Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Covid 19 – De centra van Samusocial blijven open

13/03/2020

De regering heeft sterke maatregelen getroffen om de Covid-19 pandemie en de effecten ervan te stoppen op de publieken die gevaar lopen.

Samusocial wil logischerwijs zijn missie voortzetten om de meest kansarme mensen te helpen, door zijn opvangcentra open te houden. Er werden echter maatregelen genomen om de risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen en tegelijkertijd toegankelijke hulp te garanderen aan de meest kwetsbare daklozen in het Brussels Gewest.

Tussen 1.000 et 1.070 dakloze personen kunnen ieder avond steeds op ons rekenen voor accomodatie, maaltijden, zorg en sociale begeleiding. Tot nu toe heeft alleen het centrum Botanique zijn opvangcapaciteit zien afnemen van 300 tot ongeveer 270 plaatsen, om zo goed mogelijk aan de eisen op het gebied van bescherming en afstand te voldoen. Mensen met een plaatsreservering houden hun plaats gereserveerd en mensen die bij onze diensten bekend zijn kunnen altijd een plaats krijgen binnen de grenzen van de beschikbare capaciteiten. De opvang van nieuwe mensen die niet bekend zijn van onze diensten zal beperkt zijn tot situaties van bijzondere kwetsbaarheid, gediagnosticeerd door onze medische, psychische en sociale teams.

We hebben samen met Bruss’Help, het Rode Kruis, DvdW en AZG overlegd om onze inspanningen te bundelen en de hulp te synchroniseren in het kader van de pandemie. In afwachting van andere maatregelen die samen met onze partners worden genomen heeft Samusocial besloten zeer weldra een vijftiental plaatsen open te stellen in de ruimte naast het centrum van het Vestje, zodat een aparte opvang mogelijk wordt voor mensen waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn.

Hygiëne- en preventiemaatregelen werden geimplementeerd in onze opvangcentra : terbeschikkingstelling van sensibiliseringsaffiches met voorzorgsmaatregelen voor de bewoners van de centra, aanpassing van de diensturen om de wachtrijen te beperken wanneer de centra de deuren openen, aanpassing van de schoonmaakprocedure om de verspreiding zoveel als mogelijk tegen te gaan, verplichting voor elke persoon die binnenkomt of buitengaat (zowel bewoners als medewerkers) om zijn handen te wassen.

We blijven in permanent overleg met Bruss’help, het Rode Kruis, Dokters van de Wereld en Artsen Zonder Grenzen om de meest geschikte operationele regelingen te treffen om te reageren op de evolutie van de situatie.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.