Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Het opvangprogramma voor alleenstaande vrouwen wordt voortgezet in Molenbeek

07/09/2020

Op dinsdag 25 augustus sloot het opvangcentrum voor vrouwen aan de de Meeûssquare de deuren na vier maanden activiteit in het Helmut Kohlgebouw dat het Europees Parlement op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis door Covid-19 ter beschikking had gesteld.
De kantoren die enkele dagen voordien nog gebruikt waren door Europese ambtenaren werden op initiatief van Parlementsvoorzitter Sassoli in een spoedtempo omgevormd tot kamers om de nood van de dakloze vrouwen in ons Gewest te lenigen.

Er zijn ongeziene middelen ingezet om de opgevangen vrouwen een kwalitatief hoogstaande en permanente opvang te kunnen bieden, maar vooral een optimale omkadering en begeleiding bij het zoeken naar oplossingen. Tijdens die 16 weken verzorgden de veertig medewerkers die op de de Meeûssquare actief waren de opvang van in totaal 279 vrouwen. 64 onder hen konden ze laten doorstromen naar een oplossing die hen van de straat heeft weggeholpen.

Uit deze ervaring blijkt dat het mogelijk is om dakloze mensen een betere toekomst te bezorgen als de juiste middelen worden ingezet. Het opvangprogramma dat op de de Meeûssquare is opgezet, toont aan dat dakloosheid geen fataliteit is. Ondanks een vaak traumatisch parcours kunnen deze vrouwen effectief een stabielere toekomst tegemoet zien op voorwaarde dat de geboden opvang beantwoordt aan hun behoeften.

Het initiatief dat op de de Meeûssquare is uitgebouwd, is een doorbraak, een kentering in de opvang van dakloze vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is de eerste keer dat deze zeer kwetsbare bevolkingsgroep in ons Gewest de mogelijkheid krijgt om kosteloos te worden opgevangen in een centrum dat 100% vrouwelijk is. Voor hun veiligheid en om hen de kans te geven zichtzelf te herontdekken is het belangrijkste voor deze vrouwen zonder woonplek dat zij niet-gemengde opvangcentra ter beschikking krijgen. Daarom wil Samusocial absoluut op de ingeslagen weg verder. Dat bleek eind augustus al bij de opening van een centrum voor vrouwen in Molenbeek, waar 75 bewoonsters van het centrum in het Europees Parlement vandaag een onderkomen en begeleiding vinden.


Sabrina is één van de vrouwen die van het ene centrum naar het andere zijn verhuisd: “Het comfort is niet altijd hetzelfde maar we zijn nog altijd samen en dat is voor ons allemaal bijzonder belangrijk. In de gemengde opvangcentra praatten we niet met elkaar. Nu we enkel onder vrouwen zijn, kunnen we vrijer spreken en elkaar echt leren kennen. Ik deel hier mijn kamer met dezelfde personen die ik heb leren kennen in het andere centrum. We kunnen verderbouwen op de band die we langzaam hebben uitgebouwd en waaraan wij vandaag veel belang hechten.”


Vandaag is voor Samusocial de prioriteit: zorgen voor het voortbestaan van dit specifieke opvangprogramma voor vrouwen en de begeleiding verder specialiseren en uitbreiden om de bestaande doorstromingsdynamiek naar oplossingen weg van de straat door te trekken. 

 

 

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.