Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Heel het team van Samusocial wenst u het allerbeste voor 2024 !

02/01/2024

Vóór we het beseften, stond plots 2024 voor de deur!  

2023 was een scharnierjaar dat onze teams op het terrein weinig ademruimte heeft gelaten. Het was een jaar waarin Samusocial erg actief was, in het bijzonder om een antwoord te bieden op de opvangcrisis die honderden aanvragers van internationale bescherming dakloos maakte. Naast de herinrichting en de verhuizing van onze 10 centra konden we ook een nieuw centrum openen in Anderlecht voor mensen die internationale bescherming zoeken en onze opnamecapaciteit voor zowel daklozen als asielzoekers aanzienlijk verhogen. Dit blijft helaas ontoereikend gezien de forse toename van het aantal mensen op straat en in de metrostations en het groeiende aantal kraakpanden.

In 2023 openden we ook ons centrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en lanceerden we een grote campagne “Zonder papieren, zonder rechten, zonder thuis” in samenwerking met meerdere partners uit de sector, vergezeld van aanbevelingen om de politieke overheden te laten nadenken over concrete oplossingen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. 

2023 was ook het jaar waarin een Directie “Kwaliteit” werd opgericht bij Samusocial. Daarmee willen wij blijven werken aan de verbetering van onze dienstverlening aan ons publiek.

Tot slot blijkt uit de cijfers van onze werking zoals elk jaar de omvang van de uitdagingen. In 2023 konden onze teams onderdak bieden en steun verlenen aan ruim 7.800 mensen. Van hen werd voor meer dan 1.600 mensen een oplossing gevonden om ze van de straat weg te helpen. Onze mobiele teams verleenden bijstand aan bijna 2.000 mensen die niet in onze centra konden worden opgevangen.

Niets van dit alles was mogelijk geweest zonder het engagement en de inzet van onze bijna 600 collega’s die elke dag opnieuw meebouwen aan Samusocial. Maar het is ook dankzij onze donateurs, medestanders en partners zoals jullie dat wij elke dag opnieuw in actie kunnen komen om mensen in nood te helpen.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.