Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

De MediHalte blaast zijn eerste kaarsje uit!

13/07/2016

IMG_2221 - CopieDit maandag, presenteerde Samusocial het resultaat van de activiteiten van de MediHalte – het centrum voor gemedicaliseerde opvang – aan zijn partners : de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, de Nationale Loterij en het OCMW van de Stad Brussel.

Het doel ? De financiering voor dit centrum, dat in België enig is in zijn soort, ook na de pilootfase aanhouden zodat zijn nu al essentiële dienstenaanbod voor daklozen en voor de Brusselse sociaal-sanitaire sector kan blijven bestaan.
Uit de eerste resultaten van dit pilootproject blijkt al zijn nut bij de bijstand aan daklozen. De MediHalte biedt onderdak en geneeskundige omkadering met het oog op continuïteit van zorgen en behandeling zodat het risico op hervallen en het voortdurend gebruik van de spoedgevallen in de ziekenhuizen beperkt wordt. De voorziening biedt ook een alternatief voor zogenaamde « sociale » ziekenhuisopnames, die bovendien steeds minder voorkomen in de ziekenhuissector.

In zijn eerste werkingsjaar verleende de MediHalte verzorging en onderdak aan 476 daklozen, van wie er 206 rechtstreeks werden doorverwezen door de Brusselse ziekenhuizen.

De MediHalte houdt eveneens nieuwe kansen in om gedesocialiseerde mensen te begeleiden, ook al zijn ze soms terughoudend om zich te laten helpen.

Deze « Halte » biedt onze teams de kans om de opgenomen persoon te helpen een meer constructieve toekomst onder ogen te zien door een begeleiding voor te stellen die de betrokkene op langere termijn onderdak biedt.

Van alle opgevangen mensen konden 251 personen worden doorverwezen naar andere structuren of naar een oplossing die hen weghaalt van de straat. Een succes !

p1010056-flouP1000597

De voorziening zelf :

 • 38 bedden: 30 verpleegkundige bedden voor acute aandoeningen (verblijf 5 tot 60 dagen) en 8 bedden voor chronische pathologieën met ongunstige verwachtingen (verblijf niet beperkt in de tijd).
 • Een multidisciplinair team van 30 personen : 1 arts, 12 verpleegkundigen, 5  hulpverpleegkundigen, 1 maatschappelijk assistent, 1 opvoeder, 10 andere werknemers (onderhoud, schoonmaak, keuken en vervoer).
 • Kamers van 1 tot 3 beddenen paramedische infrastructuur.
 • Residentiële opvangiedere dag de klok rond.
 • Een volledig kosteloze dienstverlening.

Het eerste werkingsjaar in een aantal cijfers :

 • 38 personen op dagelijkse basis opgevangen en verzorgd.
 • 12.737 aangeboden overnachtingen voor 476 verschillende personen waarvan 441 korte-termijn-opnames voor acute aandoeningen 35 lange-termijn-opnames voor chronische pathologieën
 • 206 personen opgenomen op verzoek van ziekenhuizen en klinieken van het Brussels Gewest
 • 251 personen doorverwezennaar andere diensten of oplossingen voor onderdak.
 • 91 % van de patiënten verlieten de gemedicaliseerde structuur met een herstelde geneeskundige dekkingen een geneeskundige referentie.
 • Besmettelijke en dermatologische aandoeningen en verwondingen / problemen van ortho- en reumatologische aard zijn de drie voornaamste aanleidingen voor opname voor een “kort verblijf”.
 • Kanker, neurologische en dermatologische problemen en besmettelijke ziektenzijn de voornaamste aanleidingen voor een opname in « lang verblijf ».
 • Meer dan de helft van de opgevangen personen vertoont een comorbiditeit van 1 tot 3 aandoeningen bovenop de pathologie die aanleiding heeft gegeven tot hun opname. In deze comorbiditeit nemen chronisch alcoholisme en neuropsychiatrische problemen een belangrijke plaats in.
close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.