Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Neem een kijkje in de coulissen van het Winterplan 2018-2019 met Jérémie Krol, coördinator van het hele wintergebeuren !

25/10/2018

Voor de vierde opeenvolgende keer is Jérémie Krol coördinator van het Winterplan van Samusocial. Zes maanden lang leidt hij meer dan 100 medewerkers. Deze 36-jarige papa vervoegde Samusocial in december 2006 als gespecialiseerd opvoeder. Wij hebben hem ontmoet.

Jérémie, welke gebouwen gaan we gebruiken voor deze twaalfde editie van het Winterplan van Samusocial ?

We kunnen dit jaar opnieuw 300 plaatsen openstellen in het centrum van de Koningsstraat dat het OCMW van Brussel ons sinds de winter van 2011 ter beschikking stelt. Dit centrum wordt a priori voorbehouden voor mannen alleen.
Ons centrum Poincaré, waar het hele jaar door al 200 plaatsen beschikbaar zijn, ziet zijn opvangcapaciteit voor de winter met minstens 200 plaatsen toenemen. Voor de vraag of er een centrum moet komen dat specifiek wordt voorbehouden voor gezinnen is de knoop doorgehakt. Er wordt gezocht naar een geschikt gebouw.

Hoe functioneert een wintercentrum ?

Achter een avond in een centrum gaat een indrukwekkende machine schuil, zowel qua human resources als wat de organisatie betreft !  De coördinator orkestreert de hele opvang voor de avond en de nacht en coördineert het volledige team :

De medewerkers van de deuropvang laten de toekomstige bewoners binnen in functie van hun situatie : de meest kwetsbare mensen die onze diensten of de collega’s van de « daklozensector » ons doorsturen, mogen altijd het eerst naar binnen in een eerste golf van 17u30 tot 19u30.

De anderen lopen binnen na 19u30 als ze hun plaats hebben gereserveerd via het groene nummer 0800 99 340. Voor de meesten onder hen wordt een plaats voorbehouden voor de hele duur van de winterperiode, om hen de stress van de dagelijkse oproep te besparen en onze telefooncentrale te ontlasten.

Er is personeel aanwezig in de keuken en er zijn opvoeders om de noden van de bewoners in de gemeenschapsruimten op te vangen. De maatschappelijk assistenten spelen een essentiële rol : zij gaan in gesprek met de opgevangen personen en volgen deze verder op … ze verwijzen ook mensen door naar dagdiensten of naar onze psychomedische teams om zich door hen te laten begeleiden bij de verdere stappen die zij ondernemen.

En we mogen ook onze medische en verpleegkundige permanentie niet vergeten, die ondersteund wordt door de vrijwillige raadplegingen van onze partner Dokters van de Wereld.

 Er wordt dit jaar een grote vernieuwing verwacht op HR-vlak ! Kan je ons daar meer over vertellen ?

Inderdaad. We voegen aan het team aan de deuren van onze opvangcentra een maatschappelijk medewerk(st)er met een opvoedersprofiel toe die over de knowhow en de gedragsvaardigheden beschikt om toe te zien op een rustgevende sfeer. Deze medewerk(st)er heeft een aanvullende opdracht bij de deuropvang : conflicten ontmijnen, specifieke luisterbereidheid toevoegen, nieuwkomers in het centrum begeleiden en oriënteren naar de begeleidingsdienst in het centrum.

We hebben begrepen dat het niet evident is om een wintercentrum te managen. Deze centra draaien meer dan vijf maanden lang op volle toeren : welke zijn de sterke punten van een winterplan ?

Zonder enige twijfel is één van de moeilijkste momenten van een Winterplan nog steeds de lancering : Je wordt op enkele weken tijd geconfronteerd met een verdubbeling van de opvangcapaciteit en dat is niet evident. Wij zien er permanent op toe dat onze bewoners de best mogelijke dienstverlening krijgen met de middelen waarover we beschikken, met alle beperkingen van dit soort initiatief vandien.

En dan zijn er de koudegolven waarbij we altijd hopen dat we kunnen voldoen aan alle vragen om opvang : bij zo’n koudegolf zitten de centra onmiddellijk vol ! Wanneer de koude toeslaat, moet je nieuwe gebouwen of opvangplaatsen kunnen vrijmaken.

De goede samenwerking met de sector blijft een essentieel element voor een geslaagde doorverwijzing van mensen die wij opvangen naar oplossingen die beantwoorden aan hun medisch-psycho-sociale behoeften.

Ook de afsluiting van het Winterplan is een heikel moment. We sluiten natuurlijk niet alle deuren van de ene dag op de andere, maar voor onze teams is het bijzonders moeilijk om mensen opnieuw op straat te moeten zetten terwijl ze nergens terechtkunnen.

Uiteraard houden onze teams de allerzwaksten in de gaten om ze te blijven opvolgen en verder onderdak te verschaffen. Dat doen we ook met mensen die op het punt staan een duurzame woonoplossing te vinden. We doen er alles voor om te voorkomen dat ze zo dicht bij het doel zouden afhaken.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.