Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

De Organisatorische review: hoever staan we?

18/12/2019

De organisatorische review vordert goed. Zodra de sessies rond opdrachten-visie-waarden in de verschillende centra waren afgerond, is het agentschap Accomplir Consulting aan de slag gegaan met het centraliseren en verduidelijken van de verzamelde gegevens. Nadat eerst zovele medewerkers hun steentje aan deze inspanning hebben bijgedragen, moet de final touch komen van onze nieuwe raad van bestuur. Deze toont zich alvast enthousiast over zijn rol bij de participative maps, die wacht op 20 januari.

Parallel hiermee vorderen wij ook met de analyse van de werkingsprocessen, en dit zowel operationeel als voor de ondersteunende functies. Hoe vervullen wij onze taken bij Samusocial? Hoe verloopt de interne werking en wat is er nodig om deze te verbeteren? Zijn we ons bewust van onze steeds terugkerende automatismen en zo ja hoe kunnen we deze aanpassen om de kwaliteit van de opvang te verbeteren die wij ons publiek bieden? Met al deze werkzaamheden willen wij de omgeving en de kwaliteit van ons werk verder verbeteren en daarmee ook het dagelijks leven van de mensen die van onze diensten afhankelijk zijn.

Het strategisch plan van Samusocial voor de volgende drie jaar is zo goed als afgerond. En nu al kunnen we meegeven dat prioriteit nummer één nog steeds de kwaliteit is.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.