Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Mededeling van de nieuwe raad van bestuur van Samusocial

10/10/2017

De algemene vergadering van Samusocial VZW heeft op 3 oktober 2017 kennis genomen van het ontslag van de leden van de raad van bestuur en stelde vervolgens vijf nieuwe bestuurders aan, hetzij :

 • Mevrouw Christine Vanhessen (Directeur van de federatie van onthaalhuizen en van de daklozenopvang AMA)
 • De heer Christophe Happe (Directeur-Generaal van het Ziekenhuiscentrum Jean Titeca)
 • De heer Stephane Heymans (Operationeel Directeur van Dokters van de Wereld)
 • De heer Nic Van Craen (Algemeen beheerder van de VUB)
 • De heer Bruno Vinikas (Ondervoorzitter van het Brussels Forum tegen ongelijkheid)

Gelet op de activiteiten die zij elders uitoefenen, zijn een aantal bestuurders door meerdere projecten en samenwerkingen al goed bekend bij de teams van Samusocial.

Zij zijn allen sterk gemotiveerd om het dienstenaanbod voor deze verarmde bevolkingsgroep in stand te houden, maar ook om het personeel van Samusocial te steunen in deze moeilijke momenten.

Voor hen is het essentieel dat binnen de organisatie een bestuurskader en een besluitvormingsmechanisme hersteld worden die zijn aangepast aan de opdrachten die haar zijn opgedragen.

Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de nieuwe bestuurders hun mandaat kosteloos uitoefenen en dus geen zitpenningen ontvangen. De nieuwe raad van bestuur verbindt zich tot een voorbeeldig bestuur.

De nieuw samengestelde raad van bestuur van Samusocial vergaderde voor het eerst op dinsdag 3 oktober en legde daarbij onmiddellijk een aantal prioriteiten vast :

 • de voorbereiding van het Winterplan voor daklozen in Brussel
 • luisteren naar de bezorgdheid van het personeel en hen steunen

het beheer van de toestand van mevr. Peraita

1. Het Winterplan

Het Winterplan voor daklozen gaat zoals voorzien half november van start. Samusocial is door het Gewest gemandateerd voor de opening van 600 bijkomende plaatsen, bovenop de 388 plaatsen die hele jaar door beschikbaar zijn in zijn centra, hetzij :

 • Het centrum voor noodopvang aan het Vestje (110 bedden),
 • Het centrum Poincaré (110 bedden),
 • Het gezinscentrum in Woluwe (130 bedden),
 • De MediHalte (centrum voor gemedicaliseerde opvang met 38 bedden)

Voor de aanvullende centra die specifiek worden geopend voor de winteropvang zal Samusocial gebruik maken van :

 • het gebouw in de Koningsstraat dat door het OCMW van Brussel ter beschikking wordt gesteld. Dit heeft een capaciteit van 300 plaatsen en is hoofdzakelijk bedoeld voor de opvang van alleenstaande mannen.
 • Het door het Gewest ter beschikking gestelde gebouw aan de Poincarélaan, dat eveneens een capaciteit van 300 plaatsen heeft.

De werken voor de inrichting en de uitrusting van de gebouwen en het schilderwerk zijn in elk van de centra alvast gestart en/of geprogrammeerd. Daarnaast wachten honderden bedden, matrassen en dekens om naar de centra te worden uitgestuurd.

Wij maken trouwens van de gelegenheid gebruik om een beroep te doen op de grootmoedigheid van het publiek om ons te helpen de grote behoeft aan dekens op te vangen die onze mobiele teams uitdelen aan de meest gedesocialiseerde mensen op straat, die weigeren om in een centrum te overnachten…. (opgelet, met donsdekens en dekbedden kunnen we niets doen – Meer info op www.samusocial.be ).

Tijdens het Winterplan groeit ook het personeelsbestand aanzienlijk !

Er zou niets mogelijk zijn zonder de zowat honderd personen die in actie komen voor de winteropvang. Opvoeders, maatschappelijk assistenten, sociale werkers, verpleegkundigen, hulpverplegers, nachtwakers, portiers, keukenpersoneel,… De aanwerving van deze mensen is daarom volop bezig.

 

2. De teams op het terrein

Als eerste bestuursdaad heeft de nieuwe raad van bestuur op 3 oktober alvast drie vertegenwoordigers van het personeel ontmoet. De bestuurders verzekerden het personeel daarbij van hun intenties om de organisatie en de vele personeelsleden voluit te steunen. Een boodschap die het personeel heeft gesterkt.

De dag daarna richtte de directie een gelijkaardige mededeling tot de medewerkers, die sterk geleden hebben onder de toestand van de voorbije maanden.

Op donderdag 5 oktober zat de Directie tevens aan tafel met de coördinatoren.

In overleg met de vertegenwoordigers van de werknemers gaat de raad van bestuur de komende dagen een ontmoeting met het personeel inplannen om hen de doelstellingen toe te lichten met het oog op het voortbestaan van de VZW, het behoud van de hele benadering en het vertrouwen dat elk van hen uiteraard opnieuw dient te verwerven na het aantreden van de nieuwe raad van bestuur in zijn pluralistische samenstelling.

Sociaal en humanitair engagement, samenwerking, transparantie en overleg met alle overige actoren op het terrein zullen voor ons daarbij centraal staan.

 

3. De situatie van mevrouw Peraita (Mr Olivier Rijckaert, advocaat van Samusocial)

Het beheer van dit dossier is complex.

Hierover kunnen wij u het volgende zeggen en we menen dat dit tegemoetkomt aan het merendeel van de vragen die u zich vandaag stelt:

 • Momenteel kan mevrouw Peraita juridisch gezien niet uit eigen beweging terugkeren naar Samusocial ;
 • Enerzijds is het immers helemaal niet zeker dat er nog een arbeidsovereenkomst bestaat tussen mevrouw Peraita en Samusocial ;
 • Anderzijds kan deze arbeidsovereenkomst, in de veronderstelling dat deze toch bestaat, niet opnieuw gelden zonder voorafgaand formeel akkoord van Samusocial ;
 • Samusocial en zijn advocaat voeren geenszins « vertrouwelijke onderhandelingen » met de advocaat van mevrouw Madame Peraita, niet over haar terugkeer, en evenmin over de uitbetaling van een uittredingsvergoeding ;
 • De juridische oplossing die zal worden gevonden voor de positie van mevrouw Peraita dient uiteraard in een strikt wettelijk kader te passen en moet de belangen van Samusocial, van zijn werknemers en van de begunstigden van de door Samusocial verstrekte bijstand vrijwaren.

Om de belangen van Samusocial op juridisch te vrijwaren, kunnen wij geen vragen meer beantwoorden of informatie verstrekken over dit dossier.

Wij zijn zeker dat u hiervoor begrip opbrengt en danken u bij voorbaat voor uw medewerking in naleving van de nodige vertrouwelijkheid.

 

4. Behoorlijk bestuur

Parallel met deze prioriteiten zal de raad van bestuur de nodige voorbereidingen treffen om op korte termijn de statuten aan te passen en daarmee nieuwe bestuursregels in te voeren.

De raad van bestuur zal vervolgens in nauwe samenwerking met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de overgang van Samusocial naar een openbare instelling begeleiden.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.