Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Afsluiting van het winterplan: Einde van opvang en begeleiding voor 750 personen

01/04/2015

     Met de sluiting van het winterplan verliest de opvangcapaciteit van Samusocial 750 plaatsen, die terugvalt van vrijwel 1.000 op ongeveer 260 plaatsen.
En bij slechts 110 van deze 260 plaatsen is noodopvang mogelijk
aangezien devoorzieningen voor gezinnen parallel worden beheerd met het oog op een residentiële opvang voor 150 dakloze personen die leven in gezinsverband.

Zoals ieder jaar luidt het intreden van de lente het einde in van de hulp en de begeleiding voor mensen die leven op straat. De opvang wordt bruusk afgebroken van zodra de betrokkenen niet langer in levensgevaar worden geacht.

Nochtans wordt tijdens de winteropvang zowel medisch als psychologisch en sociaal opvolging en begeleiding georganiseerd voormensen die het hebben opgegeven om hulp te vragen buiten de winterperiode, omdat ze wegens plaatsgebrek al te vaak zijn weggestuurd.

Samusocial wist op het nijpend tekort aan structurele plaatsen die het hele jaar door beschikbaar zijn, waardoor geen enkele continuïteit mogelijk is in de opvolging en de begeleiding naar oplossingen toe die dit publiek van de straat af helpen.

Samusocial is bezorgd over het lot van 250 mensen die door onze teams en andere organisaties uit de sector als zeer kwetsbaar werden geïdentificeerd. Hun aantalis ondertussen aanzienlijk groter dan de beschikbare permanente opvangcapaciteit in Brussel.

Bij deze mensen vindt men :

–   kwetsbare, zieke en bejaarde mannen met soms zware psychologische problemen, die in onmiddellijk gevaar verkeren als ze opnieuw de nacht moeten doorbrengen op straat.

–    vrouwen in soms bijzonder zware situaties (psychiatrische en lichamelijke pathologieën, zwangere vrouwen, drugsverslaafden, jonge meisjes op de vlucht, bejaarde vrouwen…) met een groot risico om slachtoffer te worden van agressie.

Deze winter tekenden we een droevig record op in de geschiedenis van Samusocial : soms werden tot 120 vrouwen per nacht opgevangen in de wintercentra. Tot vandaag heeft Samusocial altijd kunnen vasthouden aan zijn nulweigeringsbeleid voor vrouwen, omdat zij als bijzonder kwetsbaar worden beschouwd door het grote risico op agressie waaraan ze zijn blootgesteld.
De aanhoudende toename van het vrouwelijke daklozenpubliek en de beperking tot 110 plaatsen van de structurele capaciteit – het hele jaar door – voor nachtelijke noodopvang bedreigt echter de voortzetting van ons beleid waarbij alleenstaande vrouwen nooit worden geweigerd.

Een grotere permanente noodopvangcapaciteit is vandaag meer dan noodzakelijk :

-om niet steeds de onmenselijke keuze te moeten maken tussen heel kwetsbare mannen, gezinnen en vrouwen, die het grootste risico lopen op agressie.

-om een continue basisbegeleiding te kunnen uitbouwen, zowel in de winter als in de zomer, die mensen uiteindelijk van de straat afhelpt.

-om de groeiende « chronische dakloosheid » in Brussel in te dijken en zo de constante toename van de behoeften in de winter een halt toe te roepen.

Het totaal aantal aangeboden nachtverblijven : 106.801 overnachtingen voor 3.522 verschillende mensen (2.619 mannen, 382 vrouwen en 519 personen in gezinnen).

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.