Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Lancering van het Winterplan 2016-2017 !

14/11/2016

Op maandag 14 november stelt Samusocial het Winterplan voor de Brusselse daklozen in werking, met de opening van 300 eerste plaatsen in het opvangcetrum van de Koningstraat. Voor de Winteropvang in zijn volle capaciteit staat geven wij prioritair toegang aan bijzondere kwetsbare mensen (zieke en/of oudere mensen, families met kinderen). Mettertijd zullen bij koude temperaturen meer dans 1.200 mensen ieder avond in de opvangcentra van de Samusocial kunnen overnachten. 

Dit jaar nogeens, de drie luiken van het plan voorzien tegelijk  een verhoogde capaciteit van de noodopvang en een versterkte werking van de mobiele hulpteams :

 • Het gewestelijk winterplan. Op initiatief van de Ministers Pascal Smet en Céline Fremault van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Gewest kunnen ruim 650 plaatsen voor de winteropvang opengesteld worden. Vanaf maandag zijn 300 tot 350 opvangplaatsen beschikbaar in het centrum van de Koningsstraat dat ter beschikking wordt gesteld door het OCMW van Brussel. In een tweede fase komen 300 gewestelijke plaatsen beschikbaar zodat iedereen die daarom vraagt ook een plaats kan vinden als de winterkoude toeslaat.
 • Het federaal winterplan. Op initiatief van Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs kunnen 300 opvangplaatsen worden geopend als aanvulling bij het gewestelijk winterplan.
 • De mobiele hulpteams. Dankzij een subsidie van het federaal departement Maatschappelijke Integratie, kan een bijkomend medisch-psycho-sociaal hulpteam de weg op gestuurd worden voor de zogenaamde ‘maraudes’. Als aanvulling bij de dagploegen kunnen hierdoor ook ’s nachts twee tot drie mobiele hulpteams worden ingezet. Zij gaan iedere nacht van 17u tot 6u op stap in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de meest kwetsbare mensen op straat bij te staan.

Op termijn gaat het dus om :

 • ruim 950 plaatsen voor winteropvang die worden geopend als aanvulling bij de 278 plaatsen die bij Samusocial al beschikbaar zijn vóór het Winterplan (110 in het centrum voor noodopvang, 150 in het gezinscentrum, 38 in het centrum voor gemedicaliseerde opvang).
 • ruim 1200 mensen waarvoor elke nacht opvang kan worden verzorgd tijdens heel de winter 2016-2017.
 • 3 mobiele hulpteams die dag en nacht de Stad doorkruisen om hulp te bieden aan de meest gedesocialiseerde daklozen.

 

De winteropvang 2016-2017 in de praktijk :

 • Een geïntegreerd onthaal :

Iedereen die wordt opgevangen, maakt gebruik van het dienstenaanbod van Samusocial, dwz. bovenop het onderdak :

 • ‘s Avonds een warme maaltijd en ’s ochtends een ontbijt.
 • Sanitair (douche, WC).
 • Een psychosociale permanentie: individuele gesprekken tijdens de avond met doorverwijzing naar dagdiensten (OCMW, sociale restaurants, sociale diensten, …).
 • Een medische en paramedische permanentie: vrijwillige raadplegingen van artsen en verpleegkundigen verzorgd door de medische teams van Samusocial en door de vrijwilligers van Dokters van de Wereld.
 • Een vestiairedienst verzorgd door de vzw Solidarité Grands Froids die de mensen vervangkleren bezorgt.

De gebruikers van de winteropvang worden ‘s avonds opgevangen nadat ze eerder op de dag telefonisch hun plaats gereserveerd hebben via het groene nummer 0800/99.340 dat vanaf 14u beschikbaar is om hun verzoek te registreren.

Voor mensen die we regelmatig terugzien en de kwetsbaarste daklozen kan in overleg met verenigingen van de daklozensector wel een plaats worden voorbehouden die niet iedere dag een telefonisch oproep vereist.

De wintercentra voor alleenstaanden bieden enkel ‘s nachts opvang.

Het permanent gebouw van Samusocial en het gezinscentrum verzorgen de klok rond residentiële opvang. In deze centra worden in hoofdzaak gezinnen met kinderen opgevangen en personen wiens toestand dag en nacht permanente opvang vereist (medische problemen, psychologische kwetsbaarheid, partnergeweld, enz.).

 • De mobiele hulpteams – de maraude

De winteropvang is pas volledig wanneer deze gepaard gaat met een mobiel hulpbeleid. Daarbij stappen de hulpteams op straat op de mensen toe die niet langer in staat zijn een verzoek om opvang te formuleren of die weigeren in een centrum voor noodopvang te overnachten.

Zoals de rest van het jaar doorkruisen de mobiele hulpteams de straten van het Brussels Gewest om bijstand te bieden aan de mensen die het sterkst gedesocialiseerd zijn.

Samusocial dankt zijn privépartners – Proximus, De Nationale Loterij, Interparking, Belfius – en de vele vrijwilligers van de vzw « Solidarité Grands froids » voor hun steun aan het winterplan 2016-2017.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.