Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Dieudonné, van asielzoeker tot maatschappelijk werker in een centrum voor aanvragers van internationale bescherming: « Ik ontdek elke dag nieuwe culturen. Hier verbreed ik mijn horizon. » 

30/11/2022

Dieudonné is afkomstig uit Zimbabwe. Hij is sinds vier maanden opvoeder in ons opvangcentrum voor aanvragers van internationale bescherming in Koekelberg. Een ontmoeting. 

Dieudonné, kun je jezelf kort voorstellen?

Ik ben zelf in België aangekomen als asielzoeker en na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan bij het Rode Kruis, in een opvangcentrum voor daklozen. Ik kruiste het pad van Samusocial toen het centrum waar ik werkte de deuren sloot. » 

Waarom heb je voor dit vak gekozen? 

« Toen ik in België aankwam, zagen de medewerkers van het centrum waar ik verbleef me altijd met iedereen praten. Op een dag vroeg één van hen wat ik later wilde gaan doen en ik vertelde over mijn dromen: mijn nieuwsgierigheid naar nieuwe culturen, het feit dat ik mijn horizon wilde verbreden en mijn zucht naar menselijk contact. Toen begon hij over maatschappelijk werk. En terecht. Dit is echt een fantastische omgeving om nieuwe mensen te ontmoeten, veel te praten en te leren. En ook al stel ik vaak dezelfde vragen, toch krijg ik steeds andere antwoorden. Dàt vind ik zo fijn aan dit vak.. »

Hoe ziet de dagtaak van een maatschappelijk opvoeder eruit?

« Voornamelijk het behandelen van vragen en noden van de centrumbewoners! Ik werk op de dossiers van een dertigtal onder hen. We praten samen, ik luister naar ze, ik zet activiteiten op, stel opleidingen voor die ze mogelijk interessant vinden, volg administratieve procedures op en probeer voor de meest uiteenlopende problemen een oplossing te vinden. »

Met welke problemen krijg je zoal te maken?

« Ik ben wel meertalig, maar soms kom ik mensen tegen die mij helemaal niet begrijpen. Het Engels wordt wel vaak gebruikt als voertaal, maar sommige inwoners beheersen de taal te weinig en dat werpt een barrière op. Gelukkig heeft onze coördinatie ervoor gezorgd dat er altijd personeel is dat Arabisch, Dari of Pashto spreekt – talen die in Afghanistan worden gesproken. Een ander probleem is wanneer een negatief antwoord moet worden overgebracht aan een bewoner: het ligt erg moeilijk om aan een bewoner te vertellen dat hij de gekozen opleiding niet zal kunnen volgen, dat hij geen oranje kaart krijgt om te kunnen werken of dat zijn asielaanvraag niet is aanvaard. » 

 

 

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.