Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Bericht van het Raad van Bestuur – 20 Maart 2018

20/03/2018

De advocaat van Samusocial, de heer Rijckaert, heeft vandaag een persconferentie gehouden om te antwoorden op het hoger beroep van mevrouw Peraïta, voormalig directeur van Samusocial, voor haar ontslag wegens ernstig wangedrag.
Dit is het persbericht dat hij namens de raad van bestuur aan de pers heeft gepresenteerd:

Samusocial neemt akte van het feit dat Mevrouw Peraïta haar ontslag om dringende reden aanvecht bij de arbeidsrechtbank. Het betreft een klassieke procedure.

De dringende reden waarop Samusocial zich beroept, heeft betrekking op misbruik van vennootschapsgoederen dat is vastgesteld ingevolge een grondige audit besteld door de nieuw geïnstalleerde raad van bestuur.

 De arbeidsrechtbank velt haar vonnis in principe binnen het jaar, hetzij over twee jaar na beroep.

 Daarnaast heeft Samusocial akte genomen van de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie van het Brussels Parlement. In uitvoering van deze aanbevelingen heeft Samusocial een rechtsvordering voorbereid om de terugbetaling door Mevrouw Peraïta te verkrijgen van om en bij 120.000 euro aan onrechtmatig ontvangen presentiegelden. De vordering wordt deze week neergelegd bij de rechtbank.

Ten slotte heeft Samusocial zich in december 2017 bij de onderzoeksrechter reeds burgerlijke partij gesteld tegen Madame Peraïta en tegen X met het oog op vergoeding van alle geleden financiële en morele schade veroorzaakt door Mevrouw Peraïta.

 Er zullen geen andere verklaringen worden afgelegd zolang de gerechtelijke procedures lopen.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.