Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Het opvangcentrum voor NBM, een nieuwe start voor kwetsbare jongeren.

20/06/2023

Vorige maand opende Samusocial zijn eerste opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBM) als antwoord op de sterk groeiende aantallen van deze jonge mensen zonder verblijfplaats die we vaststellen in het Brussels Gewest. Het centrum zal uiteindelijk 90 minderjarigen kunnen onderbrengen maar de jongeren komen voorlopig stapsgewijs binnen: een “instroomdag” in het centrum.

Sinds de opening komen elke instroomdag (twee keer per week) ongeveer tien nieuwe jongeren aan in het centrum. Momenteel biedt het centrum onderdak aan 56 NBM die individueel zijn doorverwezen door de mobiele hulpteams van Samusocial die ze op straat hebben ontmoet, maar ook door partners zoals SOS Jeunes en Casa TAMAM.

Alle NBM hebben op hun jonge leeftijd al een levenspad afgelegd dat met valkuilen was bezaaid. Velen van hen zijn autoritaire politieke regimes ontvlucht en herinneren zich de razzia’s in hun dorpen om jonge mensen in militaire dienst te dwingen en de genadeloze discriminatie op grond van hun etniciteit of godsdienst…

Hun vlucht voerde hen langs diverse landen. Velen trokken vanuit hun land van herkomst naar Libië waar ze vaak het slachtoffer werden van mensenhandel. Maanden of zelfs jaren later komen ze aan in België. Tijdens deze odyssee krijgen ze te maken met talloze beproevingen als ziekte, verwondingen, vermoeidheid, geweld, foltering…

De jongeren komen tussen 13.00 en 17.00 uur aan. Ze worden opgevangen door de teams van Samusocial die hen uitleg verschaffen over de werking van het centrum. De jongeren krijgen een compleet dienstenpakket: onderdak, begeleiding, maaltijden, sanitaire voorzieningen en schone kleren.

Ze gaan langs bij een verpleegster voor een check-up en maken daarna kennis met hun referentiepersoon voor een eerste instroomgesprek. Deze jeugdwerker blijft hen bijstaan tijdens het hele verblijf in het centrum. Deze individuele begeleiding is bedoeld om hun situatie beter te kunnen begrijpen en een project op te zetten dat aansluit bij hun specifieke noden en verwachtingen.

Deze aankomst in het centrum is het begin van een nieuw hoofdstuk voor deze jongeren. Er wordt hen een begeleidings- en oriënteringstraject voorgesteld met onder meer psychologische, medische en sociale ondersteuning en juridische en educatieve dienstverlening. “Ons centrum biedt een adempauze, een rustpunt voor de jongeren die vaak uitgeput en gebroken aankomen na een tocht vol geweld. Wij voorzien in hun basisbehoeften maar verzorgen ook recreatieve activiteiten om ze te helpen bij de beslissing om hun plannen te herbekijken of hun weg voort te zetten”, legt Mathilde Têcheur uit, coördinatrice van het centrum.

“It is like my home. I eat, drink and sleep. They care for my health. They help me with my needs.”, zegt een jonge bewoner.

 

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.