Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Het medisch winterplan van Dokters van de Wereld – Zij verzorgen de mensen die wij opvangen.

05/01/2020

Ze zijn als een oud koppel dat het nog steeds uitstekend kan vinden. Samusocial en Dokters van de Wereld vatten hun elfde opeenvolgende samenwerking aan voor het winterplan. Ze doen er dus opnieuw een seizoen bij !

Sinds 2009 verzorgt Dokters van de Wereld het medisch aspect bij het winterplan van Samusocial. Naarmate plaatsen beschikbaar zijn, ontplooit zich twee keer per week telkens weer een indrukwekkend dispositief als de NGO aankomt bij onze wintercentra.

Dit jaar zijn niet minder dan 70 vrijwilligers – opvangmedewerkers, verpleegkundigen en artsen – in een beurtrol actief elke maandag en donderdag in Poincaré, elke dinsdag en zondag in Botanique en twee woensdagen per maand in Evere. Elke permanentie duurt vier uur, briefing en debriefing inbegrepen. Dit zijn momenten van het grootste belang omdat zij centraal staan in het samenwerkingsmodel van onze twee instellingen.
De briefing gebeurt door de twee teams samen: de opvangmedewerkers, de verpleegkundigen en de arts van de NGO en de centrumcoördinator, de hulpverpleegkundige en/of verpleegkundige van Samusocial.
De personen van wie de teams van Samusocial hebben vastgesteld dat ze nood hebben aan verzorging, worden onmiddellijk bij de arts gebracht. Het aantal patiënten verschilt maar kan oplopen tot 12 personen in één keer. Daarbij voegen zich in de loop van de avond de mensen die op eigen initiatief de arts wensen te raadplegen. Ze zien eerst een verpleegkundige (van DvdW of van Samusocial) en in functie van hun gezondheidstoestand vervoegen ze de wachtlijst voor de arts, waarbij ze dan terechtkunnen de eerstvolgende keer dat Dokters van de Wereld raadpleging houdt.

Sinds het begin van de winter hoefde nog geen enkele raadpleging geweigerd te worden. Als de geneeskundige behoeften ooit zodanig zijn dat ze meer tijd vereisen dan de voorziene aanwezigheid van Dokters van de Wereld in onze centra, dan stromen de patiënten door naar de permanente raadpleging van dokters van de Wereld in hun eigen kantoren. Urgenties worden onmiddellijk doorverwezen naar Athena of naar een partnerziekenhuis. Wat de geneeskundige opvolging betreft, zorgt DvdW voor de patiënten die zij doorsturen naar hun permanente raadpleging. Wanneer een patiënt naar het ziekenhuis moet, staan Samusocial en de NGO samen in voor zijn opvolging. Er bestaat daarom een gedeeld medisch beroepsgeheim tussen onze beide instellingen, dat ook voor de debriefing tussen onze teams na elke raadplegingssessie van belang is.

Naast zijn competenties in het beheer van voorschriften en van de aanvragen voor dringende medische hulp beschikt onze partner ook over een aanzienlijke interventiekracht bij acties voor de volksgezondheid. Zo lanceerde Dokters van de Wereld begin december nog een inentingscampagne tegen de griep bestemd voor de gebruikers van onze verschillende centra. Dit is een essentieel initiatief om ons publiek te beschermen door te voorkomen dat ze het virus oplopen en verder verspreiden.

« Uiteraard stellen onze teams tijdens de raadplegingen systematisch diagnoses voor ademhalings- en huidaandoeningen bij de daklozen die Samusocial onderdak vinden. Maar eigenlijk staat niet de geneeskunde zelf voorop. Wat werkelijk telt, is de nauwe samenwerking die bestaat tussen onze beide teams. We doen veel aanvragen voor dringende medische hulp, wat de patiënten en de teams heel wat zwaardere procedures bespaart. Wij houden rekening met hun aanbevelingen en omgekeerd. We werken samen aan het welzijn van de mensen die zijn opgevangen bij Samusocial! » stelt Maïté Machado, Verantwoordelijke van het medisch winterplan van Dokters van de Wereld.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.