Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Opvangcrisis: 100 plaatsen vrijgemaakt voor verzoekers om internationale bescherming in een noodopvangcentrum van Samusocial

10/08/2022

Het is een première: om het hoofd te bieden aan een wekenlange opvangcrisis heeft Samusocial deze zaterdag 100 plaatsen vrijgemaakt voor verzoekers om internationale bescherming binnen haar sociale noodopvangcentrum in de wijk van het Zuidstation. Deze plaatsen zijn vrijgemaakt voor een initiële duur van zes weken. 

Samusocial en verschillende partners hebben onlangs de overheid ingelicht over de alarmerende toestand aan Klein Kasteeltje. Tientallen asielaanvragers slapen er al enkele weken voor het gebouw in afwachting van een verblijfoplossing van Fedasil.

Vanuit een permanente bezorgdheid om te voldoen aan de behoeften van alle bevolkingsgroepen zonder verblijfoplossing heeft Samusocial nu beslist om – nooit eerder gezien – 100 opvangplaatsen voor verzoekers om internationale bescherming ter beschikking te stellen in een van haar noodverblijfcentra. Hoewel deze structuur oorspronkelijk bedoeld is voor de opvang van daklozen, voorziet ze ook plaatsen die geactiveerd kunnen worden in een geval van crisis (winter, asiel enz.). Deze nieuwe opvangstructuur beantwoordt dus aan een humanitaire noodsituatie en ligt in de lijn van het standpunt dat Samusocial sterk verdedigt om een transparant en rechtvaardig opvangbeleid te voeren voor alle groepen daklozen en verzoekers om internationale bescherming.

De 100 plaatsen, ter beschikking gesteld van alleenstaande mannen, worden toegekend aan personen wiens asielaanvraag al is genoteerd bij de Vreemdelingendienst en die dus recht hebben op een verblijfplaats volgens de ‘opvangwet’. De opgevangen personen zijn verdeeld over twee verdiepingen van het opvangcentrum en krijgen 3 maaltijden per dag. Er werd een tiental werknemers (M/V) aangeworven om te zorgen voor de goede werking van deze nieuwe structuur. Onze partner Dokters van de Wereld versterkt de medische permanentie in het centrum en de humanitaire Hub levert propere kledij aan de bewoners.

Bij hun aankomst in het centrum werden de verzoekers om internationale bescherming opgevangen door teams van Samusocial, met de steun van verschillende verenigingen (Rode Kruis, Vriendschap Zonder Grenzen…) en konden ze deelnemen aan een informatiesessie. Ze wachten allemaal op de toekenning van een zogenaamd ‘tweede fase’ opvangcentrum door Fedasil: de opvang aangeboden in dit sociale noodcentrum is dus tijdelijk, aangezien de overeenkomst ondertekend met het federale agentschap half september afloopt.

‘We zijn ons bewust van het voorlopige en gedeeltelijke karakter van het geboden antwoord en hopen dat alle opgevangen personen in ons noodcentrum zo snel mogelijk een structurele plaats toegekend krijgen. Zo zal niemand weer op straat moeten worden gezet op het einde van de overeenkomst, wat voor hen jammer genoeg ‘terug naar af’ zou betekenen,’ aldus Magali Pratte, zaakgelastigde voor de pool ‘Asiel en migratie’ van Samusocial.

Een toevlucht tot noodhulp en de opvang op een meer structurele manier herbekijken

Beheer van de Oekraïense crisis en antwoord op de opvangcrisis: allemaal actueler dan ooit waardoor er nieuwe partnerships ontstaan en allemaal opportuniteiten die Samusocial aanzetten om haar opvangmodellen te herbekijken in een lange termijn perspectief, voor alle kwetsbare doelgroepen die het begeleidt, voor wie verblijf een prioriteit is, en dit ongeacht hun oorsprong en administratief statuut.

 

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.