Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Er is een nieuwe gewestregering: welke impact zal zij hebben op de daklozen?

15/10/2019

Sinds half juli 2019 wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestuurd door een nieuwe regering als gevolg van de verkiezingen van 26 mei 2019.

Ze bestaat uit een brede coalitie van PS-Ecolo-Défi-OpenVLD-Groen-SPA (Hier vind je de casting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering). Minister-President van het Gewest is nog steeds Rudi Vervoort (PS), wiens kabinet goed vertrouwd is met de realiteit van Samusocial, en voortaan is Alain Maron, Ecolo-Minister, bevoegd voor Welzijn, waarmee hij dus instaat voor het daklozenbeleid. Daarom werkt Samusocial vandaag alvast met hem samen rond de middelen die ontplooid moeten worden voor het publiek dat wij opvangen.
De prioriteiten van de nieuwe regering staan vermeld in een Algemene beleidsverklaring.

Uit dit document onthouden we dat de regering werk wenst te maken van de uitvoering van de ordonnantie betreffende de dakloosheid. Deze ordonnantie voorziet onder meer in een uitbreiding van het kader voor de noodopvangcentra, dat is het personeel dat instaat voor de opvang van de mensen in onze centra.

De nieuwe regering heeft ook als ambitie het inschakelingsbeleid te versterken, en daarmee ook de inspanningen om de mensen weg te halen van de straat. Er moeten bijkomende budgetten vrijkomen voor housing first initiatieven « ter versterking  van  het  werk  dat  berust  op  de  toegang  tot  een  woning ».

Andere uittreksels die belangrijk zijn voor onze activiteit: Er zal een constante evaluatie komen van het opvangaanbod voor dak- en thuislozen over het hele jaar en op elk moment van de dag dat op grond hiervan eventueel kan worden aangepast. 

[…] De Regering zal bijzondere aandacht besteden aan minderjarigen en jonge daklozen en daartoe een beleid ontwikkelen in samenwerking met de jeugdzorg van de overige deelstaten, het onderwijs, de algemeen afgevaardigden voor de rechten van het kind van de Gemeenschappen enz. 

De Regering zal overleg plegen met de federale regering over een waardige tenlasteneming van migranten op zijn grondgebied. Als concreet antwoord op de specifieke situatie van vrouwelijke migranten, hetzij alleenstaand, hetzij vergezeld van minderjarigen, zal de Regering op zeer korte termijn een opvangruimte ter beschikking stellen zodat dit publiek met zijn kinderen kan ontkomen aan de problemen die hen omringen. De Regering blijft het centrum “Porte d’Ulysse” en de Humanitaire Hub steunen middels specifieke beheersovereenkomsten […]

Onze directie en Minister Maron en zijn kabinet hebben elkaar al verscheidene keren ontmoet, onder meer op de eerste vergadering van de Wintercoördinatie bij Bruss’Help (voorheen « La Strada ») op 23 september om schikkingen te treffen voor het Winterplan 2019-2020. De Minister is ook vertegenwoordigd in onze raad van bestuur door een lid van zijn kabinet dat nog moet worden aangesteld door de Regering. Deze vertegenwoordiger zal zetelen als bestuurder naast de vijf andere bestuurders van de Regering en de vijf bestuurders afkomstig uit de sector en de civiele maatschappij.

De directie beschouwt het vandaag als haar onmiddellijke opdracht om een vruchtbare samenwerking uit te bouwen met de vertegenwoordigers van het Brussels Gewest met het oog op de uitbouw van een kwalitatief dienstenaanbod dat ten goede komt aan ons publiek.

 

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.