Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Een ochtend met Maryam, leraares Frans in het centrum voor asielzoekers van de Samusocial

10/11/2016

Sinds juni hebben de bewoners van het centrum Fritz Toussaint in Elsene de mogelijkheid om deel te nemen aan gratis lessen Frans. Syriërs, Afghanen, Irakezen … ze hebben allemaal asiel in België aangevraagd. En beschouwen deze cursussen als het eerste instrument van hun integratie.

Twee dagen en een half per week geeft Maryam Franse les aan de bewoners van het ‘Toussaint centrum’.* Frans met Iranese oorsprong, Maryam spreekt Farsi, dat heel dicht is van Dari, een van de meest gesproken talen in Afghanistan (samen met Pashtun en Urdu). Maryam heeft dus een meerderheid Afghanen in haar les.**

Deze woensdag 2 november is rustig. Er zijn 4 leerlingen, allemaal uitkomstig van Afghanistan. Dat ze nu 18, 27, 29 of 49 jaar oud zijn, hebben Ahmed, Hamid, Elmas en Fawad allemaal één iets gemeen: ze zijn allemaal op de vlucht moeten slaan. Voor de oorlog, voor de Taliban …soms hebben ze zelfs geweigerd, een selfsmoordaanslag uit te voeren. Ze waren business manager in de bouw, civiel ingenieur, politie commandant en student. Ze kwamen alleen over land en/of zee, met alle gevaren van zo’n reis. Ze lieten hun families achter maar blijven met de hoop, dat ze zich binnenkort in België weer ontmoeten.

p1020200p1020216

In de cursus frans komt een tweede overeenkomst naar voor: de wens om in België te bijven. Of ze nu hun eerste, tweede of derde interview hadden bij de Vreemdelingendienst, zijn ze optimistisch. De les gebeurd in klein groepjes, zo wordt er rekening gehouden met de verschillende niveaus. “Ik pas me aan”, verteld Maryam. “Soms kunnen ze niet naar de les komen omdat ze naar het CGVS *** moeten of naar het gemeentehuis voor een administratieve afspraak. Daarom probeer ik een rode draad te houden, via thematische modules. We studeren bijvoorbeeld het woordenschat rond een bezoek aan de dokter, een andere keer zal het rond thuis of familie draaien. We proberen ze zo veel culturele informatie door te brengen, zoals vrije dagen, wat we eten, wat we doen, hoe het land functionneert, het verschil tussen “je” en “u”…het is niet altijd evident. De culturele referenties zijn heel verschillend, het alfabet ook. Sommigen komen van ver, zijn nooit naar school geweest of hebben mij verteld dat ze nooit een stylo in het hand hadden vast gehouden.”

En de vrouwen? “Er zijn maar weinig vrouwen in het centrum Toussaint. Zoals velen weten, zijn het vaak de jonge en gezonde mannen die de reis naar Europa riskeren”, legt Maryam uit. “En de meerderheid van de vrouwen in het centrum zijn van Afrikaanse afkomst: de meeste onder hen spreken al Frans.”

Maryam is trots op haar leerlingen. “Ik zie hun vooruitgang duidelijk. Bewoners van het centrum zijn zeer gemotiveerd. Als ik zie hoe nuttig deze lessen zijn in hun dagelijkse leven voel ik me heel blij.” Gemotiveerd zijn ze zeker. Vol hoop voor de toekomst ook. Elmas, 18 jaar oud, heeft een droom : hij wil taalcursussen geven…in Brussel.

 

 

* Dit Samusocial centrum is gewijd aan de vluchtelingen wiens asielverzoek wordt verwerkt. Het wordt gefinancieerd door Fedasil.

** De Arabischtalige bewoners van het Centrum Fritz Toussaint gaan naar de franse les met een andere leerares, (2,5 dagen per week). De meeste tijd worden de cursussen gevolgd door een tiental studenten. (Deze artikel werd tijdens de schoolvakanties geschreven)

*** Commissariaat Généraal voor Vluchtelingen en Staatlozen

 

De cursussen Frans zijn verstrekt in het kader van de oprichting van een “Educatieve Cel” , volledig gefinancierd door de BNP Paribas Fortis Foundation. Het project werd in april 2016 gelanceerd, voor een totaal budget van € 180.210. Naast lessen “Frans als vreemde taal”, biedt deze educatieve evenemententen (multimedia workshops, filmvertoningen discussies rond over actuele onderwerpen…) culturele en sportieve uitstappen.