Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Opvangcrisis: chaos op straat, tientallen gezinnen, vaak uit Oekraïne, vinden geen onderdak.

04/11/2022

19u10 Pacheco – Dienst Vreemdelingenzaken

“Als we ter plaatse komen, staan er echt veel gezinnen die nergens terechtkunnen. Ze klampen ons aan voor onderdak. Iedereen heeft het erg koud en een aantal kinderen is al ziek.” Justine, maatschappelijk werkster verbonden aan het mobiele hulpteam van Samusocial.

De situatie is onhoudbaar geworden voor ons mobiele team dat na het vallen van de avond het hoofd moet bieden aan de effecten van de asielcrisis. Gisteravond stonden er 12 families die onze drie collega’s letterlijk gesmeekt hebben om een oplossing te vinden. Hieronder een uittreksel uit het maraudeverslag van de hand van onze aangeslagen medewerkers afgelopen nacht na de smeekbede van deze gezinnen voor de deuren van de Dienst Vreemdelingenzaken.:

“Wij proberen het zo goed als mogelijk te organiseren, trachten telkens inzicht te krijgen in de gezinssamenstelling en de gezinnen met de jongste kinderen op te sporen. Er zijn in totaal acht gezinnen die hulp nodig hebben. We besluiten de gezinnen met de jongste kinderen verder te helpen. Maar wat dan met een gezin van vijf met tieners, van wie er één ernstige hartklachten heeft?  Ze vragen ons om een oplossing, want “als hij vannacht buiten moet slapen, haalt hij het niet”… Een erg moeilijke situatie voor ons.” Justine.

Onze teams zetten zich in om voor iedereen een oplossing te vinden, maar de gewestelijke noodopvangcapaciteit is beperkt en ver ontoereikend om een nationale crisis op te vangen.

Binnen onze teams heerst vooral onbegrip: “Toen wij gisteren in gesprek gingen met de gezinnen die geen onderdak hadden, kregen wij te horen dat de Dienst Vreemdelingen­zaken eerst hun asielaanvraag registreert om hen vervolgens te melden dat er voor hen geen accommodatie is en hen daarna de deur te wijzen. Net zoals dat gebeurt voor de Oekraïners, behalve dat voor niet-Europeanen de Dublin-regeling geldt: eens hun aanvraag geregistreerd, kunnen zij in een andere lidstaat geen aanvraag meer indienen en zitten ze klem in een land dat niet in staat is om ze op te vangen. Waarom doet men zoiets?” Een maatschappelijk werkster van het mobiele hulpteam.

Gisteren, donderdag opende de Dienst Vreemdelingenzaken opnieuw zijn deuren na het Allerheiligenverlof. Tientallen gezinnen kwamen hebben hun asielaanvraag registreren maar werden daarna op straat gezet, zonder het verblijf dat hun normaal gezien moet worden verstrekt.

Onze teams hopen nu dat er een coherente reactie komt, zodat deze behoeftige mensen eindelijk ergens terechtkunnen op een droge, warme en veilige plek.

Sinds de COVID-crisis is Samusocial blijven wijzen op het tekort aan plaatsen voor gezinnen in het Brussels Gewest. Vandaag bereikt de opvangcrisis voor gezinnen die internationale bescherming zoeken een dieptepunt omdat er geen onmiddellijke oplossingen zijn, en dat met de winter voor de deur.

Samusocial doet wat het kan binnen de perken van zijn gewestelijke capaciteit en heeft twintig extra plaatsen geopend in ons gezinscentrum van Sint-Lambrechts-Woluwe. “Voor de mensen die hiervan gebruik kunnen maken, is dit een belangrijke oplossing, maar het blijft een druppel op een hete plaat in deze crisis, die bij het aanbreken van de winter alleen maar erger zal worden. Bovendien is het voor een noodvoorziening als de onze moeilijk om deze plaatsen te openen en mensen op te vangen zonder hun hypothetische vertrekdatum te kennen. Op korte of middellange termijn hebben wij totaal geen zicht op de capaciteit die in het Fedasil-netwerk ter beschikking komt.”  Sébastien Roy, algemeen directeur van Samusocial.

Copyright : Kristof Vadino

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.