Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

De Pool integratie – socio-professionele integratie en armoedepreventie

17/04/2021

Adrian is de coördinator van de ‘Pool integratie’. Samen met Claire, begeleidster professionele integratie en Darling, administratieve contactpersoon, zorgen ze nog steeds voor de opvang en de opvolging van werknemers onder overeenkomst Artikel 60, maar ook voor de administratieve opvolging van stagiaires, van ‘Geco’s’ (Gesubsidieerde Contractueel) en uitvoerders van werkstraffen. Een overzicht met Adrian.

Adrian, waarom spreken over een ‘Integratiepool’, en welke is de hoofdopdracht?

“Onze corebusiness, het belangrijke deel van ons werk, blijft het beheer van werknemers met een overeenkomst Artikel 60. Het is een historische opdracht van Samusocial. Maar dit woord zal normaal verdwijnen, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Tewerkstelling zal voortaan spreken over ‘Werknemers naar integratie’.

We hebben ook een samenwerking met de Diensten voor Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (AGM) van de gemeenten 1000 Brussel en Evere, die soms bepaalde gevangenisstraffen omzetten in Gemeenschapsdiensten, … De betrokken personen kunnen die bij ons uitvoeren. Zonder de opvolging van stagiaires te vergeten, van mensen met een overeenkomst ‘Gesubsidieerde contractuelen’ in samenwerking met Actiris…
Hoe dan ook, onze algemene opdracht blijft de professionele integratie van de werknemers betrokken bij ons kader, zonder ooit uit het oog te verliezen dat het erom gaat armoede te voorkomen.”

Laten we het even hebben over de ‘Artikelen 60’, aangezien die nog steeds de kern van onze opdracht zijn: wie zijn ze, hoe verloopt hun aanwerving en hun opvolging?

“De werknemers onder Art. 60 zijn begunstigden van het OCMW, die meestal een leefloon krijgen. De OCMW’s bieden hen integratieovereenkomsten van bepaalde duur. Het doel is de mensen opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt via het verwerven van vaardigheden in het beroepsmilieu. Samusocial heeft momenteel overeenkomsten met vier OCMW’s voor 70 openstaande functies, verspreid over al onze opdrachten, (polyvalente medewerkers, chauffeurs, keukenhulpen, onderhoudspersoneel, nachtwakers, conciërges…) maar ook binnen de ondersteunende diensten (IT, logistiek…). Momenteel zijn er 55 functies op 70 ingenomen.”

Wie integratie zegt, zegt ook begeleiding…

“Ja, vandaar het belang van de rol van Claire als begeleidster sociaal-professionele integratie. We focussen op twee elementen: de opleidingen die we nodig achten voor elke uitgeoefende functie en het persoonlijke beroepsplan van de persoon. Het maakt deel uit van het plan om vaardigheden te verwerven, ondertekend bij het begin van de overeenkomst. In dit kader en sinds 1 januari 2021 nemen de werknemers deel aan verplichte opleidingen. Sommige hebben betrekking op iedereen, zoals de opleidingen voor een geschikte benadering van het publiek waarmee we (intern) werken, het beheer en het begrip van agressiviteit of de EHBO opleiding (extern). Anderen worden gegeven naargelang van specifieke kenmerken van de uitgeoefende functie. Zo zal een chauffeur ook kunnen deelnemen aan een opleiding voor de begeleiding van personen met een beperkte mobiliteit, een keukenhulp aan een opleiding ‘goede hygiënepraktijken’.”

Welke is de meerwaarde van de Pool Integratie binnen Samusocial? Hebben we feedback over de effectieve sociaal-professionele integratie van de betrokken werknemers?

‘We hebben een pedagogische rol: men hoort vaak spreken over moeilijkheden die werknemers met een integratieovereenkomst hebben, maar er zijn ook veel positieve punten! Sommigen ontdekken een roeping voor een beroep via ons, en beginnen studies maatschappelijke assistent of opvoeder. We zien hen soms enkele jaren later terugkomen… Anderen schakelen over naar een overeenkomst bij Samusocial na hun integratietraject. In 2020 werden 114 personen begeleid door onze dienst. 68 onder hen hebben hun integratieovereenkomst beëindigd; 25 ervan behoren nu tot onze teams met een overeenkomst bij Samusocial!”

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.