Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Hoe beheren de medische diensten van Samusocial de zorgbegeleiding voor hun patiënten?

14/04/2021

Gezondheid is een essentiële voorwaarde voor het welzijn van mensen en om te kunnen evolueren. De medische diensten en verpleegkundigen van onze centra zien tot op de medische begeleiding van onze bewoners. Onze teams staan in voor verpleegkundige zorgverlening (wondverzorging, brandwonden, kneuzingen enz.) maar ook voor de begeleiding van tijdelijke of chronische geneesmiddelenbehandelingen.

Toch hebben sommige mensen nood aan specifieke verzorging die alleen gespecialiseerde partners verstrekken. We werken dus vaak samen met de ziekenhuizen, medische centra en geestelijke gezondheidscentra. Het is een hele kunst om de mensen die we helpen, toegang te laten hebben tot deze diensten, in het bijzonder door administratieve beperkingen. Onze patiënten die niet in staat zijn zich in te schrijven bij een ziekenfonds, krijgen sociale begeleiding aangeboden om hun sociale en medische rechten te verkrijgen. Dat is het geval met Dringende Medische Hulp (DMH) die tot doel heeft de toegang tot zorgverlening voor mensen zonder wettelijk verblijf te verzekeren.

Om het medisch geheim na te leven, zijn de vertrouwelijke gegevens van onze patiënten uitsluitend voorbehouden voor het medisch personeel. We passen het beleid van gedeeld medisch beroepsgeheim toe, dat aangenomen en erkend is indien het gevoerd wordt in het belang van en met de toestemming van de persoon.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.