Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Afbouw van de opvangcapaciteit en sluiting van het Poincarécentrum

29/09/2020

Samusocial ziet zich genoodzaakt zijn opvangcapaciteit te verminderen met 80 plaatsen voor alleenstaande mannen, waarmee deze vanaf 1 oktober van 1.070 plaatsen tot 990 plaatsen terugvalt.

Deze vermindering van de capaciteit is het gevolg van de vermindering van de buitengewone financiering van het Gewest voor Samusocial om de Covidcrisis op te vangen. Ze is ook gegrond omdat wij vasthouden aan een basiskwaliteit voor de geboden opvang op basis van de beschikbare begrotingsmiddelen. In de praktijk wordt de vermindering doorgevoerd in de bredere context van de herschikte opvangcapaciteit door de sluiting van het opvangcentrum Poincaré vanaf 1 oktober omdat daar ingrijpende renovatiewerken gepland staan waardoor het gebouw een jaar lang niet beschikbaar zal zijn.

Dankzij de financieringen die het Gewest ons heeft toegekend om de werking van onze opvang aan te passen aan de noden ontstaan door de gezondheidscrisis hebben we de hele zomer lang de capaciteit op winterniveau kunnen houden, dwz. tussen 1.050 en 1.100 plaatsen. Na de sluiting van deze 80 plaatsen op 1 oktober zal Samusocial met de overblijvende opvangcapaciteit nog iedere dag 990 personen onderdak en begeleiding kunnen bieden, met een prioritaire opvang voor de zwakste groep mensen (gezinnen, vrouwen, kwetsbare mannen). Vergeet daarbij niet dat we in deze tijd van het jaar normaal met een capaciteit werken van ongeveer 400 vaste plaatsen.

Voor onze teams op het terrein is de toestand momenteel bijzonder moeilijk. Onze begeleidingsdiensten geven vandaag prioriteit aan het vinden van reële oplossingen voor ons opgevangen publiek zodat de duur van hun verblijf in onze centra korter wordt en er opnieuw plaats vrijkomt voor nieuwe mensen die nood hebben aan onderdak. Vorige week konden zo 45 personen – 16 alleenstaanden waarbij 8 vrouwen en 29 mensen in gezinsverband – door onze
begeleidingsdiensten verdergeholpen worden naar een oplossing weg uit de noodopvang.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.