Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Fondsenwerving: een communicatiemiddel voor Samusocial

02/08/2022

Na het schandaal vijf jaar geleden heeft Samusocial zijn activiteiten voor fundraising gestaakt en zich geconcentreerd op de uitvoering van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie, zodat maatregelen voor goed bestuur konden worden genomen. Een van die maatregelen is de wijziging van de statuten: in mei 2019 werd de vroegere particuliere vereniging geliquideerd en werd Samusocial een publiekrechtelijke vzw.

Met deze verschuiving verloor Samusocial haar fiscale erkenning, een verlies dat de fiscale aftrekbaarheid voor schenkers verhindert. Het zou een vol jaar duren voor een nieuwe aanvraag gedaan kon worden, begin 2021. Tegelijkertijd besloot Samusocial de fondsenwerving nieuw leven in te blazen en nam in april een verantwoordelijke voor fundraising in dienst. In oktober 2021 kreeg Samusocial opnieuw een fiscale erkenning.

Christine Rousseau, verantwoordelijke fundraising“Transparantie is nu ons speerpunt in de communicatie met onze schenkers. Onze aanvraag voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF), waarvoor we in mei 2022 toestemming kregen, is zonder twijfel een belangrijke vertrouwensbooster voor onze schenkers:  leden van het VEF ondertekenen een ethisch handvest en zijn dus onderworpen aan een strenge jaarlijkse controle van alle publicaties in verband met oproepen tot schenkingen en moeten het bewijs leveren van de beschikbaarheid van jaarrekeningen voor schenkers (gedetailleerd financieel verslag over fondsenwerving en kosten: balans, winst- en verliesrekeningen, details van kosten en inkomsten). De verhouding van 1 euro uitgegeven voor 3 euro ingezameld – vastgesteld door de FOD Financiën – moet in evenwicht zijn.

Uit een enquête die in 2021 bij een steekproef van 1000 mensen werd gehouden, bleek dat maar weinig Brusselaars van het bestaan van Samusocial afwisten. Fundraising blijft dus een communicatiehefboom, een gelegenheid om de missies van Samusocial bekendheid te geven en de problematiek van dakloosheid onder de aandacht te brengen. We mogen ook niet vergeten dat maar weinig mensen weten dat zij kunnen schenken aan Samusocial, een publiekrechtelijke vzw. We hebben nog heel wat uitdagingen voor de boeg.”

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.