Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Geleidelijke afsluiting van het Winterplan en stand van zaken voor de opvang

03/05/2019

Op donderdag 2 mei vonden 775 personen onderdak in de centra van Samusocial. Daarbij :

  •  228 alleenstaande mannen
  • 112 alleenstaande vrouwen
  • 435 personen in gezinsverband (139 gezinnen), van wie 279 kinderen

5 centra zijn nog actief : de centra Vestje en Botanique voor de opvang van alleenstaande personen, de centra van Woluwe en Evere voor de opvang van mensen in gezinsverband en het centrum MediHalte voor de opvang van personen die behoefte hebben aan een gemedicaliseerd verblijf.

Het centrum Poincaré sloot de deuren op zaterdag 27 april nadat zijn laatste kwetsbare bewoners zijn verhuisd naar de centra Vestje en Botanique. Het centrum blijft tot nader order gesloten met het oog op de desinfectie en aanpassingen in aanloop naar de heropening. Om het verlies aan opvangcapaciteit in Poincaré te compenseren, is beslist het wintercentrum Botanique open te houden. De sluiting van dit centrum met 300 plaatsen was oorspronkelijk voorzien voor 2 mei, als deel van de geleidelijke afsluiting van het Winterplan 2018-2019 (800 winterplaatsen in totaal) met als gepland eindpunt eind juni aangezien de financiering van de 500 nog beschikbare plaatsen dan theoretisch ophoudt.

 Met de huidige capaciteit kan Samusocial niet langer onderdak geven aan alle mannen die hierom verzoeken.  Prioritaire opvang is er bijgevolg wel voor mensen die in onze centra als bijzonder kwetsbaar te boek staan : gezinnen met kinderen, alleenstaande vrouwen en de meest kwetsbare alleenstaande mannen (bejaarden, zieken en personen met mentale problemen).

 De mobiele hulpteams daarentegen zetten hun humanitair toezicht voort in de straten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om er kwetsbare mensen tegemoet te treden en hun onmiddellijke noden te lenigen.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.