Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Maximiliaanpark : Verlenging van het gewestelijk mandaat voor de opvang van 90 personen

29/07/2019

Vandaag, maandag, eindigde normaal gezien de gewestelijke financiering voor het mandaat van Samusocial voor de opvang van 90 kwetsbare personen – in hoofdzaak migranten – zonder verblijf in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation.

De gewestelijke overheid heeft bevestigd dat de financiering tot eind augustus verlengd wordt om de nieuwe Regering de kans te geven het beleid dat zij voor ogen heeft in de steigers te plaatsen.

Samusocial behoudt daarmee de 90 gefinancierde plaatsen vanuit dezelfde visie als bij het eerste mandaat van de Gewestregering dat wij destijds hebben opgenomen : de kans om onze interventiemiddelen te versterken en zo tegemoet te komen aan de onmiddellijke noden van kwetsbare mensen die nergens naartoe kunnen voor onderdak.

De financieringsduur (van één tot enkele maanden) en het onthaalformat dat vandaag geldt, voldoen echter niet aan de reële behoeften verbonden aan de problematiek van de migranten zonder oplossing voor een verblijf. Het dienstenaanbod dat vandaag beschikbaar is, moet daarom beschouwd worden als een eerste aanzet naar een hulpprogramma dat alleen in onderling overleg en met een gezamenlijke inspanning van alle betrokken actoren mogelijk is en dat kan worden ontplooid binnen een visie op langere termijn.

Daartoe heeft Samusocial contact opgenomen met de Humanitaire Hub (DvdW, AZG, Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen, Croix-Rouge de Belgique, Oxfam-Solidariteit, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Commission d’Aide juridique de Bruxelles) om zo snel mogelijk een gezamenlijk operationeel antwoord te formuleren en in de praktijk te brengen om optimaal aan de noden van de opgevangen personen te kunnen voldoen, en dit met inachtneming van de vereiste kwaliteitsnormen.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.