Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Het jaarverslag 2019 staat online !

22/06/2020

Wij hebben het genoegen ons jaarverslag 2019 met u te delen.

2019 is gekenmerkt door een ongeziene activiteit: 8.874 daklozen en 844 mensen die internationale bescherming vragen vonden bij ons onderdak, van wie 1.312 kinderen. En er waren ook de 11.342 ontmoetingen met 1.791 personen op straat en de 866 personen die door onze teams naar een verblijfsoplossing zijn begeleid.

Maar ons verslag vertelt meer dan cijfers. Er waaide een nieuwe wind door Samusocial in 2019. De maatregelen die zijn getroffen om de kwaliteit van de opvang te verbeteren, zijn een illustratie van de nieuwe dynamiek die op gang is gekomen. De slaapzalen, waar soms wel dertig tot veertig bedden samenstonden, zijn opgedeeld in kamers van hoogstens 12 bedden, met een gemiddelde capaciteit van 3 à 4 bedden per kamer als streefdoel. Er zijn bergkastjes geplaatst in onze noodopvangcentra Poincaré en Botanique. De schoonmaak van het sanitair is opgevoerd …

Op institutioneel vlak was 2019 ook het jaar waarin de vroegere vzw Samusocial is ontbonden om plaats te maken voor New Samusocial, de juridische benaming van de nieuwe entiteit. In onze dagelijkse praktijk zijn we natuurlijk nog steeds Samusocial de Bruxelles, lid van Samusocial International.

De juridische wijziging was ook een aanleiding om intern opnieuw onze visie te herformuleren voor de komende vijf jaar en de waarden te omschrijven die onze werking onderbouwen en die ons motiveren om de daklozen een kwalitatief hoogstaande bijstand te bieden.

Eén van de eerste conclusies die zich opdringen, is dat wij onverminderd vasthouden aan de dynamiek die is ingezet om de kwaliteit van de opvang op meerdere niveaus te verhogen: zowel de kwaliteit van de infrastructuur als deze van de psycho-medisch-sociale begeleiding. En ten slotte wordt ook de nadruk gelegd op onze wens om de bewoners van onze centra meer inspraak te geven en op ons streven naar complementariteit en synergie met de overige welzijns- en gezondheidsoperatoren als basiselementen in de verbetering van onze dienstverlening.

Het ontbreekt niet aan uitdagingen, maar uiteindelijk is het de groepsdynamiek die zowel bij de teams als bij onze partners rond het project is ontstaan die ons zal wapenen om door te gaan op de ingeslagen weg. Wij danken hen allemaal van harte voor hun engagement bij de mensen die door ons worden geholpen.

Lees hier het Jaarverslag 2019

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.