Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Deze week donderdag vonden 1.014 mensen onderdak in de centra van Samusocial.

23/08/2019

Dakloosheid, extreme armoede en sociale ontreddering zijn in deze zomertijd even nijpend als in de andere periodes van het jaar. De teams van Samusocial hebben het bijzonder druk en de verblijfsactiviteit neemt een groot deel van onze inspanningen in beslag, naast de actie van de mobiele teams, onze sociale begeleidingsdiensten en de medische raadplegingen.

Vorige donderdag zijn 685 mensen opgevangen in onze centra voor daklozen : 

  • 361 personen in gezinsverband, van wie 210 kinderen
  • 211 alleenstaande mannen
  • 113 alleenstaande vrouwen


     

95 van deze 685 personen – 90 mannen en 5 vrouwen – werden ondergebracht in het kader van het opvangprogramma voor migranten in transit van het Maximiliaanpark. Het publiek dat binnen dit programma wordt opgevangen, krijgt ook permanente toegang overdag, met een warm middagmaal, een sociale permanentie en een polyvalente ruimte met Wifi-toegang. Dit programma bestaat sinds eind juni onder mandaat van de gewestelijke overheid. De financiering van het programma eindigt theoretisch gezien begin september. Aangezien de infrastructuur van het gebouw aan de Kruidtuin geen optimale opvang toelaat, is over een eventuele voortzetting van het programma verder overleg nodig met de gewestelijke overheid en met alle actoren die betrokken zijn bij de hulp aan transmigranten (humanitaire hub, Burgerplatform, de dienst Bravvo van de Stad Brussel).

De kwetsbare personen en gezinnen die bij Samusocial onderdak vinden, krijgen permanente toegang – de klok rond – in hun opvangcentrum en alle opgevangen personen hebben de beschikking over medisch-sociale begeleiding en een permanentie om oplossingen te zoeken voor doorverwijzing of een leven weg van de straat.

Parallel met onze opdracht voor de daklozen biedt ons centrum voor asielzoekers van Neder-Over-Heembeek (dat werkt met een mandaat van het agentschap Fedasil) onderdak aan 329 mensen, alleenstaande mannen en niet begeleide buitenlandse minderjarigen (NBM).