Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Afsluiting van het winterplan : vrijwel 1.000 mensen, van wie 300 bijzonder kwetsbare personen, zonder oplossing voor onderdak

02/05/2018

Het winterplan voor daklozen eindigt nu woensdag 2 mei met de sluiting van het laatste nog actieve wintercentrum, het centrum van de Koningsstraat (300 plaatsen voor mannen en gezinnen).

Het einde van het winterplan betekent dat er noodgedwongen teruggeplooid wordt op de permanente capaciteit – waarover we het hele jaar door beschikken – van 378 plaatsen. Dat aantal staat in schril contrast met de 1.400 plaatsen die tijdens de winterperiode iedere nacht ter beschikking werden gesteld in de centra van Samusocial (ruim 1.050 plaatsen, waarvan 700 van het gewestelijk winterplan) en het Rode Kruis (350 plaatsen van het federaal winterplan).

Samusocial kan helaas niet langer alle kwetsbare mensen onderdak bieden, wat vooral voor de gezinnen en de alleenstaande vrouwen schrijnend is.

De teams van Samusocial identificeerden 315 personen als bijzonder kwetsbaar – mensen die vanaf vandaag dus geen onderdak meer hebben :   

  • 190 personen in gezinsverband, hetzij meer dan 50 gezinnen (en voor 25 van deze gezinnen eindigt de opvang bij Samusocial)
  • 60 mannen (waarvan 12 mannen die werden opgevangen in het centrum van Haren)
  • 65 vrouwen (waarvan 20 vrouwen ondergebracht in het centrum van Haren)

Momenteel zijn er bij Samusocial 378 plaatsen beschikbaar buiten de winterperiode. Deze plaatsen kunnen als volgt worden uitgesplitst :

  • de opvangcentra van Brussel en Anderlecht (220 plaatsen in totaal),
  • het gezinscentrum van Woluwe (120 plaatsen)
  • het centrum MediHalte van Laken (38 plaatsen).

Samusocial en zijn partners delen de vaststelling dat er nood is aan permanente opvangcapaciteit – die heel het jaar beschikbaar is – met een voldoende aantal en aangepaste plaatsen, waar alle mensen die als bijzonder kwetsbaar worden beschouwd, terechtkunnen voor onderdak en begeleiding.

 Een punt van grote bezorgdheid : de toename van het aantal zwervende gezinnen en alleenstaande vrouwen.

Onze teams zijn dit jaar bezorgd over het feit dat we almaar meer gezinnen zien die een zwerversbestaan leiden. Maar vooral de explosie van het aantal verzoeken om onderdak van alleenstaande vrouwen baart hen dit jaar zorgen. De voorbije weken waren per avond soms wel 170 vrouwen aangemeld voor onderdak in onze centra. Zou er geen beslissing genomen zijn om de opvangcapaciteit te verhogen zou Samusocial voor de eerste keer in zijn geschiedenis niet alle vrouwen onderdak kunnen aanbieden. Onze bezorgdheid is des te groter omdat vrouwen ‘s nachts bijzonder kwetsbaar zijn voor aggressie op straat.

Gedurende het hele winterplan verleende Samusocial onderdak aan ruim 204 gezinnen (voorlopige balans op 26 april). Met hulp van onze teams konden 128 gezinnen verder geholpen zijn.
63% van de gezinnen die Samusocial heeft opgevangen deze winter heeft daarmee een oplossing gevonden weg van de straat.

Bij de afsluiting van het Winterplan verblijven nu nog 84 gezinnen (vrijwel 300 personen van wie 170 kinderen) in de centra van Samusocial. Voor de overige gezinnen is een korte-termijnoplossing gevonden om ze van de straat weg te helpen.
Bij de sluiting van zijn winterplan op 2 mei ziet Samusocial zich genoodzaakt de opvang van 7 gezinnen stop te zetten. Deze zijn uitgenodigd, onze groen nummer  vanavond op te bellen : dan wordt bekeken, of deze familie een nachtopvang kunnen krijgen.

Onze verschillende structuren die het hele jaar door open zijn, blijven echter onderdak verlenen aan 60 tot 65 gezinnen, met in totaal van 200 tot 210 personen : 120 personen in het gezinscentrum van Woluwe en 80 tot 90 personen in het noodopvangscentrum van Brussel.
Daarnaast blijven wij alles in het werk stellen om een aantal kamers ter beschikking te stellen om gezinnen voor een nacht een minimumopvang te kunnen bieden als zij daarom vragen.

Samusocial wacht nu op de aanstaande beslissing van de regionale autoriteiten wat de opening van extra plaatsen betrefd voor de opvang van de meest kwetsbare dakloze personen. 

 

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.