Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Extreme koude: Samusocial is verzadigd en kan onmogelijk op alle hulpvragen ingaan

12/01/2024

Tijdens deze periode van extreme koude krijgt het telefonisch onthaal van Samusocial dagelijks massa’s oproepen van mensen die hulp zoeken, van partnerdiensten maar ook van particulieren die ons op de hoogte brengen van daklozen die nood hebben aan bijstand.

Wij danken het publiek voor hun engagement en wij doen er alles aan om hierop in te gaan, meestal door mobiele hulpteams ter plaatse te sturen en indien mogelijk een verblijfplaats voor te behouden in onze centra voor noodopvang.

Wij botsen echter stilaan op de grenzen van ons kunnen. Het telefonisch onthaal van Samusocial is slechts beperkt gefinancierd en we slagen er niet meer in om de honderden oproepen te beantwoorden die elke dag binnenkomen.

Daarnaast kunnen we aan veel verzoeken ook niet langer een gevolg geven, noch van de mensen die hulp nodig hebben, noch van bezorgde burgers die ons attent maken op mensen die in nood verkeren.

Onze centra zitten vol en elke dag moeten we talloze mensen afwijzen die vragen om onderdak.

Onze mobiele teams zijn overbezet en zetten zich elke dag met hart en ziel in, maar ze kunnen helaas niet aan alle verzoeken voldoen.

In die context en ondanks het feit dat het voor onze teams moeilijk is dat ze niet iedereen kunnen helpen om zich tegen de kou te beschermen, moeten interventies en onderdak worden voorbehouden voor mensen die als extreem kwetsbaar worden beschouwd (gezinnen met kinderen, kwetsbare/zieke vrouwen en mannen).

Bedenk ook dat het werkterrein van Samusocial beperkt is tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat onze teams geen mandaat hebben om mensen te dwingen de aangeboden hulp te aanvaarden.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.