Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

17 oktober. Werelddag van verzet tegen armoede

17/10/2017

Volgens de EU-SILC 2016 enquête, behoort 15,5 % van de Belgische bevolking tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen  (‘European Union – Statistics on Income and Living Conditions’)

  ELKE DAG van het jaar werkt Samusocial aan het bestrijden van armoede en uitsluiting ! Vandaag is de werelddag van het verzet tegen armoede: wij besteden het aan de organisatie van het Winterplan 2017-2018.

Voor de twalfde keer zullen we deze winter elke nacht onderdak aanbieden aan honderden dakloze mensen, die daarbij ook psychosociale begeleiding, verzorging en een warme maaltijd krijgen.

Onze mobiele teams blijven ook waakzaam en brengen iedere dag noodhulp aan de kwetsbaarste daklozen in Brussel.