Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Medihalte, verzorging voor de meest kwetsbaaren. Catia is coördinatrice van het project Medihalte. Een ontmoeting.

31/10/2017

Medihalte is het gemedicaliseerd centrum van Samusocial voor daklozen die omwille van hun gezondheidstoestand behoefte hebben aan een periode van rust en/of geneeskundige zorgen die normaal gezien aan huis worden verstrekt. Met een verblijf in de Medihalte kunnen bij mensen die op straat leven zorgen en behandelingen volledig tot een goed einde worden gebracht.  « De Medihalte laat de betrokkene tot rust komen zodat deze zich kan concentreren op de medische opvolging van zijn probleem en op de vereiste administratieve handelingen. Het gaat nog steeds om noodopvang, maar minder acuut dan in de andere centra, » legt Catia uit.

50% van de mensen die in de Medihalte verblijven, zijn doorverwezen vanuit het ziekenhuis (hoofdzakelijk Sint-Pieter) : « De Medihalte ontlast de overige centra  van Samusocial, maar ook de spoedgevallen van de Brusselse ziekenhuizen. Wat zijn gezondheid betreft, krijgt de dakloze de verzorging en de rust die nodig zijn om er weer bovenop te komen zodat het risico op een terugval of op heen-en-weergeloop naar het ziekenhuis vermindert. Met deze gemedicaliseerde structuur komen we tegemoet aan een aantal specifieke vragen van de ziekenhuizen en voorkomen we de onnodige kosten van een verlengd ziekenhuisverblijf. »

Twee soorten verblijf

Er bestaan twee soorten van verblijf bij de Medihalte :

Het centrum stelt 30 plaatsen ter beschikking voor kort verblijf, waar acute problemen worden aangepakt (het nemen van antibiotica, breuken, verpleging van wonden, begin van diabetesbehandelingen…). De verblijfduur schommelt tussen 5 dagen en 2 maanden, het maximum.

De 8 bedden voor een « lang verblijf » zijn beschikbaar voor daklozen met meerdere chronische pathologieën (voorbeeld : hart- en vaatziekten in combinatie met mobiliteitsproblemen en longaandoeningen of kankerpatiënten die een chemotherapie moeten ondergaan…)

 

 

 

 

 

 

Aan welke criteria moet een patiënt voldoen om opgenomen te worden in de Medihalte ?

« Ziekenhuizen of straathoekwerkers dienen bij ons een verzoek tot opname in via een specifieke medisch-sociale fiche. Wij evalueren die vraag om na te gaan of ze aan onze criteria tegemoetkomt.  De meeste aanvragen betreffen een kort verblijf en gaan over acute problemen dus. Soms aanvaarden we de aanvraag onmiddellijk, maar soms moeten we eerste bijkomende informatie inwinnen, en dat kan zowel over medische als over sociale aspecten gaan. Het is de bedoeling om over zoveel mogelijk gegevens te beschikken wanneer de persoon toekomt, » geeft Catia aan.

Zodra een patiënt toekomt, wordt deze ontvangen door de sociale en verpleegkundige dienst. Het administratief dossier van de opgevangen persoon moet in orde gebracht worden, dat is een prioriteit. De einddoelstelling is dat de persoon de straat verlaat. Bij dit laatste punt verduidelijkt Catia : « De persoon zelf moet dit natuurlijk zelf aanvaarden. Soms neemt dit tijd in beslag, want sommige mensen zien zichzelf niet in een opvangtehuis. Ze willen zich best laten verzorgen, maar weigeren verdere begeleiding. Wanneer we met dit soort profiel geconfronteerd worden, concentreren we ons op onze basisopdracht : de verzorging en de verdere verzekerbaarheid van de persoon. Deze moet steeds toegang kunnen krijgen tot zorgen.»

Een doorsnee dag bij de Medihalte

‘s Morgens tussen 07u en 07u30 verzorgt de nachtploeg de overdracht naar de dagploeg. Daarna gaan de hulpverpleegkundigen de bewoners wekken. De dag krijgt vorm : «  We overlopen de afspraken van de dag, we zorgen voor het nodige vervoer en we voorzien de patiënten met externe afspraken van documentatie. Vervolgens dienen we de ochtendbehandelingen toe. En dan, als dat nodig is, helpen we hen bij het douchen. »

Van 08u tot 09u30 kunnen de bewoners ontbijten. Daarna verpleegt het personeel de wonden van de patiënten en worden de brieven geschreven voor patiënten die niet begeleid kunnen worden naar een externe afspraak. « De medische handelingen vinden de hele dag door plaats, zegt Catia. We nemen contact op met de behandelende artsen, specialisten e.d. en we leggen afspraken vast. »

 

 

 

 

 

 

Om 11u30 worden de middagbehandelingen toegediend. Tussen 12u en 12u45 wordt het middagmaal geserveerd.

De maatschappelijk assistenten, hulpverpleegkundigen, verpleegkundigen en artsen vergaderen één tot twee keer per week tussen 12u30 en 13u30. « Het is een gelegenheid om de medische en sociale evolutie van de patiënten samen te bekijken. »

Van 13u tot 14u worden de nieuwe patiënten opgevangen. De personen die hun verblijf beëindigen (en dus op weg zijn naar een opvangtehuis, een eigen woning of een andere oplossing, maar helaas ook soms terug naar de straat) moeten de Medihalte verlaten hebben tegen 10u30.
De nieuwkomers ontmoeten een verpleegkundige en een arts indien deze aanwezig is. Een maatschappelijk assistent laat hen het huishoudelijk reglement ondertekenen. Vervolgens worden de betrokkenen naar hun kamer begeleid waar ook de werking van de linnendienst wordt uitgelegd. Ze krijgen een hygiënekit met een tandenborstel, zeep, shampoo, een scheermesje, een handdoek enz.)

‘s Namiddags gaan de patiënten naar hun afspraken, eventueel buiten het centrum. Bij hun terugkeer geven ze hierover feedback aan het medisch team : brieven van de arts /een nieuwe afspraak / de voorgeschreven behandeling… Het sociaal en verplegend team van zijn kant informeert de patiënten over de stappen die in de loop van de dag zijn gezet.

Om 16u30 houdt het dagteam een debriefing voor de avondploeg. Tijdens de namiddag en de avond vinden ook « luistergesprekken » plaats : « Dit is vaak een bevoorrecht moment tussen de opgevangen personen en de maatschappelijk assistent die geldt als hun referentiepersoon. Daarbij wordt de tijd genomen om in alle rust de toestand van de patiënt te overlopen. »

Om 21u neemt de nachtploeg opnieuw over. De hele nacht door houden onze medewerkers toezicht over de verschillende verdiepingen en bereiden ze de documentatie voor die de patiënten de dag erna zullen meekrijgen : brieven, medische kaarten, vorderingen e.d. en bereiden ze de medicatie voor de volgende dag voor.

LEES MEER ! Welkom in het kabinet van Dr. Santantonio ! 

ZIJ VERBLEVEN IN DE MEDIHALTE

« Sonia, 34 jaar oud, is doorverwezen door het Sint-Pietersziekenhuis omdat ze last had van een infectie en nergens heen kon. Sonia is opgenomen in de Medihalte zodat ze haar antibioticabehandeling volledig kon uitnemen. Het team zorgde voor medische begeleiding en legde voor haar afspraken vast voor grondiger geneeskundig onderzoek. Daarbij werd baarmoederkanker vastgesteld. De Medihalte heeft Sonia begeleid bij de aanvaarding van de diagnose en van de vooropgestelde behandeling. Ze kreeg een bed voor en « lang verblijf » toegewezen zodat we haar behandeling permanent en in de best mogelijke omstandigheden konden opvolgen. »

« Jan, 58 jaar oud, is doorverwezen door het noodopvangcentrum van Samusocial om hem tot rust te laten komen en regelmatige verzorging te kunnen organiseren voor zijn kwetsuren. Tijdens zijn verblijf zijn de wonden goed geëvolueerd. Het team van de Medihalte heeft hiervan gebruik gemaakt om Jan opnieuw te laten begeleiden door een psychiater, die opnieuw een behandeling met geneesmiddelen heeft opgestart. Aangezien hij bovendien moeite had om zijn uitgaven onder controle te houden, heeft Jan ermee ingestemd dat ons team contact opnam met een bewindvoerder om het beheer van zijn toelage over te nemen. »

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.