Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

“Ceci n’est pas une crise”

13/09/2022

Een roadmap om uit de opvangrisis te geraken

Samusocial, Artsen Zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRé en Dokters Van De Wereld reiken oplossingen aan aan de overheid om uit de opvangcrisis te komen.

“De mobiele teams van Samusocial gaan nu al bijna een jaar iedere avond op pad om humanitaire hulp te bieden aan mensen die om internationale bescherming vragen. Aangezien zij niet weten waar naartoe, zijn ze genoodzaakt om buiten te slapen. De zogeheten “opvangcrisis” is een verschijnsel dat zich nu al meerdere jaren voordoet en een structureel antwoord vereist.  Alleen zo kan worden voorkomen dat er een nieuwe categorie daklozen bijkomt bovenop de vele andere kwetsbare groepen die onze teams nu al nauwelijks kunnen opvangen: mensen met medische en/of geestelijke gezondheidsproblemen, gezinnen met kinderen, slachtoffers van partnergeweld, …” zegt Sébastien Roy, algemeen directeur van Samusocial.

Al bijna een jaar voldoet België niet aan zijn verplichtingen inzake de opvang van asielzoekers. De Belgische Staat en Fedasil werden al veroordeeld voor het schenden van hun internationale verplichtingen op het gebied van asiel en opvang. Momenteel bedragen de dwangsommen die Fedasil aan de organisaties verschuldigd is meer dan 500.000 euro. En de boetes voor asielzoekers bedragen 1.000 euro per dag niet-opvang. Toch moeten asielzoekers die hun zaak voor de rechtbank hebben gewonnen, 4 tot 6 weken wachten voordat ze worden ontvangen. Maar de staat betaalt niets. Honderden mensen leven op straat, ook al hebben ze recht op een waardig onthaal.

Deze noodsituatie wordt regelmatig ten onrechte een “vluchtelingencrisis” of “asielcrisis” genoemd. Dit is geen asielcrisis. Dit is een opvangcrisis. België wordt geconfronteerd met een situatie van ontzegging van het recht op opvang, bij gebrek aan effectief beheer door de autoriteiten.

Asielaanvragen zijn licht gestegen sinds de COVID-pandemie, maar niet in uitzonderlijke mate: 19.098 vroegen asiel aan in de 7 eerste maanden van 2022 tegenover 45.000 in 2015. Maar in plaats van in België een gestructureerd systeem te hanteren, is constante urgentie vereist. De tol daarvan wordt gedragen door mannen, vrouwen en kinderen die soms al jaren op de vlucht zijn voor geweld en vervolging. En door de medewerkers van Fedasil, die al meermaals signalen gaven dat ook zij de moed verliezen.

Er bestaan echter oplossingen en deze worden met name beschreven de road map bij dit persbericht. De middenveldactoren die meewerkten aan het opstellen van deze roadmap willen deze formeel voorleggen aan premier De Croo om concrete engagementen te verkrijgen voor een uitweg uit de crisis.

Roadmap – De weg uit de opvangcrisis

Perscontact :
Marie-Anne Robberecht – marie-anne.robberecht@samusocial.be – 04 93 25 49 09

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.