Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Dringend meer testen nodig om epidemie te vertragen. Betere zorg voor de zieken en de hulpverleners

23/03/2020

Dokters van de Wereld, Samusocial en Straatverplegers vzw roepen samen op meer in te zetten op actief testen op Covid19 om de epidemie in te dijken. 

 

Dokters van de Wereld, Samusocial en Straatverplegers maken zich ernstige zorgen over de impact van de Coronacrisis zolang niet meer werk gemaakt wordt van een methodische opsporing van het Covid-19-virus. De organisaties roepen op zeker kwetsbare groepen als dakloze mensen en migranten die in precaire omstandigheden moeten overleven, evenals hulpverleners en zorgverstrekkers, meer actief en systematisch te testen.

Vervolgens kunnen de recente contacten, inclusief sociale werkers en medische hulpverleners, van besmette personen opgespoord, getest en indien nodig in quarantaine geplaatst worden. Dat kan overigens perfect gebeuren door niet medisch personeel.

Op basis van hun ervaringen met eerdere epidemieën en hun werk met kwetsbare bevolkingsgroepen, weten de organisaties dat het bijzonder moeilijk is een epidemie in te dijken wanneer er geen duidelijk zicht is op wie wel en wie niet werkelijk besmet en besmettelijk is. Door enkel af te gaan op uiterlijk zichtbare symptomen, krijgen mensen die er niet voor in aanmerking komen, drastische quarantaine maatregelen opgelegd en blijven anderen die wel een besmettingsgevaar vormen, onder de radar.

Temeer daar we weten dat in het geval van Covid-19, een belangrijk deel van de besmette mensen geen symptomen vertonen maar wellicht wel het virus overdragen. Zo dreigen kwetsbare doelgroepen als dakloze mensen voor een onnodige toename van het aantal gevallen met zware complicaties te zorgen en een overbodige belasting te leggen op de toch al beperkte ziekenhuis voorzieningen.

Samusocial heeft tot nog toe al één bevestigd geval van Covid-19 infectie. De persoon in kwestie kon pas afgelopen vrijdag in het ziekenhuis worden getest omdat hij verergerde symptomen vertoonde. Een andere gehospitaliseerde persoon wacht momenteel op de resultaten van zijn test. Hoeveel andere bewoners van opvangcentra lopen vandaag de dag gevaar?

Met deze oproep ondersteunen deze organisaties de oproep die eerder ook al door twee Belgische chirurgen werd gelanceerd en die ook door de algemeen directeur van de Wereld Gezondheidsorganisatie wordt gepromoot. Het is duidelijk dat landen als Zuid-Korea, die meer inzetten op actief testen en opsporen, de verspreiding van het virus beter onder controle houden.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.