Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

3 voorbeelden van mensen in een bepaalde situatie, momenteel gesteund door Samusocial en voor wie er geen oplossing is om weg van de straat te geraken.

28/05/2021

Een gezin, bijna 7 jaar geleden aangekomen op Belgisch grondgebied en gehuisvest sinds maart 2017. Het bestaat uit een dame met een Spaanse verblijfsvergunning en een man met de Marokkaanse nationaliteit in een illegale situatie. Dit koppel heeft vijf kinderen met de Spaanse nationaliteit; ze bevinden zich bijgevolg ook in een illegale situatie. De kinderen (waaronder een minderjarige) gaan allemaal naar school. De 3 jonge meisjes volgen momenteel een opleiding van hulpverzorger. Aangezien dit een knelpuntberoep is, zijn er voor hen grote tewerkstellingsmogelijkheden in deze sector, in de loop van de zomer. Op dat moment zal heroriëntering kunnen worden overwogen, gezien het risico van verlies van dringende medische hulp en sociale opvolging voor dit gezin. De regularisatiekosten zijn hoog en bedragen 2178 euro ( 6×363 ) heffingen. Deze mensen krijgen geen steun aangezien ze zich niet in een kwetsbare situatie bevinden die groter wordt geacht dan die van anderen.

 

Een vrouw, gehuisvest bij Samusocial sinds december 2017. Mevrouw, met de Belgische nationaliteit, krijgt psychiatrische begeleiding en goederenbeheer. Gezien haar toestand is ze moeilijk te managen binnen een noodopvangcentrum. Leven in een gemeenschap is voor haar onvoorstelbaar. Door haar specifieke staat en ongestructureerd profiel is er geen enkele hulp- of huisvestingsdienst die haar wil opvangen. De opvolging van mevrouw door de begeleidingsteams vraagt enorm veel energie gezien haar gedrag: de regelmatige oproepen die ze voor het minst doet naar de politie; de klachten tegen werknemers (mevrouw heeft het gevoel te worden achtervolgd); haar agressief gedrag tegenover het personeel; het niet-naleven van het huishoudelijk reglement van het centrum en van de gezondheidsmaatregelen.     Mevrouw brengt zichzelf in gevaar en de vele ziekenhuisopnames voor observatie betekenen geen stabiele toestand voor haar. Er is geen mogelijkheid tot aangepast verblijf door het gebrek aan plaats in appartementen met toezicht. Mevrouw moet behandeld worden door een gespecialiseerd team.

 

Een man van Bulgaarse oorsprong is met zijn gezin aangekomen in een van onze centra in 2012. Zijn verblijf binnen het centrum is moeilijk. Zijn gedrag tegenover de werknemers grenst aan het aanvaardbare en hij leeft het opgelegde kader niet na.  Bovendien werd geweld tegen zijn vrouw en zijn zoon vastgesteld. Het is onmogelijk een psychiatrisch profiel te maken van de man omdat hij de problemen ontkent, aan een plan werken is dus onmogelijk. Hij is agressief en niet respectvol, zijn lichaamshygiëne is een ramp en hij verzamelt rommel op een dwangmatige manier. Zijn zoon van 20 jaar heeft een uitgesproken vorm van autisme en goederenbeheer met een leefloon. Jammer genoeg bestaat het risico dat zijn toestand geblokkeerd blijft door het gedrag van zijn papa, die het regularisatiewerk afremt.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.