
Meer dan ooit hebben wij nood aan de steun van particulieren om antwoorden te vinden voor een uitsluitingsproblematiek die blijft toenemen in onze grote steden.
Als u kiest voor een maandelijkse bijdrage, dan helpt u Samusocial zijn werking vooruit te plannen en zo projecten uit te werken die dank zij de regelmaat van uw bijdrage kunnen blijven draaien.


* New Samusocial is in het bezit van een fiscale goedkeuring vanaf 01/01/2021. Voor elk gift vanaf 40€ per jaar, ontvangt u een fiscaal attest. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar tot 45%. 

 

Partners

EEN PARTNERBEDRIJF WORDEN

Steun Samusocial en word partner via uw bedrijf. Het engagement van uw bedrijf betekent het volgende :

 • Mensen te hulp komen die in nood verkeren in de straten van Brussel
 • Uw sociaal geweten, uw maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en uw morele waarden tonen aan de consument
 • Genieten van belastingaftrek
 • Een originele en maatgeknipte samenwerking die voor onze organisaties wederzijds verrijkend is

 

Wenst u uw bedrijf een rol geven in de bijstand aan daklozen ? Contacteer christine.rousseau@ samusocial.be – 02/551 12 43

Samusocial volgt de ethische code van de VEF

Het volgen van deze ethische code houdt in dat onze schenkers, medewerkers en personeelsleden minstens één keer per jaar worden ingelicht over het gebruik van de ingezamelde fondsen.

close

Nieuwsbrief

Deze informatie wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief naar het aangegeven adres te sturen.