Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Onze beste wensen voor een solidair 2022!

05/01/2022

 

De jaarwisseling is een gelegenheid om wat afstand te nemen en de balans op te maken samen met u, die betrokken is geweest bij onze missie om daklozen te helpen.

Ondanks alle moeilijkheden die de COVID-19-pandemie heeft veroorzaakt, heeft deze crisis Samusocial paradoxaal genoeg in staat gesteld de kwaliteit van haar opvang te versnellen. Het jaar 2021 zal ons de gelegenheid hebben geboden om de 24-uurs opvang in residentiële modus in al onze opvangvoorzieningen te systematiseren en het centrum Louiza, een niet-gemengd opvangprogramma voor geïsoleerde vrouwen, te bestendigen.

In het spoor van deze verbeteringen hebben we ook een nieuw opvangcentrum voor kwetsbare personen met 160 plaatsen geopend in Anderlecht.  Dit centrum biedt onderdak aan het medisch opvangprogramma van Samusocial (de Médihalte) en aan bijzonder kwetsbare personen.

Vandaag is het onze ambitie, onze prioriteit om, naast de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de opvang, voorrang te geven aan begeleiding bij integratie en dit werk nog te versterken in onze opvangvoorzieningen. Daarom hebben wij in 2021 een tweede transitwoning geopend waar wij onze begunstigden kunnen domiciliëren, zodat zij sneller hun rechten kunnen laten gelden.

We moeten echter erkennen dat naast deze kwalitatieve aanpassingen, de toename van kwetsbare personen op straat ons zorgen blijft baren, vooral gezinnen.

Ondanks een capaciteit van meer dan 450 plaatsen voor gezinnen in onze centra, zijn er avonden geweest waarop onze mobiele teams 80 mensen in gezinnen op straat hebben geteld. Deze realiteit herinnert ons aan de essentiële, fundamentele rol van deze nachtelijke “maraudeurs”, verpleegsters, maatschappelijk werkers, psychologen, die tot de zeldzame humanitaire actoren behoren die elke nacht optreden bij mensen die ontsnappen aan de voorgestelde opvangoplossingen.

Tot slot is het helaas moeilijk om een terugblik te werpen op 2021 zonder de zoveelste asielcrisis in België te vermelden. Tot voor enkele dagen sliepen honderden verzoekers om internationale bescherming voor Le Petit Château omdat het opvangnetwerk van Fedasil verzadigd is. Als antwoord op deze crisis hebben we in december een derde opvangcentrum voor asielzoekers geopend.

De voornaamste rol van Samusocial is om snel te reageren op sociale noodsituaties. Een rol waarvoor onze 450 medewerkers geknipt zijn.

We kijken ernaar uit om de vele uitdagingen aan te gaan die voor ons liggen. Het hele team van Samusocial wenst u het allerbeste voor 2022, een jaar in het teken van solidariteit. 

 

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.