Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

NOH : Plaatsen voor NBM en migranten

24/02/2020

Twee nieuwigheden in Neder-over-Heembeek:

De opvangcapaciteit voor NBM verhoogt van tien naar twintig plaatsen: vorige zomer kreeg Samusocial een mandaat van Fedasil om tien plaatsen te openen voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen (NBM) die op straat leven als antwoord op de opvangcrisis en de aangroei van deze groep. In november werden tien bijkomende plaatsen geopend om aan de behoefte tegemoet te komen. Het centrum van NOH beschikt daarmee over een capaciteit van 20 plaatsen voor NBM bovenop de 350 plaatsen voor personen die verzoeken om internationale bescherming. Deze jonge mensen zijn doorgaans bij Samusocial voor een « kort verblijf » (2-3 nachten) terwijl ze wachten op doorverwijzing naar de Dienst Vreemdelingenzaken voor hen die een asielaanvraag wensen in te dienen, of naar een specifiek centrum voor NBM als ze de asielprocedure niet zien zitten. Er is een specifiek opvangprogramma voorzien voor dit bijzonder kwetsbare publiek.

Het federaal programma « Reach-Out » voorziet in de opening van vijf plaatsen voor de opvang van migranten wiens project nog niet vastligt. Het programma ligt in het verlengde van het eerdere programma « 90 plaatsen » dat wij tussen juni en oktober 2019 hebben uitgerold in het centrum aan de Kruidtuin voor de opvang van migranten in transit uit het Maximiliaanpark. In de context van het programma kan de verblijfsduur oplopen tot tien dagen om de betrokkenen de tijd te geven zich bij de mensen van Fedasil te informeren (over internationale bescherming, de vrijwillige terugkeer, de specifieke situatie van « personen met Dublin »). De relevantie van dit project wordt op maandelijkse basis geëvalueerd.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.