Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Centrum voor asielzoekers van Koekelberg – de samenwerking met Fedasil versterken

09/03/2021

Half december hebben we in Koekelberg ons nieuw centrum geopend voor aanvragers van internationale bescherming, in opdracht van Fedasil. De gelegenheid om een kwalitatief dienstenaanbod te bieden aan een breder publiek. Dit centrum opent in eerste instantie haar deuren voor een honderdtal mensen met een gezin.

In 2020 moesten de opvangcapaciteiten van de centra noodgedwongen naar beneden worden herzien door de gezondheidscrisis, om te voldoen aan de nieuwe afstandsmaatregelen van kracht maar ook om quarantainezones voor zieke bewoners te creëren. Deze nieuwe normen hebben de totale opvangcapaciteit, beschikbaar binnen het Fedasil netwerk, aanzienlijk verminderd. De gelijktijdige verlenging van de gemiddelde behandelingstermijn voor de aanvraagprocedure tot internationale bescherming heeft dit probleem nog vergroot… Uitgaande van deze dubbele vaststelling heeft het federale agentschap aan Samusocial de opdracht gegeven om een nieuw centrum te beheren op termijn voorzien voor 238 opgevangen personen: ‘Het is een mooie opportuniteit! , reageert François Bruylants, die instaat voor de opdracht van Fedasil. ‘Ze stelt ons in staat meer legitimiteit te geven aan onze opdracht bij Fedasil, maar ook intern binnen Samusocial, het stelt ons in staat een dynamiek te creëren, biedt ons mogelijkheden op het gebied van beheer,… We willen net als Fedasil de kwaliteit verhogen van de opvang die wordt geboden aan asielaanvragers. Om te beginnen is het gebouw in Koekelberg geschikt voor de opdracht, met 3- tot 4-persoonskamers voor alleenstaanden en ruime kamers voor gezinnen’, aldus François.

Na heel wat administratieve complicaties heeft het centrum van Koekelberg half december haar deuren geopend. Net als in Neder-Over-Heembeek beantwoordt het dienstenaanbod aan de normen van de ‘Opvangwet’. De opgevangen personen krijgen zo 24u/24 residentiële opvang, warme maaltijden en toegang tot sociale, juridische en medische permanentie. De kinderen gaan naar scholen waarmee partnerships werden aangegaan.

Het team bestaat uit 30 personen, specifiek aangeworven voor dit project.

Het team is bezig met de implementatie van een ambitieus pedagogisch project, momenteel beperkt gezien de gezondheidscrisis. Het beoogt de autonomiebevordering en integratie van bewoners en draait rond twee ‘polen’: de ‘sociale pool’ wil de verwijzing van personen bevorderen door zich te focussen op de steeds talrijkere juridische, administratieve en procedureaspecten; De ‘pool opvoeders en life coaches’ legt de nadruk op de integratie van de mensen, eerst binnen het centrum en al snel in het sociaal-culturele weefsel van de Brusselse wijk en in België, dankzij veelzijdige partnerships. Het leren van de taal bevorderen bij bewoners, vrijwilligersopportuniteiten ontwikkelen, gemeenschapswerk aanmoedigen binnen het centrum… is de rol van negen opvoeders. ‘Op basis van een anamnese die ze zullen doen en door zich te richten op de sterkte punten van de mensen, hun interessegebieden en hun passies, zullen ze hen kunnen helpen een levenstraject uit te stippelen. Migratie is uitputtend, onze bewoners zijn moe, men moet hen steunen bij de inzet van hun middelen. De doelstelling is duidelijk: eerst een zekere leegheid bestrijden, die al snel zwaar kan worden, en dan vooral vermijden dat de bewoners hun vertrouwen verliezen in zichzelf of in hun levensplan zodra ze het centrum verlaten hebben’ vat François samen.

Met de opening van het centrum van Koekelberg heeft het Fedasil-luik van Samusocial voortaan een opvangaanbod van 588 plaatsen. Wij blijven alles in het werk stellen om een ander gebouw te vinden voor het opvangprogramma dat momenteel in Neder-Over-Hembeek wordt ingezet, voort te zetten.

 

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.