Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Een grootschalige Covid-testing, gevoerd in samenwerking met het Rode Kruis

09/03/2021

In de loop van de eerste helft van januari werden verschillende bewoners ‘Covid-positief’ bevonden in het opvangcentrum voor alleenstaande mannen van Evere. Er wordt een cluster vermoed, men moet snel handelen om de situatie niet uit de hand te laten lopen. Er werd een algemene testing georganiseerd, in nauwe samenwerking met het Rode Kruis.

Een grootschalige operatie die plaatsvond in het opleidingscentrum voor alleenstaande mannen van Evere. Op 8 januari werden 4 opgevangen personen positief getest op Covid19. Men moet snel handelen en het voortouw nemen. Er wordt een protocol ingevoerd: Maud, onze arts coördinatrice, neemt contact op met de cel hygiëne van de GGC, die het Rode Kruis opdracht geeft om in te staan voor de testing.
Eerst is er veel voorbereidend werk: in nauw overleg met de coördinator van het dagcentrum, Renaud, moet men het afspraak-uur organiseren en de informatie voor de bewoners door het team Gezondheidsbevordering. Deur-aan-deur, massale aankondiging in het centrum, de info wordt verspreid en algemeen goed onthaald.

En dan is er de testing: op 14 en 15 januari jongstleden doen 205 bewoners een PCR-test, in een bus, opgesteld door het Rode Kruis en een team van 6 gespecialiseerde werknemers: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten… Ons team Gezondheidsbevordering is er ook, om de bewoners verder te steunen bij hun stap, om te antwoorden op hun vragen en hun angst. Er zijn sociale werkers aanwezig op alle verdiepingen van het centrum om de bewoners te halen en te begeleiden naar de testingzone.

En de resultaten? Uiteindelijk was maar één opgevangen persoon Covid-positief, wat de kwaliteit aantoont van het preventiewerk voor de bewoners door de teams van het centrum met de steun van de teams Gezondheidsbevordering en Hygiëne. Hij werd volgens de procedure naar het quarantainecentrum ‘Galia’ gebracht, beheerd door onze partner Artsen Zonder Grenzen. De terugkeer in ons opvangcentrum gebeurde een tiental dagen na het begin van de quarantaineperiode, toen de persoon niet meer besmettelijk was. Het spreekt voor zich dat tussen de eerste dag van de testing en de bekendmaking van alle resultaten, de toegang tot het centrum in Evere afgesloten was.

Het opvangcentrum van Evere, dat zijn de bewoners, maar ook de werknemers! Er werden 61 werknemers getest, sommigen tijdens een doktersbezoek dat al gepland was en anderen door het Rode Kruis. Drie onder hen werden Covid-positief bevonden.

Clément is moe maar tevreden: ‘Deze testing is goed verlopen. Het is het verhaal van een geslaagde externe samenwerking met onze partners, het klopt, maar ook en vooral van goed intern overleg, zowel tussen collega’s van verschillende diensten als met de bewoners. Tot slot, een voorbeeld van participatieve synergie voor een algemene doelstelling van behoud van de volksgezondheid.’

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.