Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

De verpleegkundige dienst van het Vestje: uitbreiding van de permanentietijden

28/02/2020

De verpleegkundige dienst van het Vestje ondergaat een ingrijpende verandering: half januari zijn de openingsuren volledig herzien. De dienst die vroeger alle dagen beschikbaar was van 09u tot 02u30 en tijdens het weekend enkel ’s avonds, is nu open van acht uur ’s morgens tot middernacht, zeven dagen per week.  Ook de bezetting is versterkt: de dienst draait op zeven verpleegkundigen en een hulpverpleegster. « Deze nieuwe situatie was een werk van lange adem, stelt Maud, onze medische referentiepersoon. Er zijn vele teamvergaderingen aan voorafgegaan om te bekijken hoe we de zaken anders konden aanpakken om grondiger op de patiëntendossiers te kunnen inwerken.  Onze medische dekking is breder geworden, niet enkel tijdens de week maar ook in de weekends, en dat blijkt essentieel te zijn voor een centrum als het Vestje, waar we overdag veel bijzonder kwetsbare mensen opvangen ».

De kwaliteit van de geneeskundige opvang van de patiënten is hierdoor aanzienlijk verbeterd.
« Intern beschikken we nu over meer marge om de mensen zelfstandiger te maken door middel van gezondheidsopvoeding. De verpleegkundigen hebben meer tijd om de indicaties van geneesmiddelen uit te leggen en waarom het belangrijk is dat zij ze innemen … Een suikerzieke wordt vertrouwd gemaakt met het begrip hypo- en hyperglykemie en met de levensbelangrijke reflexen. Vroeger hadden we daar minder tijd voor. De geneeskundige problematiek werd veeleer snel overlopen, we zorgden er in de eerste plaats voor dat de geneesmiddelen werden ingenomen. »
En ook naar buiten toe is de wijziging duidelijk merkbaar: « Wij kunnen nu ook aan begeleiding doen (externe doktersafspraken, verzoeken om dringende medische hulp bij het OCMW), een bezoek brengen aan bewoners die in het ziekenhuis zijn opgenomen, de terugkeer naar Samusocial organiseren… En ook het overleg met het geneeskundig netwerk van de patiënten vaart hier wel bij. », vervolgt ze.  « Dit vergemakkelijkt onze taak aanzienlijk, vooral wanneer iemand weigert zich te laten verzorgen. Vóór het tot een verplichte ziekenhuisopname komt, kunnen we ons eerst door het netwerk laten helpen. Zo kunnen we met alle betrokken actoren overleggen welke gezamenlijke tenlasteneming (medisch en sociaal) aangewezen is, en vooral afspreken om hetzelfde discours te hanteren. »

Dit overleg vergemakkelijkt tevens de opvolging van de bewoners die het Vestje verlaten, zeker als er reden is voor ongerustheid (nood aan zware behandeling, psychiatrische patiënten die gevaarlijk kunnen zijn voor zichzelf of voor anderen, superinfectie van wonden…): « in die gevallen waarschuwen wij onmiddellijk het geneeskundig netwerk van de betrokkene, en uiteraard ook het mobiele hulpteam! »

Het geneeskundig team van het Vestje werkt autonoom, maar kan steeds terecht bij Maud als er twijfels bestaan of wanneer een situatie te complex is. « De verpleegkundigen en hulpverpleegsters kunnen altijd bij mij terecht. We denken samen na over mogelijke oplossingen en dan ben ik de persoon die knopen doorhakt in delicate situaties, die rondbelt naar partners of die de teams vraagt om een specifieke begeleiding. Ik heb onlangs verzocht om intensieve opvolging van de parameters van een patiënte omdat een achteruitgang van haar toestand een alarmsignaal was geweest. »

Met deze nieuwe werking zijn Maud en haar teams erin geslaagd een meerwaarde te geven aan de verpleegkundige dienst van het Vestje. « Samen organiseren we een kwalitatief hoogstaande geneeskundige begeleiding omdat die vaak ontoereikend en soms zelfs onbestaande is. Onze rol bestaat erin de continuïteit van de zorgen te verzekeren en te werken aan een autonome nazorg. En daarbij verliezen we natuurlijk niet de toestand van de verschillende centrumbewoners uit het oog. Dit is teamwerk! », resumeert Maud.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.