Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Aanstelling van de nieuwe Raad van Bestuur van New Samusocial

15/07/2019

Op de voorbije Algemene Vergadering van 27 juni werd akte genomen van de samenstelling van een nieuwe Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering stelde de leden van de Raad van Bestuur aan : die uit de politieke meerderheid voor een tijdelijke duur, de anderen, afkomstig van de daklozensector en het maatschappelijk middenveld,  op permanente basis.

Hieronder de samenstelling van de Raad van Bestuur van Samusocial :

–  de 5 leden aangesteld door het Verenigd College vertegenwoordigen de overheid : Rocco Vitali (kabinet van Minister Céline Fremault) Vincent Libert, (vertegenwoordiger van Minister Didier Gosuin), Cédric Verschooten (vertegenwoordiger van Minister Van Hengel), Bruno Vinikas (vertegenwoordiger van Minister Rudi Vervoort) en Nic Van Craen (vertegenwoordiger van Minister Pascal Smet).

2 bestuurders uit de daklozensector :

  • De heer Stéphane Heymans, Directeur Operaties bij Dokters van de Wereld
  • De heer Laurent Demoulin, Directeur – vzw Diogenes

– 2 onafhankelijke bestuurders zijn niet afkomstig uit de daklozensector. Deze bestuurders zijn gekozen na een openbare oproep tot kandidaatstelling : 

  • Mvr Sarah Lorand, specialist in volksgezondheid met bijna twintig jaar ervaring in het omgaan met situaties van sociale onzekerheid en vandaag Adjunct-Coördinator van de sociale dienst van het Sint-Pietersziekenhuis
  • Mvr Delphine De Bleeker heeft tien jaar ervaring op het gebied van schuldbemiddeling. Ze is vandaag verantwoordelijke van de dienst Opvoeding tot het Wereldburgerschap en Internationaal Humanitair Recht bij La Croix Rouge de Belgique

Hierbij moet worden opgemerkt dat de statuten van New Samusocial voorzien in een derde en vierde bestuursmandaaten voor iemand afkomstig uit de sector en iemand uit het matschappelijk middenveld, maar dit wordt pas in de loop van de volgende maanden ingevuld.

Op de eerste raad van bestuur van New Samusocial zijn een Voorzitter en een Ondervoorzitter aangesteld voor een duur van 6 maanden. De beperkte duur van deze aanstelling dient te worden toegeschreven aan het feit dat de politieke samenstelling van de Raad van Bestuur kan wijzigen zodra er een nieuwe Brusselse gewestregering is. Wij hebben het genoegen u mee te delen dat Stéphane Heymans is aangesteld als Voorzitter en Nic Van Craen als Ondervoorzitter van de nieuwe Raad van Bestuur. Beiden waren ook reeds lid van de Raad van Bestuur van Samusocial, waardoor een continuïteit is gegarandeerd tussen de recente actualiteit van Samusocial en de toekomst van New Samusocial. Stéphane Heymans is vandaag Directeur Operaties bij Dokters van de Wereld en Nic Van Craen is de algemeen directeur van de VUB. Van harte gefeliciteerd !

Deze Raad van Bestuur vervangt de vorige raad die voorzag in de overgang naar New Samusocial. We bedanken de leden van de voormalige Raad voor het geleverde werk. Zijn Voorzitter, Christophe Happe, en de bestuurders Christine Vanhessen, Nic Van Craen, Bruno Vinikas en Stéphane Heymans. Dankzij hun inspanningen tijdens de transitieperiode kon Samusocial in een rustig klimaat toewerken naar zijn nieuw openbaar statuut.

In de loop van 2018 heeft de overgangsraad van bestuur meerdere saneringsmaatregelen genomen die ervoor gezorgd hebben dat New Samusocial op een gezonde basis van start kon gaan. Ze gaven een kader om de vereniging financieel te stabiliseren. Op het niveau van de werking konden de opdrachten integraal worden behouden, ondanks de moeilijkheden die we ondervonden door de terugval van de privégiften, die de werking van de mobiele hulpteams en onze Medihalte (deels) financieren. Op bestuursniveau heeft de raad van bestuur, verschillende overgangsmaatregelen genomen om het beheer te saneren en transparantie te garanderen (geen vergoeding voor de leden van de raad van bestuur, dubbele handtekening voor alle handelingen, benoeming van een nieuwe directeur-generaal, nieuwe beheersprocedures voor de HR, de aankopen en de giften).

Na de geslaagde universele overdracht van 16/05 kon het vroegere Samusocial officieel ontbonden worden op 30 juni. De benaming « New Samusocial » heeft rechtswaarde en staat vermeld in de statuten van de vereniging. Toch gaat de volgende maanden alvast een denkoefening van start over de nieuwe identiteit van onze organisatie die het lopende hervormingsproces moet afronden.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.