Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

De garanties die Samusocial aan haar donateurs biedt

09/03/2022

Samusocial heeft voortdurend de steun van particuliere donateurs en bedrijven nodig om haar interventiemiddelen te versterken, waaronder de mobiele hulpverlening, maar ook om de kwaliteit van de opvang van en de diensten aan daklozen te verbeteren.

Meer dan 3.000 donateurs en bedrijven steunen nu de actie en de humanitaire inzet van onze teams ter plaatse om te proberen mensen in nood in de straten van Brussel te helpen. Wij danken hen nogmaals voor hun vertrouwen.

Dit vertrouwen respecteren is voor ons een absolute prioriteit. Daarom hebben wij sinds de heroprichting van onze vereniging een reeks regels inzake goed bestuur en transparantie ingevoerd, waarvan sommige zich nog in de implementatiefase bevinden. Wij bieden ook verschillende beschikkingen en garanties aan donateurs die ervoor kiezen om samen met ons de daklozen te helpen.

engagements

De 5 garanties:

1. Samusocial heeft een fiscale erkenning

Samusocial kan giften ontvangen om een deel van haar activiteiten te financieren. De vereniging heeft een fiscale erkenning, waardoor het fiscale attesten kan uitreiken voor de belastingaftrekbaarheid van de giften.

2. De rekeningen van Samusocial worden jaarlijks gecontroleerd

De rekeningen van de vereniging worden jaarlijks gecontroleerd door een bedrijfsrevisor. Doel? De kwaliteit en betrouwbaarheid van de in de rekeningen gepresenteerde financiële informatie te garanderen.

De jaarrekeningen worden bij de Nationale Bank gedeponeerd. Een overzicht is ook te vinden in het activiteitenverslag dat op de website is gepubliceerd: Samusocial Brussels – Activiteitenverslag 2020

3. De ethische code

Samusocial heeft een verzoek ingediend om lid te worden van de VEF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving) en dus de ethische code te onderschrijven, om zo het handvest te formaliseren en normen in te voeren die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen.

Een van de bepalingen waarin de VEF voorziet, is de aanbeveling geen kasreserve te hebben van meer dan anderhalf tot twee keer het bedrag van de jaarlijkse uitgaven.

Directe link naar de code: VEF vzw-AERF asbl: Wat is de VEF? (vef-aerf.be)

4. Het principe van de mutualisering

Giften die bestemd zijn voor de actie die in een oproep tot donatie wordt genoemd, worden aan deze actie toegewezen. Het eventuele overschot zal worden gebruikt voor andere acties, naargelang van de behoeften.

5. Regels inzake goed bestuur en transparantie

U vindt alle gedetailleerde informatie op de transparantiepagina van onze website.

Directe link: Transparantie – Samusocial.brussels

  • Vandaag is Samusocial een publiekrechtelijke vzw die onderworpen is aan strikte regels inzake goed bestuur, financieel beheer en aanwerving.
  • De Raad van Bestuur is pluralistisch en staat open voor het maatschappelijk middenveld. Alle leden zijn vrijwilligers.
  • De voorzitter en de algemeen directeur zijn afkomstig uit de humanitaire sector.
  • De algemene vergadering bestaat uit andere mensen dan de Raad van Bestuur.
  • Samusocial is voorstander van de aanwerving van beroepsmensen met een betaald contract, om de begunstigden een kwaliteitsdienstverlening te garanderen. Samusocial heeft 400 werknemers in dienst en af en toe worden er vrijwilligers ingeschakeld om de teams te versterken.
  • De loonspanning tussen het laagste en hoogste loon bedraagt 3,95. De lonen worden vastgesteld op basis van het paritair comité (332.00.02) en het besluit van de regering van 21 maart 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Wenst u meer informatie hierover? Klik hier en bekijk alle nieuws van de Samusocial.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.